เนื้อเพลง Alone I Break คำอ่านไทย Korn

Pick me up
(พิค มี อัพ)
Been bleeding too long
(บีน บรีดดิ้ง ทู ล็อง)
Right here, right now
(ไรท เฮียร , ไรท เนา)
I’ll stop it somehow
(อิล ซท็อพ อิท ซัมฮาว)

I will make it go away
(ไอ วิล เมค อิท โก อะเว)
Can’t be here no more
(แค็นท บี เฮียร โน โม)
Seems this is the only way
(ซีม ดีซ ซิส ดิ โอ๊นลี่ เว)
I will soon be gone
(ไอ วิล ซูน บี กอน)
These feelings will be gone
(ฑิส ฟีลอิง วิล บี กอน)
These feelings will be gone
(ฑิส ฟีลอิง วิล บี กอน)

Now I see the times they change
(เนา ไอ ซี เดอะ ไทม เฑ เชนจ)
Leaving doesn’t seems so strange
(ลีฝอิงส ดัสอินท ซีม โซ ซทเรนจ)
I am hoping I can find
(ไอ แอ็ม โฮพปิง ไอ แค็น ไฟนด)
Where to leave my hurt behind
(ฮแว ทู ลีฝ มาย เฮิท บิไฮนด)
All the sh*t I seem to take
(ออล เดอะ ฌะ *ที ไอ ซีม ทู เทค)
All alone I seem to break
(ออล อะโลน ไอ ซีม ทู บเรค)
I have lived the best I can
(ไอ แฮ็ฝ ไลฝ เดอะ เบ็ซท ไอ แค็น)
Does this make me not a man?
(โด ดีซ เมค มี น็อท ดา แม็น)

Shut me off
(ฌัท มี ออฟฟ)
I’m ready
(แอม เรดอิ)
Heart stops
(ฮาท ซท็อพ)
I stand alone
(ไอ ซแท็นด อะโลน)
Can’t be my own
(แค็นท บี มาย โอน)

I will make it go away
(ไอ วิล เมค อิท โก อะเว)
Can’t be here no more
(แค็นท บี เฮียร โน โม)
Seems this is the only way
(ซีม ดีซ ซิส ดิ โอ๊นลี่ เว)
I will soon be gone
(ไอ วิล ซูน บี กอน)
These feelings will be gone
(ฑิส ฟีลอิง วิล บี กอน)
These feelings will be gone
(ฑิส ฟีลอิง วิล บี กอน)

Now I see the times they change
(เนา ไอ ซี เดอะ ไทม เฑ เชนจ)
Leaving doesn’t seems so strange
(ลีฝอิงส ดัสอินท ซีม โซ ซทเรนจ)
I am hoping I can find
(ไอ แอ็ม โฮพปิง ไอ แค็น ไฟนด)
Where to leave my hurt behind
(ฮแว ทู ลีฝ มาย เฮิท บิไฮนด)
All the sh*t I seem to take
(ออล เดอะ ฌะ *ที ไอ ซีม ทู เทค)
All alone I seem to break
(ออล อะโลน ไอ ซีม ทู บเรค)
I have lived the best I can
(ไอ แฮ็ฝ ไลฝ เดอะ เบ็ซท ไอ แค็น)
Does this make me not a man?
(โด ดีซ เมค มี น็อท ดา แม็น)

Am I going to leave this place?
(แอ็ม ไอ โกอิ้ง ทู ลีฝ ดีซ พเลซ)
What is it I’m hanging from?
(ฮว็อท อีส ซิท แอม แฮงอิง ฟร็อม)
Is there nothing more to come?
(อีส แดร์ นัธอิง โม ทู คัม)
[Am I gonna leave this place?]
([ แอ็ม ไอ กอนนะ ลีฝ ดีซ พเลซ ])
Is it always black in space?
(อีส ซิท ออลเว บแล็ค อิน ซเพซ)
Am I going take its place?
(แอ็ม ไอ โกอิ้ง เทค อิทซ พเลซ)
Am I going to leave this race?
(แอ็ม ไอ โกอิ้ง ทู ลีฝ ดีซ เรซ)
[Am I going to leave this race?]
([ แอ็ม ไอ โกอิ้ง ทู ลีฝ ดีซ เรซ ])
I guess God’s up in this place?
(ไอ เก็ซ ก็อด อัพ อิน ดีซ พเลซ)
What is it that I’ve become?
(ฮว็อท อีส ซิท แดท แอฝ บิคัม)
Is there something more to come?
(อีส แดร์ ซัมติง โม ทู คัม)
[More to come]
([ โม ทู คัม ])

Now I see the times they change
(เนา ไอ ซี เดอะ ไทม เฑ เชนจ)
Leaving doesn’t seems so strange
(ลีฝอิงส ดัสอินท ซีม โซ ซทเรนจ)
I am hoping I can find
(ไอ แอ็ม โฮพปิง ไอ แค็น ไฟนด)
Where to leave my hurt behind
(ฮแว ทู ลีฝ มาย เฮิท บิไฮนด)
All the sh*t I seem to take
(ออล เดอะ ฌะ *ที ไอ ซีม ทู เทค)
All alone I seem to break
(ออล อะโลน ไอ ซีม ทู บเรค)
I have lived the best I can
(ไอ แฮ็ฝ ไลฝ เดอะ เบ็ซท ไอ แค็น)
Does this make me not a man?
(โด ดีซ เมค มี น็อท ดา แม็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Alone I Break คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น