เนื้อเพลง Rocky Mountain High คำอ่านไทย John Denver

” ” Rocky Mountain High ” by John Denver
(” ” รอคคิ เมานทิน ไฮ ” ไบ จอน แดนเวอร์)

He was born in the summer of his 27th year
(ฮี วอส บอน อิน เดอะ ซัมเมอะ อ็อฝ ฮิส 27th เยีย)
Coming home to a place he’s never been before.
(คัมอิง โฮม ทู อะ พเลซ อีส เนฝเออะ บีน บิโฟ)
He left yesterday behind him. You might say he was born again.
(ฮี เล็ฟท เยซเทอะดิ บิไฮนด ฮิม ยู ไมท เซ ฮี วอส บอน อะเกน)
You might say he found the key to every door.
(ยู ไมท เซ ฮี เฟานด เดอะ คี ทู เอฝริ โด)
When he first came to the mountains his life was far away
(ฮเว็น ฮี เฟิซท เคม ทู เดอะ เมานทิน ฮิส ไลฟ วอส ฟา อะเว)
On the road and hanging by a song.
(ออน เดอะ โรด แอ็นด แฮงอิง ไบ อะ ซ็อง)
Well the string is already broken and he doesn’t really care.
(เว็ล เดอะ ซทริง อีส ออลเรดอิ บโรเค็น แอ็นด ฮี ดัสอินท ริแอ็ลลิ แค)
It changes fast and it don’t last too long.
(อิท เชนจ ฟัซท แอ็นด ดิท ด้อนท์ ลาซท ทู ล็อง)
But The Colorado Rocky Mountain High
(บัท เดอะ คอร์ราโด รอคคิ เมานทิน ไฮ)
I’ve seen it raining fire in the sky.
(แอฝ ซีน หนิด เรนนิงไฟร อิน เดอะ ซไค)
Shadow from the starlight is softer than a lullaby.
(แฌดโอ ฟร็อม เดอะ สตาร์ไรท์ อีส ซอฟเตอร์ แฑ็น อะ ลัลละไบ)
Rocky Mountain High
(รอคคิ เมานทิน ไฮ)
Rocky Mountain High
(รอคคิ เมานทิน ไฮ)
Well he climbed the feeble mountains.
(เว็ล ฮี คไลม เดอะ ฟีเบิล เมานทิน)
He saw silver clounds below
(ฮี ซอ ซีลเฝอะ ครานสฺ บิโล)
He saw everything as far as you can see.
(ฮี ซอ เอ๊วี่ติง แอ็ส ฟา แอ็ส ยู แค็น ซี)
They say that he got crazy once and he tried to touch the sun.
(เฑ เซ แดท ฮี ก็อท คเรสิ วันซ แอ็นด ฮี ทไร ทู ทั๊ช เดอะ ซัน)
He lost a friend but keep the memory.
(ฮี ล็อซท ดา ฟเร็นด บัท คีพ เดอะ เมมโอะริ)
Now he walks in quiet solitude thru the forests and the streams
(เนา ฮี วอค ซิน คไวเอ็ท ซอลอิทยูด ธรู เดอะ ฟอเร็ซท แซน เดอะ ซทรีม)
Seeking grace in every step he takes.
(ซีคิง กเรซ อิน เอฝริ ซเท็พ ฮี เทค)
His sight has turned inside himself to try and understand
(ฮิส ไซท แฮ็ส เทิน อีนไซด ฮิมเซลฟ ทู ทไร แอ็นด อันเดิซแทนด)
The serenity of clear blue mountain lake.
(เดอะ ซิเรนอิทิ อ็อฝ คเลีย บลู เมานทิน เลค)
And The Colorado Rocky Mountain High
(แอ็นด เดอะ คอร์ราโด รอคคิ เมานทิน ไฮ)
I’ve seen it raining fire in the sky.
(แอฝ ซีน หนิด เรนนิงไฟร อิน เดอะ ซไค)
Talk to God and listen to the casual reply.
(ทอค ทู ก็อด แอ็นด ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ แคฉอวล ริพไล)
Rocky Mountain High
(รอคคิ เมานทิน ไฮ)
Rocky Mountain High
(รอคคิ เมานทิน ไฮ)
Now his life if full of wonder
(เนา ฮิส ไลฟ อิฟ ฟูล อ็อฝ วันเดอะ)
But his heart still knows some fear
(บัท ฮิส ฮาท ซทิล โน ซัม เฟีย)
Of the simple things he cannot comprehend.
(อ็อฝ เดอะ ซิ๊มเพิ่ล ธิง ฮี แคนน็อท คอมพริเฮนด)
Why they try and tear the mountains down
(ฮไว เฑ ทไร แอ็นด เทีย เดอะ เมานทิน เดาน)
To bring in a couple more, more people, more scars upon the land.
(ทู บริง อิน อะ คั๊พเพิ่ล โม , โม พี๊เพิ่ล , โม ซคา อุพอน เดอะ แล็นด)
And The Colorado Rocky Mountain High
(แอ็นด เดอะ คอร์ราโด รอคคิ เมานทิน ไฮ)
I’ve seen it raining fire in the sky.
(แอฝ ซีน หนิด เรนนิงไฟร อิน เดอะ ซไค)
You know he’d be a poorer man if he never saw an eagle fly.
(ยู โน ฮีด บี อะ โพวเรอ แม็น อิฟ ฮี เนฝเออะ ซอ แอน อี๊เกิ้ล ฟไล)
Rocky Mountain High
(รอคคิ เมานทิน ไฮ)
The Colorado Rocky Mountain High
(เดอะ คอร์ราโด รอคคิ เมานทิน ไฮ)
I’ve seen it raining fire in the sky.
(แอฝ ซีน หนิด เรนนิงไฟร อิน เดอะ ซไค)
Friends around the campfire and everybody is high.
(ฟเร็นด อะเรานด เดอะ แคมไฟเออ แอ็นด เอวี่บอดี้ อีส ไฮ)
Rocky Mountain High
(รอคคิ เมานทิน ไฮ)
Rocky Mountain High
(รอคคิ เมานทิน ไฮ)
Rocky Mountain High
(รอคคิ เมานทิน ไฮ)
Rocky Mountain High
(รอคคิ เมานทิน ไฮ)
Rocky Mountain High
(รอคคิ เมานทิน ไฮ)
Rocky Mountain High
(รอคคิ เมานทิน ไฮ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rocky Mountain High คำอ่านไทย John Denver

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น