เนื้อเพลง It’s Not Easy คำอ่านไทย The Rolling Stones

[M. Jagger/K. Richards]
([ เอ็ม แจกเกอ /เค ริชราท ])

It’s not easy
(อิทซ น็อท อีสอิ)
It’s not easy living on your own
(อิทซ น็อท อีสอิ ลีฝอิง ออน ยุร โอน)
It’s not easy
(อิทซ น็อท อีสอิ)
It’s not easy living on your own
(อิทซ น็อท อีสอิ ลีฝอิง ออน ยุร โอน)
And it’s hard [it’s not easy]
(แอ็นด อิทซ ฮาด [ อิทซ น็อท อีสอิ ])
And it’s hard [it’s not easy]
(แอ็นด อิทซ ฮาด [ อิทซ น็อท อีสอิ ])
And it’s a pretty hard thing [it’s not easy]
(แอ็นด อิทซ ซา พรีททิ ฮาด ธิง [ อิทซ น็อท อีสอิ ])
It’s not easy living on your own
(อิทซ น็อท อีสอิ ลีฝอิง ออน ยุร โอน)
All of the things that you used to do
(ออล อ็อฝ เดอะ ธิง แดท ยู ยูซ ทู ดู)
If they’re done now, well they’re done by you
(อิฟ เดรว ดัน เนา , เว็ล เดรว ดัน ไบ ยู)
It seems a big failing in a man
(อิท ซีม ซา บิก เฟลอิง อิน อะ แม็น)
To take his girl for granted if he can
(ทู เทค ฮิส เกิล ฟอ กรานท อิฟ ฮี แค็น)
And it’s hard thing [it’s not easy]
(แอ็นด อิทซ ฮาด ธิง [ อิทซ น็อท อีสอิ ])
And it’s hard [it’s not easy]
(แอ็นด อิทซ ฮาด [ อิทซ น็อท อีสอิ ])
And it’s a pretty hard thing [it’s not easy]
(แอ็นด อิทซ ซา พรีททิ ฮาด ธิง [ อิทซ น็อท อีสอิ ])
It’s not easy livin’ on your own
(อิทซ น็อท อีสอิ ลีฝอิน ออน ยุร โอน)
There’s no place where you can call home
(แดร์ โน พเลซ ฮแว ยู แค็น คอล โฮม)
Got me running like a cat in a thunderstorm
(ก็อท มี รันนิง ไลค เก แค็ท อิน อะ ทันเดอร์สตอม)
Just a big bed and a telephone
(จัซท ดา บิก เบ็ด แอ็นด อะ เทลอิโฟน)
Like the last remnants of a stately home
(ไลค เดอะ ลาซท เรมแน็นท อ็อฝ อะ ซเททลิ โฮม)
And it’s a pretty hard thing [it’s not easy]
(แอ็นด อิทซ ซา พรีททิ ฮาด ธิง [ อิทซ น็อท อีสอิ ])
And it’s hard [it’s not easy]
(แอ็นด อิทซ ฮาด [ อิทซ น็อท อีสอิ ])
Well, it’s a pretty hard thing [it’s not easy]
(เว็ล , อิทซ ซา พรีททิ ฮาด ธิง [ อิทซ น็อท อีสอิ ])
It’s not easy livin’ on your own
(อิทซ น็อท อีสอิ ลีฝอิน ออน ยุร โอน)
And it’s hard [it’s not easy]
(แอ็นด อิทซ ฮาด [ อิทซ น็อท อีสอิ ])
And it’s hard [it’s not easy]
(แอ็นด อิทซ ฮาด [ อิทซ น็อท อีสอิ ])
And it’s a pretty hard thing [it’s not easy]
(แอ็นด อิทซ ซา พรีททิ ฮาด ธิง [ อิทซ น็อท อีสอิ ])
It’s not easy living on your own
(อิทซ น็อท อีสอิ ลีฝอิง ออน ยุร โอน)
Sit here thinking with your head of fire
(ซิท เฮียร ติ้งกิง วิฑ ยุร เฮ็ด อ็อฝ ไฟร)
Go think the same thing and never tire
(โก ธิงค เดอะ เซม ธิง แอ็นด เนฝเออะ ไทร)
Imaginin’ the glow of her long clean hair
(อิมแมจินิน เดอะ กโล อ็อฝ เฮอ ล็อง คลีน แฮ)
As she goes to sit on her own high chair
(แอ็ส ชี โกซ ทู ซิท ออน เฮอ โอน ไฮ แช)
And it’s hard thing [it’s not easy]
(แอ็นด อิทซ ฮาด ธิง [ อิทซ น็อท อีสอิ ])
Well, it’s a pretty hard thing [it’s not easy]
(เว็ล , อิทซ ซา พรีททิ ฮาด ธิง [ อิทซ น็อท อีสอิ ])
Well, it’s hard babe [it’s not easy]
(เว็ล , อิทซ ฮาด เบบ [ อิทซ น็อท อีสอิ ])
It’s not easy livin’ on your own
(อิทซ น็อท อีสอิ ลีฝอิน ออน ยุร โอน)
It’s not easy [a pretty tough thing]
(อิทซ น็อท อีสอิ [ อะ พรีททิ ทั๊ฟ ธิง ])
It’s not easy [well, life pretty rough]
(อิทซ น็อท อีสอิ [ เว็ล , ไลฟ พรีททิ รัฟ ])
It’s not easy [it’s a hard time baby]
(อิทซ น็อท อีสอิ [ อิทซ ซา ฮาด ไทม เบบิ ])
It’s not easy [it’s a hard time baby]
(อิทซ น็อท อีสอิ [ อิทซ ซา ฮาด ไทม เบบิ ])
It’s not easy [it’s a pretty hard life]
(อิทซ น็อท อีสอิ [ อิทซ ซา พรีททิ ฮาด ไลฟ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It’s Not Easy คำอ่านไทย The Rolling Stones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น