เนื้อเพลง Good Girls Go Bad คำอ่านไทย Cobra Starship

I make them good girls go bad
(ไอ เมค เฑ็ม เกิด เกิล โก แบ็ด)
I make them good girls go
(ไอ เมค เฑ็ม เกิด เกิล โก)
Good girls go bad
(เกิด เกิล โก แบ็ด)

I know your type
(ไอ โน ยุร ไทพ)
[Your type]
([ ยุร ไทพ ])
You’re daddy’s little girl
(ยัวร์ แดดดิ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
Just take a bite
(จัซท เทค เก ไบท)
[One bite]
([ วัน ไบท ])
Let me shake up your world
(เล็ท มี เฌค อัพ ยุร เวิลด)
Cause just one night couldn’t be so wrong
(คอส จัซท วัน ไนท คูดซึ่น บี โซ ร็อง)
I’m gonna make you lose control
(แอม กอนนะ เมค ยู ลูส ค็อนทโรล)

She was so shy
(ชี วอส โซ ไฌ)
Till I drove her wild
(ทิล ไอ ดโรฝ เฮอ ไวลด)

I make them good girls go bad
(ไอ เมค เฑ็ม เกิด เกิล โก แบ็ด)
I make them good girls go bad
(ไอ เมค เฑ็ม เกิด เกิล โก แบ็ด)
You were hanging in the corner
(ยู เวอ แฮงอิง อิน เดอะ คอเนอะ)
With your five best friends
(วิฑ ยุร ไฟฝ เบ็ซท ฟเร็นด)
You heard that I was trouble
(ยู เฮิด แดท ไอ วอส ทรั๊บเบิ้ล)
But you couldn’t resist
(บัท ยู คูดซึ่น ริสีซท)
I make them good girls go bad
(ไอ เมค เฑ็ม เกิด เกิล โก แบ็ด)
I make them good girls go
(ไอ เมค เฑ็ม เกิด เกิล โก)
Good girls go bad
(เกิด เกิล โก แบ็ด)

I know your type
(ไอ โน ยุร ไทพ)
[Your type]
([ ยุร ไทพ ])
Boy, you’re dangerous
(บอย , ยัวร์ เดนเจอะรัซ)
Yeah, you’re that guy
(เย่ , ยัวร์ แดท ไก)
[That guy]
([ แดท ไก ])
I’d be stupid to trust
(อาย บี ซทยูทิด ทู ทรัซท)
But just one night couldn’t be so wrong
(บัท จัซท วัน ไนท คูดซึ่น บี โซ ร็อง)
You make me wanna lose control
(ยู เมค มี วอนนา ลูส ค็อนทโรล)

She was so shy
(ชี วอส โซ ไฌ)
Till I drove her wild
(ทิล ไอ ดโรฝ เฮอ ไวลด)

I make them good girls go bad
(ไอ เมค เฑ็ม เกิด เกิล โก แบ็ด)
I make them good girls go bad
(ไอ เมค เฑ็ม เกิด เกิล โก แบ็ด)
I was hanging in the corner
(ไอ วอส แฮงอิง อิน เดอะ คอเนอะ)
With my five best friends
(วิฑ มาย ไฟฝ เบ็ซท ฟเร็นด)
I heard that you were trouble
(ไอ เฮิด แดท ยู เวอ ทรั๊บเบิ้ล)
But I couldn’t resist
(บัท ไอ คูดซึ่น ริสีซท)
I make them good girls go bad
(ไอ เมค เฑ็ม เกิด เกิล โก แบ็ด)
I make them good girls go
(ไอ เมค เฑ็ม เกิด เกิล โก)
Good girls go bad
(เกิด เกิล โก แบ็ด)
Good girls go bad
(เกิด เกิล โก แบ็ด)
Good girls go bad
(เกิด เกิล โก แบ็ด)

Oh, she got away with the boys in the place
(โอ , ชี ก็อท อะเว วิฑ เดอะ บอย ซิน เดอะ พเลซ)
Treat ’em like they don’t stand a chance
(ทรีท เอ็ม ไลค เฑ ด้อนท์ ซแท็นด อะ ชานซ)
And he got away with the girls in the back
(แอ็นด ฮี ก็อท อะเว วิฑ เดอะ เกิล ซิน เดอะ แบ็ค)
Acting like they’re too hot to dance
(แอคทิง ไลค เดรว ทู ฮ็อท ทู ดานซ)
Yeah, she got away with the boys in the place
(เย่ , ชี ก็อท อะเว วิฑ เดอะ บอย ซิน เดอะ พเลซ)
Treat ’em like they don’t stand a chance
(ทรีท เอ็ม ไลค เฑ ด้อนท์ ซแท็นด อะ ชานซ)
And he got away with the girls in the back
(แอ็นด ฮี ก็อท อะเว วิฑ เดอะ เกิล ซิน เดอะ แบ็ค)
Acting like they’re too hot to dance
(แอคทิง ไลค เดรว ทู ฮ็อท ทู ดานซ)

I make them good girls go bad
(ไอ เมค เฑ็ม เกิด เกิล โก แบ็ด)
[They don’t stand a chance]
([ เฑ ด้อนท์ ซแท็นด อะ ชานซ ])
I make them good girls go
(ไอ เมค เฑ็ม เกิด เกิล โก)
The good girls go bad, yeah
(เดอะ เกิด เกิล โก แบ็ด , เย่)
Good girls go bad
(เกิด เกิล โก แบ็ด)
I was hanging in the corner
(ไอ วอส แฮงอิง อิน เดอะ คอเนอะ)
With my five best friends
(วิฑ มาย ไฟฝ เบ็ซท ฟเร็นด)
I thought that you were trouble
(ไอ ธอท แดท ยู เวอ ทรั๊บเบิ้ล)
But I couldn’t resist
(บัท ไอ คูดซึ่น ริสีซท)
I make them good girls go bad
(ไอ เมค เฑ็ม เกิด เกิล โก แบ็ด)
I make them good girls go bad
(ไอ เมค เฑ็ม เกิด เกิล โก แบ็ด)
I make them good girls go
(ไอ เมค เฑ็ม เกิด เกิล โก)
Good girls go bad
(เกิด เกิล โก แบ็ด)
Good girls go bad
(เกิด เกิล โก แบ็ด)
Good girls go
(เกิด เกิล โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Good Girls Go Bad คำอ่านไทย Cobra Starship

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น