เนื้อเพลง Blue Mind คำอ่านไทย Alexi Murdoch

Got no time
(ก็อท โน ไทม)
Got no mind
(ก็อท โน ไมนด)
For the line
(ฟอ เดอะ ไลน)
In my life
(อิน มาย ไลฟ)
No time to think
(โน ไทม ทู ธิงค)
Time for sleep now
(ไทม ฟอ ซลีพ เนา)
Time to sink way into the blue, dear
(ไทม ทู ซิงค เว อีนทุ เดอะ บลู , เดีย)

Got no time
(ก็อท โน ไทม)
Got no mind
(ก็อท โน ไมนด)
For the line
(ฟอ เดอะ ไลน)
In this life
(อิน ดีซ ไลฟ)
No time to think
(โน ไทม ทู ธิงค)
Time for sleep now
(ไทม ฟอ ซลีพ เนา)
Time to sink way into the blue, dear
(ไทม ทู ซิงค เว อีนทุ เดอะ บลู , เดีย)

So watch your time
(โซ ว็อช ยุร ไทม)
Time descends
(ไทม ดิเซนด)
Let it spill quietly
(เล็ท ดิธ ซพิล คไวเอ็ทลิ)
From your hands
(ฟร็อม ยุร แฮ็นด)
Oh, and the time is at hand
(โอ , แอ็นด เดอะ ไทม อีส แอ็ท แฮ็นด)
When all things under the sky
(ฮเว็น ออล ธิง อันเดอะ เดอะ ซไค)
Go free of time
(โก ฟรี อ็อฝ ไทม)
Time is passing you by
(ไทม อีส พาซซิง ยู ไบ)
Got no time
(ก็อท โน ไทม)
And I am drifting
(แอ็นด ดาย แอ็ม ดริฟทิง)
Yes, I am drifting
(เย็ซ , ไอ แอ็ม ดริฟทิง)

Remember when you were only a child
(ริเมมเบอะ ฮเว็น ยู เวอ โอ๊นลี่ อะ ไชล)
Remember when you were only a child
(ริเมมเบอะ ฮเว็น ยู เวอ โอ๊นลี่ อะ ไชล)
Remember when you were only a child
(ริเมมเบอะ ฮเว็น ยู เวอ โอ๊นลี่ อะ ไชล)
Start to see with your blue mind
(ซทาท ทู ซี วิฑ ยุร บลู ไมนด)
Start to see with your blue mind
(ซทาท ทู ซี วิฑ ยุร บลู ไมนด)
Don’t be afraid of what you find
(ด้อนท์ บี อัฟเรด อ็อฝ ฮว็อท ยู ไฟนด)
No, don’t be afraid of what you find
(โน , ด้อนท์ บี อัฟเรด อ็อฝ ฮว็อท ยู ไฟนด)
[Don’t stop your heart]
([ ด้อนท์ ซท็อพ ยุร ฮาท ])
Cause I am drifting
(คอส ไอ แอ็ม ดริฟทิง)
Yes, I am drifting
(เย็ซ , ไอ แอ็ม ดริฟทิง)
Slowly, slowly I am drifting
(ซโลลิ , ซโลลิ ไอ แอ็ม ดริฟทิง)
Slowly, slowly I am drifting
(ซโลลิ , ซโลลิ ไอ แอ็ม ดริฟทิง)
Yes, slowly, slowly I am drifting
(เย็ซ , ซโลลิ , ซโลลิ ไอ แอ็ม ดริฟทิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blue Mind คำอ่านไทย Alexi Murdoch

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น