เนื้อเพลง I Hope You Dance คำอ่านไทย Lee Ann Womack

I hope you never lose your sense of wonder,
(ไอ โฮพ ยู เนฝเออะ ลูส ยุร เซ็นซ อ็อฝ วันเดอะ ,)
You get your fill to eat but always keep that hunger,
(ยู เก็ท ยุร ฟิล ทู อีท บัท ออลเว คีพ แดท ฮังเกอะ ,)
May you never take one single breath for granted,
(เม ยู เนฝเออะ เทค วัน ซิ๊งเกิ้ล บเร็ธ ฟอ กรานท ,)
GOD forbid love ever leave you empty handed,
(ก็อด ฟอบีด ลัฝ เอฝเออะ ลีฝ ยู เอมทิ แฮ็นด ,)
I hope you still feel small when you stand beside the ocean,
(ไอ โฮพ ยู ซทิล ฟีล ซมอล ฮเว็น ยู ซแท็นด บิไซด ดิ โอแฌ็น ,)
Whenever one door closes I hope one more opens,
(ฮเว็นเอฝเออะ วัน โด คโลส ซาย โฮพ วัน โม โอเพ็น ,)
Promise me that you’ll give faith a fighting chance,
(พรอมอิซ มี แดท โยว กิฝ เฟธ อะ ไฟท์ดิง ชานซ ,)
And when you get the choice to sit it out or dance.
(แอ็นด ฮเว็น ยู เก็ท เดอะ ชอยซ ทู ซิท ดิธ เอ้า ออ ดานซ)

I hope you dance….I hope you dance.
(ไอ โฮพ ยู ดานซ ไอ โฮพ ยู ดานซ)

I hope you never fear those mountains in the distance,
(ไอ โฮพ ยู เนฝเออะ เฟีย โฑส เมานทิน ซิน เดอะ ดีซแท็นซ ,)
Never settle for the path of least resistance,
(เนฝเออะ เซ็ทเทิ่ล ฟอ เดอะ พาธ อ็อฝ ลีซท ริสีซแท็นซ ,)
Livin’ might mean takin’ chances but they’re worth takin’,
(ลีฝอิน ไมท มีน ทอคกิ่น ชานซ บัท เดรว เวิธ ทอคกิ่น ,)
Lovin’ might be a mistake but it’s worth makin’,
(ลัฝวิน ไมท บี อะ มิซเทค บัท อิทซ เวิธ เมกิน ,)
Don’t let some hell bent heart leave you bitter,
(ด้อนท์ เล็ท ซัม เฮ็ล เบ็นท ฮาท ลีฝ ยู บีทเทอะ ,)
When you come close to sellin’ out reconsider,
(ฮเว็น ยู คัม คโลส ทู เซลลิน เอ้า รีค็อนซีดเดอะ ,)
Give the heavens above more than just a passing glance,
(กิฝ เดอะ เฮฝเอ็น อะบัฝ โม แฑ็น จัซท ดา พาซซิง กลานซ ,)
And when you get the choice to sit it out or dance.
(แอ็นด ฮเว็น ยู เก็ท เดอะ ชอยซ ทู ซิท ดิธ เอ้า ออ ดานซ)

I hope you dance….I hope you dance.
(ไอ โฮพ ยู ดานซ ไอ โฮพ ยู ดานซ)
I hope you dance….I hope you dance.
(ไอ โฮพ ยู ดานซ ไอ โฮพ ยู ดานซ)
[Time is a wheel in constant motion always rolling us along,
([ ไทม อีส ซา ฮวีล อิน คอนสแท็นท โมฌัน ออลเว โรลลิง อัซ อะลอง ,)
Tell me who wants to look back on their years and wonder where those years have gone.]
(เท็ล มี ฮู ว็อนท ทู ลุค แบ็ค ออน แด เยีย แซน วันเดอะ ฮแว โฑส เยีย แฮ็ฝ กอน ])

I hope you still feel small when you stand beside the ocean,
(ไอ โฮพ ยู ซทิล ฟีล ซมอล ฮเว็น ยู ซแท็นด บิไซด ดิ โอแฌ็น ,)
Whenever one door closes I hope one more opens,
(ฮเว็นเอฝเออะ วัน โด คโลส ซาย โฮพ วัน โม โอเพ็น ,)
Promise me that you’ll give faith a fighting chance,
(พรอมอิซ มี แดท โยว กิฝ เฟธ อะ ไฟท์ดิง ชานซ ,)
And when you get the choice to sit it out or dance.
(แอ็นด ฮเว็น ยู เก็ท เดอะ ชอยซ ทู ซิท ดิธ เอ้า ออ ดานซ)

Dance….I hope you dance.
(ดานซ ไอ โฮพ ยู ดานซ)
I hope you dance….I hope you dance.
(ไอ โฮพ ยู ดานซ ไอ โฮพ ยู ดานซ)
I hope you dance….I hope you dance..
(ไอ โฮพ ยู ดานซ ไอ โฮพ ยู ดานซ)
[Time is a wheel in constant motion always rolling us along,
([ ไทม อีส ซา ฮวีล อิน คอนสแท็นท โมฌัน ออลเว โรลลิง อัซ อะลอง ,)
Tell me who wants to look back on their years and wonder where those years have gone.]
(เท็ล มี ฮู ว็อนท ทู ลุค แบ็ค ออน แด เยีย แซน วันเดอะ ฮแว โฑส เยีย แฮ็ฝ กอน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Hope You Dance คำอ่านไทย Lee Ann Womack

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น