เนื้อเพลง Make You Crazy คำอ่านไทย Brett Dennen feat Femi Kuti

You know it’s hard to be yourself,
(ยู โน อิทซ ฮาด ทู บี ยุรเซลฟ ,)
free yourself, to see yourself
(ฟรี ยุรเซลฟ , ทู ซี ยุรเซลฟ)
When all around you there are lies just to get you,
(ฮเว็น ออล อะเรานด ยู แดร์ อาร์ ไล จัซท ทู เก็ท ยู ,)
Spies just to get you, to buy so they can get you
(สไป๊ท จัซท ทู เก็ท ยู , ทู ไบ โซ เฑ แค็น เก็ท ยู)

There are cameras in the sky, lasers in our living rooms
(แดร์ อาร์ แคมเออะระ ซิน เดอะ ซไค , เลเสอะ ซิน เอ๊า ลีฝอิง รุม)
There are wolves watching wearing sheep’s costumes
(แดร์ อาร์ วูลฝส วัทชิง เวียริง ฌีพ คอซทยูม)

It’s enough to make you go crazy [Woah]
(อิทซ อินัฟ ทู เมค ยู โก คเรสิ [ ว้าว ])
It’s enough to make you mad
(อิทซ อินัฟ ทู เมค ยู แม็ด)
It’s enough to make you go crazy [Woah]
(อิทซ อินัฟ ทู เมค ยู โก คเรสิ [ ว้าว ])
And I’m amazed I haven’t yet
(แอ็นด แอม อะเมส ดาย แฮฟเวน เย็ท)

Isn’t it a shame the way we cheat each other, treat each other,
(อีสซึ่น ดิธ ดา เฌม เดอะ เว วี ชีท อีช อัฑเออะ , ทรีท อีช อัฑเออะ ,)
beat each other?
(บีท อีช อัฑเออะ)
It’s a shame the way we use one other, abuse one another,
(อิทซ ซา เฌม เดอะ เว วี ยูซ วัน อัฑเออะ , อับยูซ วัน แอะนัธเออะ ,)
and screw one another, it’s true.
(แอ็นด ซครู วัน แอะนัธเออะ , อิทซ ทรู)

They will lock you up in prison but they won’t call it slavery
(เฑ วิล ล็อค ยู อัพ อิน พริ๊ซั่น บัท เฑ ว็อนท คอล อิท ซแลฝเออะริ)
There are stolen children raised and trained in armies
(แดร์ อาร์ ซโทเล็น ชีลดเร็น เรส แอ็นด ทเรน อิน อาร์มีสฺ)

It’s enough to make you go crazy [Woah]
(อิทซ อินัฟ ทู เมค ยู โก คเรสิ [ ว้าว ])
It’s enough to make you mad
(อิทซ อินัฟ ทู เมค ยู แม็ด)
It’s enough to make you go crazy [Woah]
(อิทซ อินัฟ ทู เมค ยู โก คเรสิ [ ว้าว ])
And I’m amazed I haven’t yet
(แอ็นด แอม อะเมส ดาย แฮฟเวน เย็ท)

Don’t hesitate to speak your mind [Speak your mind]
(ด้อนท์ เฮสอิเทท ทู ซพีค ยุร ไมนด [ ซพีค ยุร ไมนด ])
Never hesitate to speak your heart [Speak your heart]
(เนฝเออะ เฮสอิเทท ทู ซพีค ยุร ฮาท [ ซพีค ยุร ฮาท ])
They’ll call you crazy when you speak your mind [When you speak your mind]
(เด๊ว คอล ยู คเรสิ ฮเว็น ยู ซพีค ยุร ไมนด [ ฮเว็น ยู ซพีค ยุร ไมนด ])
So never, never hesitate [Never hesitate]
(โซ เนฝเออะ , เนฝเออะ เฮสอิเทท [ เนฝเออะ เฮสอิเทท ])

Cause it’s enough to make you go crazy [Woah]
(คอส อิทซ อินัฟ ทู เมค ยู โก คเรสิ [ ว้าว ])
It’s enough to make you mad
(อิทซ อินัฟ ทู เมค ยู แม็ด)
It’s enough to make you go crazy [Woah]
(อิทซ อินัฟ ทู เมค ยู โก คเรสิ [ ว้าว ])
And I’m amazed I haven’t yet
(แอ็นด แอม อะเมส ดาย แฮฟเวน เย็ท)

Femi solo
(ฟีมี โซโล)

NA SOL THEM GO LOCK YOU FOR PRISON
(นา ซ็อล เฑ็ม โก ล็อค ยู ฟอ พริ๊ซั่น)
NA SOL THEM GO BEAT YOU FOR PRISON
(นา ซ็อล เฑ็ม โก บีท ยู ฟอ พริ๊ซั่น)
THEM NO CALL IT SLAVERY
(เฑ็ม โน คอล อิท ซแลฝเออะริ)
IT’S HIM THAT MAKE ME VEX
(อิทซ ฮิม แดท เมค มี เฝ็คซ)

NA SOL THEM GO LOCK YOU FOR PRISON
(นา ซ็อล เฑ็ม โก ล็อค ยู ฟอ พริ๊ซั่น)
NA SOL THEM GO BEAT YOU FOR PRISON
(นา ซ็อล เฑ็ม โก บีท ยู ฟอ พริ๊ซั่น)
IT’S HIM THAT MAKE ME VEX
(อิทซ ฮิม แดท เมค มี เฝ็คซ)
IT’S HIM THAT MAKE ME CRAZE
(อิทซ ฮิม แดท เมค มี คเรส)

It’s enough to make you go crazy [Woah]
(อิทซ อินัฟ ทู เมค ยู โก คเรสิ [ ว้าว ])
It’s enough to make you mad
(อิทซ อินัฟ ทู เมค ยู แม็ด)
It’s enough to make you go crazy [Woah]
(อิทซ อินัฟ ทู เมค ยู โก คเรสิ [ ว้าว ])
And I’d be crazy not to care
(แอ็นด อาย บี คเรสิ น็อท ทู แค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Make You Crazy คำอ่านไทย Brett Dennen feat Femi Kuti

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น