เนื้อเพลง Easy Lover คำอ่านไทย Phil Collins

Easy lover
(อีสอิ ลัฝเออะ)
She’ll get a hold on you believe it
(เฌ็ล เก็ท ดา โฮลด ออน ยู บิลีฝ อิท)
Like no other
(ไลค โน อัฑเออะ)
Before you know it you’ll be on your knees
(บิโฟ ยู โน อิท โยว บี ออน ยุร นี)
She’s an easy lover
(ชี แอน อีสอิ ลัฝเออะ)
She’ll take your heart but you won’t feel it
(เฌ็ล เทค ยุร ฮาท บัท ยู ว็อนท ฟีล อิท)
She’s like no other
(ชี ไลค โน อัฑเออะ)
And I’m just trying to make you see
(แอ็นด แอม จัซท ทไรอิง ทู เมค ยู ซี)

She’s the kind of girl you dream of
(ชี เดอะ ไคนด อ็อฝ เกิล ยู ดรีม อ็อฝ)
Dream of keeping hold of
(ดรีม อ็อฝ คีพอิง โฮลด อ็อฝ)
You’d better forget it
(ยูต เบทเทอะ เฟาะเกท ดิธ)
You’ll never get it
(โยว เนฝเออะ เก็ท ดิธ)
She will play around and leave you
(ชี วิล พเล อะเรานด แอ็นด ลีฝ ยู)
Leave you and deceive you
(ลีฝ ยู แอ็นด ดิซีฝ ยู)
Better forget it
(เบทเทอะ เฟาะเกท ดิธ)
Oh you’ll regret it
(โอ โยว ริกเรท ดิธ)

No you’ll never change her, so leave it, leave it
(โน โยว เนฝเออะ เชนจ เฮอ , โซ ลีฝ อิท , ลีฝ อิท)
Get out quick cos seeing is believing
(เก็ท เอ้า ควิค คอซ ซีอิง อีส บีลีฝวิง)
It’s the only way
(อิทซ ดิ โอ๊นลี่ เว)
You’ll ever know
(โยว เอฝเออะ โน)

Easy lover
(อีสอิ ลัฝเออะ)
She’ll get a hold on you believe it
(เฌ็ล เก็ท ดา โฮลด ออน ยู บิลีฝ อิท)
Like no other
(ไลค โน อัฑเออะ)
Before you know it you’ll be on your knees
(บิโฟ ยู โน อิท โยว บี ออน ยุร นี)
She’s an easy lover
(ชี แอน อีสอิ ลัฝเออะ)
She’ll take your heart but you won’t feel it
(เฌ็ล เทค ยุร ฮาท บัท ยู ว็อนท ฟีล อิท)
She’s like no other
(ชี ไลค โน อัฑเออะ)
And I’m just trying to make you see
(แอ็นด แอม จัซท ทไรอิง ทู เมค ยู ซี)

You’re the one that wants to hold her
(ยัวร์ ดิ วัน แดท ว็อนท ทู โฮลด เฮอ)
Hold her and control her
(โฮลด เฮอ แอ็นด ค็อนทโรล เฮอ)
You’d better forget it
(ยูต เบทเทอะ เฟาะเกท ดิธ)
You’ll never get it
(โยว เนฝเออะ เก็ท ดิธ)
For she’ll say there’s no other
(ฟอ เฌ็ล เซ แดร์ โน อัฑเออะ)
Till she finds another
(ทิล ชี ไฟนด แอะนัธเออะ)
Better forget it
(เบทเทอะ เฟาะเกท ดิธ)
Oh you’ll regret it
(โอ โยว ริกเรท ดิธ)

And don’t try to change her, just leave it, leave it
(แอ็นด ด้อนท์ ทไร ทู เชนจ เฮอ , จัซท ลีฝ อิท , ลีฝ อิท)
You’re not the only one, ooh seeing is believing
(ยัวร์ น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน , อู้ ซีอิง อีส บีลีฝวิง)
It’s the only way
(อิทซ ดิ โอ๊นลี่ เว)
You’ll ever know, oh
(โยว เอฝเออะ โน , โอ)

No don’t try to change her, just leave it, leave it
(โน ด้อนท์ ทไร ทู เชนจ เฮอ , จัซท ลีฝ อิท , ลีฝ อิท)
You’re not the only one, ooh seeing is believing
(ยัวร์ น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน , อู้ ซีอิง อีส บีลีฝวิง)
It’s the only way
(อิทซ ดิ โอ๊นลี่ เว)
You’ll ever know, oh
(โยว เอฝเออะ โน , โอ)

She’s an easy lover [she’s a easy lover]
(ชี แอน อีสอิ ลัฝเออะ [ ชี ซา อีสอิ ลัฝเออะ ])
She’ll get a hold on you believe it [get a hold on you]
(เฌ็ล เก็ท ดา โฮลด ออน ยู บิลีฝ อิท [ เก็ท ดา โฮลด ออน ยู ])
[She’s] like no other
([ ชี ] ไลค โน อัฑเออะ)
Before you know it you’ll be on your knees [you’ll be down on your knees]
(บิโฟ ยู โน อิท โยว บี ออน ยุร นี [ โยว บี เดาน ออน ยุร นี ])
She’s an easy lover
(ชี แอน อีสอิ ลัฝเออะ)
She’ll take your heart but you won’t feel it [you won’t feel it]
(เฌ็ล เทค ยุร ฮาท บัท ยู ว็อนท ฟีล อิท [ ยู ว็อนท ฟีล อิท ])
She’s like no other
(ชี ไลค โน อัฑเออะ)
And I’m just trying to make you see [trying to make you see]
(แอ็นด แอม จัซท ทไรอิง ทู เมค ยู ซี [ ทไรอิง ทู เมค ยู ซี ])

She’s an easy lover
(ชี แอน อีสอิ ลัฝเออะ)
She’ll get a hold on you believe it [get a hold on you]
(เฌ็ล เก็ท ดา โฮลด ออน ยู บิลีฝ อิท [ เก็ท ดา โฮลด ออน ยู ])
And like no other
(แอ็นด ไลค โน อัฑเออะ)
Before you know it you’ll be on your knees [you’ll be on your knees]
(บิโฟ ยู โน อิท โยว บี ออน ยุร นี [ โยว บี ออน ยุร นี ])
She’s an easy lover
(ชี แอน อีสอิ ลัฝเออะ)
She’ll take your heart but you won’t feel it [you won’t feel it]
(เฌ็ล เทค ยุร ฮาท บัท ยู ว็อนท ฟีล อิท [ ยู ว็อนท ฟีล อิท ])
She’s like no other
(ชี ไลค โน อัฑเออะ)
And I’m just trying to make you see [trying to make you see]
(แอ็นด แอม จัซท ทไรอิง ทู เมค ยู ซี [ ทไรอิง ทู เมค ยู ซี ])
She’s an easy lover…
(ชี แอน อีสอิ ลัฝเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Easy Lover คำอ่านไทย Phil Collins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น