เนื้อเพลง Jai Ho คำอ่านไทย P*ssycat Dolls

Jai Ho
(เจ โฮ)
Jai Ho
(เจ โฮ)
I got [I got] shivers [shivers],
(ไอ ก็อท [ ไอ ก็อท ] ฌีฝเออะ [ ฌีฝเออะ ] ,)
When you touch my face,
(ฮเว็น ยู ทั๊ช มาย เฟซ ,)
I’ll make you hot,
(อิล เมค ยู ฮ็อท ,)
Get what you got,
(เก็ท ฮว็อท ยู ก็อท ,)
I’ll make you wanna say [Jai Ho]
(อิล เมค ยู วอนนา เซ [ เจ โฮ ])

I got [I got] fever [fever],
(ไอ ก็อท [ ไอ ก็อท ] ฟีเฝอะ [ ฟีเฝอะ ] ,)
Running like a fire,
(รันนิง ไลค เก ไฟร ,)
For you I will go all the way,
(ฟอ ยู ไอ วิล โก ออล เดอะ เว ,)
I wanna take you higher [Jai Ho]
(ไอ วอนนา เทค ยู ไฮเออะ [ เจ โฮ ])

I keep it steady uh-steady,
(ไอ คีพ อิท ซเทดอิ อา ซเทดอิ ,)
That’s how I do it
(แด๊ท เฮา ไอ ดู อิท)
This beat is heavy, so heavy,
(ดีซ บีท อีส เฮฝอิ , โซ เฮฝอิ ,)
You gonna feel it
(ยู กอนนะ ฟีล อิท)

You are the reason that I breathe,
(ยู อาร์ เดอะ รี๊ซั่น แดท ไอ บรีฑ ,)
You are the reason that I still believe,
(ยู อาร์ เดอะ รี๊ซั่น แดท ไอ ซทิล บิลีฝ ,)
You are my destiny,
(ยู อาร์ มาย เดซทินิ ,)
Jai Oh! Oh-oh-oh-oh!
(เจ โอ ! โอ โอ โอ โอ !)

No there is nothing that can stop us,
(โน แดร์ อีส นัธอิง แดท แค็น ซท็อพ อัซ ,)
Nothing can ever come between us,
(นัธอิง แค็น เอฝเออะ คัม บีทวิน อัซ ,)
So come and dance with me,
(โซ คัม แอ็นด ดานซ วิฑ มี ,)
Jai Ho! [oohh]
(เจ โฮ ! [ อู])

Catch me, catch me, catch me, c’mon, catch me,
(แค็ช มี , แค็ช มี , แค็ช มี , ซีมอน , แค็ช มี ,)
I want you now,
(ไอ ว็อนท ยู เนา ,)
I know you can save me, you can save me,
(ไอ โน ยู แค็น เซฝ มี , ยู แค็น เซฝ มี ,)
I need you now
(ไอ นีด ยู เนา)

I am yours forever, yes, forever,
(ไอ แอ็ม ยุร เฟาะเรฝเออะ , เย็ซ , เฟาะเรฝเออะ ,)
I will follow,
(ไอ วิล ฟอลโล ,)
Anywhere in anyway,
(เอนอิฮแว อิน เอนอิเว ,)
Never gonna let go
(เนฝเออะ กอนนะ เล็ท โก)

Jai Ho
(เจ โฮ)
Jai Ho
(เจ โฮ)

Escape [escape] away [away],
(เอ็ซเคพ [ เอ็ซเคพ ] อะเว [ อะเว ] ,)
I’ll take you to a place,
(อิล เทค ยู ทู อะ พเลซ ,)
This fantasy of you and me,
(ดีซ แฟนทะซิ อ็อฝ ยู แอ็นด มี ,)
I’ll never lose my chance [Jai Ho]
(อิล เนฝเออะ ลูส มาย ชานซ [ เจ โฮ ])

Yeaahhhh
(Yeaahhhh)

Jai Ho
(เจ โฮ)

I can [I can] feel you [feel you],
(ไอ แค็น [ ไอ แค็น ] ฟีล ยู [ ฟีล ยู ] ,)
Rushing through my veins,
(รูซชิง ธรู มาย เฝน ,)
There’s an ocean in my heart,
(แดร์ แอน โอแฌ็น อิน มาย ฮาท ,)
I will never be the same [Jai Ho]
(ไอ วิล เนฝเออะ บี เดอะ เซม [ เจ โฮ ])

Just keep it burnin’, yeah baby,
(จัซท คีพ อิท เบินนิน , เย่ เบบิ ,)
Just keep it comin’,
(จัซท คีพ อิท คัมอิน ,)
You’re gonna find out baby,
(ยัวร์ กอนนะ ไฟนด เอ้า เบบิ ,)
I’m one in a million
(แอม วัน อิน อะ มีลยัน)

You are the reason that I breathe,
(ยู อาร์ เดอะ รี๊ซั่น แดท ไอ บรีฑ ,)
You are the reason that I still believe,
(ยู อาร์ เดอะ รี๊ซั่น แดท ไอ ซทิล บิลีฝ ,)
You are my destiny,
(ยู อาร์ มาย เดซทินิ ,)
Jai Oh! Oh-oh-oh-oh!
(เจ โอ ! โอ โอ โอ โอ !)

No there is nothing that can stop us,
(โน แดร์ อีส นัธอิง แดท แค็น ซท็อพ อัซ ,)
Nothing can ever come between us,
(นัธอิง แค็น เอฝเออะ คัม บีทวิน อัซ ,)
So come and dance with me,
(โซ คัม แอ็นด ดานซ วิฑ มี ,)
Jai Ho! [oohh]
(เจ โฮ ! [ อู])

Catch me, catch me, catch me, c’mon, catch me,
(แค็ช มี , แค็ช มี , แค็ช มี , ซีมอน , แค็ช มี ,)
I want you now,
(ไอ ว็อนท ยู เนา ,)
I know you can save me, you can save me,
(ไอ โน ยู แค็น เซฝ มี , ยู แค็น เซฝ มี ,)
I need you now
(ไอ นีด ยู เนา)

I am yours forever, yes, forever,
(ไอ แอ็ม ยุร เฟาะเรฝเออะ , เย็ซ , เฟาะเรฝเออะ ,)
I will follow,
(ไอ วิล ฟอลโล ,)
Anywhere in anyway,
(เอนอิฮแว อิน เอนอิเว ,)
Never gonna let go
(เนฝเออะ กอนนะ เล็ท โก)

Jai Ho
(เจ โฮ)
Jai Ho
(เจ โฮ)
Jai Ho
(เจ โฮ)

I need you,
(ไอ นีด ยู ,)
Gonna make it,
(กอนนะ เมค อิท ,)
I’m ready,
(แอม เรดอิ ,)
So take it!
(โซ เทค อิท !)

You are the reason that I breathe,
(ยู อาร์ เดอะ รี๊ซั่น แดท ไอ บรีฑ ,)
You are the reason that I still believe,
(ยู อาร์ เดอะ รี๊ซั่น แดท ไอ ซทิล บิลีฝ ,)
You are my destiny,
(ยู อาร์ มาย เดซทินิ ,)
Jai Oh! Oh-oh-oh-oh!
(เจ โอ ! โอ โอ โอ โอ !)

No there is nothing that can stop us,
(โน แดร์ อีส นัธอิง แดท แค็น ซท็อพ อัซ ,)
Nothing can ever come between us,
(นัธอิง แค็น เอฝเออะ คัม บีทวิน อัซ ,)
So come and dance with me,
(โซ คัม แอ็นด ดานซ วิฑ มี ,)
Jai Ho! [oohh]
(เจ โฮ ! [ อู])

Jai Ho!
(เจ โฮ !)

Baila! baila!
(ไบลลา ! ไบลลา !)
Baila! baila!
(ไบลลา ! ไบลลา !)
Baila! baila!
(ไบลลา ! ไบลลา !)

Jai Ho!
(เจ โฮ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jai Ho คำอ่านไทย P*ssycat Dolls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น