เนื้อเพลง I’ll Be There For You คำอ่านไทย Backstreet Boys

Don’t say a word I understand
(ด้อนท์ เซ อะ เวิด ดาย อันเดิซแทนด)
You ought to know if I’m still your man
(ยู อ๊อธ ทู โน อิฟ แอม ซทิล ยุร แม็น)
Girl can’t you tell by the touch of my hand
(เกิล แค็นท ยู เท็ล ไบ เดอะ ทั๊ช อ็อฝ มาย แฮ็นด)
I’m gonna please you every way that I can
(แอม กอนนะ พลีส ยู เอฝริ เว แดท ไอ แค็น)

* I’ll hold you [hold you], love you [love you]
(* อิล โฮลด ยู [ โฮลด ยู ] , ลัฝ ยู [ ลัฝ ยู ])
I’ll never let your love go let you go, let you go
(อิล เนฝเออะ เล็ท ยุร ลัฝ โก เล็ท ยู โก , เล็ท ยู โก)
For always [for always], I’ll stay [I’ll stay]
(ฟอ ออลเว [ ฟอ ออลเว ] , อิล ซเท [ อิล ซเท ])
Just look in my eyes and you’ll know
(จัซท ลุค อิน มาย ไอ แซน โยว โน)

** [Baby] I’ll be there for you, wherever you go, whatever you do
(** [ เบบิ ] อิล บี แดร์ ฟอ ยู , ฮแวเรฝเออะ ยู โก , ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดู)
Girl I’ve got forever inside for all of my life, I’ll be there for you
(เกิล แอฝ ก็อท เฟาะเรฝเออะ อีนไซด ฟอ ออล อ็อฝ มาย ไลฟ , อิล บี แดร์ ฟอ ยู)

Don’t ever doubt your trust in me
(ด้อนท์ เอฝเออะ เดาท ยุร ทรัซท อิน มี)
I’ll give you my heart so honestly
(อิล กิฝ ยู มาย ฮาท โซ ออนเอ็ซทลิ)
Deep in my soul, baby you’ll find a dream
(ดีพ อิน มาย โซล , เบบิ โยว ไฟนด อะ ดรีม)
I’ll never change, girl I promise you
(อิล เนฝเออะ เชนจ , เกิล ไอ พรอมอิซ ยู)

[Repeat * , **]
([ ริพีท * , ** ])

Nothing and no one can tear us apart [tear us apart]
(นัธอิง แอ็นด โน วัน แค็น เทีย อัซ อะพาท [ เทีย อัซ อะพาท ])
You’ll always be here inside of my heart [inside of my heart]
(โยว ออลเว บี เฮียร อีนไซด อ็อฝ มาย ฮาท [ อีนไซด อ็อฝ มาย ฮาท ])
And just as sure as the stars shine above
(แอ็นด จัซท แอ็ส ฌุร แอ็ส เดอะ ซทา ไฌน อะบัฝ)
No matter what happens, you can count on my love
(โน แมทเทอะ ฮว็อท แฮพเพ็น , ยู แค็น เคานท ออน มาย ลัฝ)

[Repeat ** , ** , **] till fade
([ ริพีท ** , ** , ** ] ทิล เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Be There For You คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น