เนื้อเพลง Oh, Mother of Mine คำอ่านไทย The Temptations

[Paul:]
([ พอล : ])
Oh, mother…
(โอ , ม๊าเธ่อร์)

Oh mother of mine, i’ve-i’ve been blind.
(โอ ม๊าเธ่อร์ อ็อฝ ไมน , แอฝ แอฝ บีน บไลนด)
The things that you tell me, yeah, I paid, I really
(เดอะ ธิง แดท ยู เท็ล มี , เย่ , ไอ เพลด , ไอ ริแอ็ลลิ)
Paid it no mind.
(เพลด ดิท โน ไมนด)
Oh please, oh please forgive me, yes, I know I was wrong.
(โอ พลีส , โอ พลีส เฟาะกีฝ มี , เย็ซ , ไอ โน ไอ วอส ร็อง)
But now,now I know, yeah,my place, my place is at home.
(บัท เนา , เนา ไอ โน , เย่ , มาย พเลซ , มาย พเลซ อีส แอ็ท โฮม)

Can’t you see I’ve been crying now [Oh yes he’s been crying]
(แค็นท ยู ซี แอฝ บีน คไรอิง เนา [ โอ เย็ซ อีส บีน คไรอิง ])
Almost dying[Uh-huh, almost dying]
(ออลโมซท ไดอิง [ อา ฮู , ออลโมซท ไดอิง ])
I need your advice mama, yeah [He needs your advice]
(ไอ นีด ยุร แอ็ดไฝซ มามะ , เย่ [ ฮี นีด ยุร แอ็ดไฝซ ])

[He needs your advice]
([ ฮี นีด ยุร แอ็ดไฝซ ])
Oh, mama [Please Mother]
(โอ , มามะ [ พลีส ม๊าเธ่อร์ ])
Oh, mama [Please Mother]
(โอ , มามะ [ พลีส ม๊าเธ่อร์ ])
Oh, mama [Please Mother]
(โอ , มามะ [ พลีส ม๊าเธ่อร์ ])

[Eddie:]
([ เอดดี : ])
How much about love, you don’t understand?
(เฮา มัช อะเบาท ลัฝ , ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
Yes, you know that you wrong.
(เย็ซ , ยู โน แดท ยู ร็อง)
Or when you thought you were wrong.
(ออ ฮเว็น ยู ธอท ยู เวอ ร็อง)
Yes, it was that young girl.
(เย็ซ , อิท วอส แดท ยัง เกิล)
She put you in such a whirl.
(ชี พัท ยู อิน ซัช อะ ฮเวิล)

[Paul:]
([ พอล : ])
Yeah, I said mama don’t you worry now, yeah
(เย่ , ไอ เซ็ด มามะ ด้อนท์ ยู เวอริ เนา , เย่)
I guess i had it coming to me anyhow, yes I did.
(ไอ เก็ซ ซาย แฮ็ด ดิท คัมอิง ทู มี เอนอิเฮา , เย็ซ ซาย ดิด)
I am gonna do everything you say,
(ไอ แอ็ม กอนนะ ดู เอ๊วี่ติง ยู เซ ,)
Hmmm, each and every day…
(ฮึม , อีช แอ็นด เอฝริ เด)

I’m gonna be man. [Oh yes he’s gonna be a man
(แอม กอนนะ บี แม็น [ โอ เย็ซ อีส กอนนะ บี อะ แม็น)
Yes, I am. Now that i understand. [Now he understands]
(เย็ซ , ไอ แอ็ม เนา แดท ไอ อันเดิซแทนด [ เนา ฮี อันเดิซแทนด ])
Hmmm, I’m not gonna be no fool no more [He’s not fool no more].
(ฮึม , แอม น็อท กอนนะ บี โน ฟูล โน โม [ อีส น็อท ฟูล โน โม ])
Yeah because you told me so. [Like, like he was before]
(เย่ บิคอส ยู โทลด มี โซ [ ไลค , ไลค ฮี วอส บิโฟ ])

Whoa mama [Pleases mother]
(โว้ว มามะ [ พลีส ม๊าเธ่อร์ ])
Oh, mama [Please Mother]
(โอ , มามะ [ พลีส ม๊าเธ่อร์ ])
Oh, mama [Please Mother]
(โอ , มามะ [ พลีส ม๊าเธ่อร์ ])
Come and tell me now.
(คัม แอ็นด เท็ล มี เนา)

Oh,tell me now.
(โอ , เท็ล มี เนา)
Hmmm, I’m sorry.
(ฮึม , แอม ซอริ)
Yes, I am really sorry.
(เย็ซ , ไอ แอ็ม ริแอ็ลลิ ซอริ)
Oh, i should have think of you, yeah.
(โอ , ไอ เชิด แฮ็ฝ ธิงค อ็อฝ ยู , เย่)
Yes i should have because you no what to say.
(เย็ซ ซาย เชิด แฮ็ฝ บิคอส ยู โน ฮว็อท ทู เซ)
Yeah
(เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Oh, Mother of Mine คำอ่านไทย The Temptations

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น