เนื้อเพลง Christmas Day คำอ่านไทย Dido

The young gentleman came riding past on a snow-blue winter’s day
(เดอะ ยัง เจนเทิลแมนเคม ไรดอิง พาซท ออน อะ ซโน บลู วีนเทอะ เด)
He asked to drink by our fire and I was pleased to let him stay
(ฮี อาซค ทู ดริงค ไบ เอ๊า ไฟร แอ็นด ดาย วอส พลีส ทู เล็ท ฮิม ซเท)
He drank there quietly for a while and then he turned and said to me
(ฮี ดแร็งค แดร์ คไวเอ็ทลิ ฟอ รา ฮไวล แอ็นด เด็น ฮี เทิน แอ็นด เซ็ด ทู มี)

Your eyes are green like summer grass
(ยุร ไอ แซร์ กรีน ไลค ซัมเมอะ กราซ)
Your lips are red like a fresh-cut rose
(ยุร ลิพ แซร์ เร็ด ไลค เก ฟเร็ฌ คัท โรส)
Your hair is soft like an Irish stream
(ยุร แฮ อีส ซ็อฟท ไลค แอน ไอริฌ ซทรีม)
And your voice is filled with sweet beauty
(แอ็นด ยุร ฝอยซ อีส ฟิล วิฑ สวี้ท บยูทิ)

And the last words I heard him say were
(แอ็นด เดอะ ลาซท เวิด ซาย เฮิด ฮิม เซ เวอ)
I shall return for you my love on Christmas Day
(ไอ แฌ็ล ริเทิน ฟอ ยู มาย ลัฝ ออน ครีซมัซ เด)

And the night will come but I won’t sleep as I watch the stars that lead him
(แอ็นด เดอะ ไนท วิล คัม บัท ไอ ว็อนท ซลีพ แอ็ส ซาย ว็อช เดอะ ซทา แดท เล็ด ฮิม)
I cannot place where he is but still my heart goes with him
(ไอ แคนน็อท พเลซ ฮแว ฮี อีส บัท ซทิล มาย ฮาท โกซ วิฑ ฮิม)
I’m saving all my Sunday clothes for the day that I’ll be leaving
(แอม เซฝอิง ออล มาย ซันดิ คโลฑ ฟอ เดอะ เด แดท อิล บี ลีฝอิงส)
Father knows, my sister knows
(ฟาเฑอะ โน , มาย ซีซเทอะ โน)

And my friends, they’re happy for me and the priest he says
(แอ็นด มาย ฟเร็นด , เดรว แฮพพิ ฟอ มี แอ็นด เดอะ พรีซท ฮี เซ)
You should thank God for the blessing of such beauty
(ยู เชิด แธ็งค ก็อด ฟอ เดอะ บเลซซิง อ็อฝ ซัช บยูทิ)

And the last words I heard him say were
(แอ็นด เดอะ ลาซท เวิด ซาย เฮิด ฮิม เซ เวอ)
I shall return for you my love on Christmas Day
(ไอ แฌ็ล ริเทิน ฟอ ยู มาย ลัฝ ออน ครีซมัซ เด)

I shall return for you my love on Christmas Day
(ไอ แฌ็ล ริเทิน ฟอ ยู มาย ลัฝ ออน ครีซมัซ เด)

And the last words I heard him say
(แอ็นด เดอะ ลาซท เวิด ซาย เฮิด ฮิม เซ)
Were the last words I ever heard him say
(เวอ เดอะ ลาซท เวิด ซาย เอฝเออะ เฮิด ฮิม เซ)

I shall return for you my love on Christmas Day
(ไอ แฌ็ล ริเทิน ฟอ ยู มาย ลัฝ ออน ครีซมัซ เด)
I said I will return on Christmas Day
(ไอ เซ็ด ดาย วิล ริเทิน ออน ครีซมัซ เด)
And yes, I shall return on Christmas day
(แอ็นด เย็ซ , ไอ แฌ็ล ริเทิน ออน ครีซมัซ เด)
I shall return, for you, on Christmas Day
(ไอ แฌ็ล ริเทิน , ฟอ ยู , ออน ครีซมัซ เด)
My love, I will return on Christmas Day
(มาย ลัฝ , ไอ วิล ริเทิน ออน ครีซมัซ เด)
I shall return, my love, on Christmas Day
(ไอ แฌ็ล ริเทิน , มาย ลัฝ , ออน ครีซมัซ เด)
On Christmas Day
(ออน ครีซมัซ เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Christmas Day คำอ่านไทย Dido

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น