เนื้อเพลง What I Got คำอ่านไทย Sublime

Early in the morning, risin’ to the street
(เออลิ อิน เดอะ มอนิง , รายซิน ทู เดอะ ซทรีท)
Light me up that cigarette and I strap shoes on my feet
(ไลท มี อัพ แดท ซิกะเรท แอ็นด ดาย ซทแร็พ ฌู ออน มาย ฟีท)
Got to find a reason, a reason things went wrong
(ก็อท ทู ไฟนด อะ รี๊ซั่น , อะ รี๊ซั่น ธิง เว็นท ร็อง)
Got to find a reason why my money’s all gone
(ก็อท ทู ไฟนด อะ รี๊ซั่น ฮไว มาย มันอิ ซอร์ กอน)

I got a dalmation, and I can still get high
(ไอ ก็อท ดา ดาวเมเชิน , แอ็นด ดาย แค็น ซทิล เก็ท ไฮ)
I can play the guitar like a mother f*cking riot
(ไอ แค็น พเล เดอะ กิทา ไลค เก ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckings ไรอัท)
Life is [too short], so love the one you got
(ไลฟ อีส [ ทู ฌอท ] , โซ ลัฝ ดิ วัน ยู ก็อท)
Cause you might get runover or you might get shot
(คอส ยู ไมท เก็ท รันโนเวอร์ ออ ยู ไมท เก็ท ฌ็อท)

Never start no static
(เนฝเออะ ซทาท โน ซแททอิค)
I just get it off my chest
(ไอ จัซท เก็ท ดิธ ออฟฟ มาย เช็ซท)
Never had to battle with no bulletproof vest
(เนฝเออะ แฮ็ด ทู แบ๊ทเทิ้ล วิฑ โน บอลเลดพรูฝ เฝ็ซท)
Take a small example, take a tip from me
(เทค เก ซมอล เอ็กแซ๊มเพิ่ล , เทค เก ทิพ ฟร็อม มี)
Take all of your money, give it all to charity
(เทค ออล อ็อฝ ยุร มันอิ , กิฝ อิท ดอร์ ทู แชริทิ)
Love is what I got
(ลัฝ อีส ฮว็อท ไอ ก็อท)
It’s within my reach
(อิทซ วิฑีน มาย รีช)

And the Sublime style’s still straight from Long Beach
(แอ็นด เดอะ ซับไลม ซไทล ซทิล ซทเรท ฟร็อม ล็อง บีช)
It all comes back to you, you’ll finally get what you deserve
(อิท ดอร์ คัม แบ็ค ทู ยู , โยว ไฟแน็ลลิ เก็ท ฮว็อท ยู ดิเสิฝ)
Try and test that you’re bound to get served
(ทไร แอ็นด เท็ซท แดท ยัวร์ เบานด ทู เก็ท เซิฝ)
Love’s what I got
(ลัฝ ฮว็อท ไอ ก็อท)
Don’t start a riot
(ด้อนท์ ซทาท ดา ไรอัท)
You’ll feel it when the dance gets hot
(โยว ฟีล อิท ฮเว็น เดอะ ดานซ เก็ท ฮ็อท)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

[That’s] why I don’t cry when my dog runs away
([ แด๊ท ] ฮไว ไอ ด้อนท์ คไร ฮเว็น มาย ด็อก รัน อะเว)
I don’t get angry at the bills I have to pay
(ไอ ด้อนท์ เก็ท แองกริ แอ็ท เดอะ บิล ซาย แฮ็ฝ ทู เพ)
I don’t get angry when my Mom smokes pot
(ไอ ด้อนท์ เก็ท แองกริ ฮเว็น มาย มัม ซโมค พ็อท)

Hits the bottle and goes right to the rock
(ฮิท เดอะ บ๊อทเทิ่ล แอ็นด โกซ ไรท ทู เดอะ ร็อค)
F*ckin’ and fightin’, it’s all the same
(เอฟ *ckin แอ็นด ไฟท์ดิน , อิทซ ซอร์ เดอะ เซม)
Livin’ with Louie dog’s the only way to stay sane
(ลีฝอิน วิฑ ลูยอี ด็อก ดิ โอ๊นลี่ เว ทู ซเท เซน)
Let the lovin’, let the lovin’ come back to me
(เล็ท เดอะ ลัฝวิน , เล็ท เดอะ ลัฝวิน คัม แบ็ค ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What I Got คำอ่านไทย Sublime

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น