เนื้อเพลง Soul To Squeeze คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

I got a bad disease,
(ไอ ก็อท ดา แบ็ด ดิสีส ,)
Up from my brain is where I bleed.
(อัพ ฟร็อม มาย บเรน อีส ฮแว ไอ บลีด)
In sanity it seems,
(อิน แซนอิทิ อิท ซีม ,)
Is got me by my soul to squeeze.
(อีส ก็อท มี ไบ มาย โซล ทู ซควีส)
Well all the love from me,
(เว็ล ออล เดอะ ลัฝ ฟร็อม มี ,)
With all these dying trees I scream.
(วิฑ ออล ฑิส ไดอิง ทรี ซาย ซครีม)
The Angels in my dreams,
(ดิ เอนเจล ซิน มาย ดรีม ,)
have turned to demons of greed,
(แฮ็ฝ เทิน ทู ดีมัน อ็อฝ กรีด ,)
That’s me.
(แด๊ท มี)

Where I go I just don’t know,
(ฮแว ไอ โก ไอ จัซท ด้อนท์ โน ,)
I got to, got to, gotta take it slow.
(ไอ ก็อท ทู , ก็อท ทู , กอททะ เทค อิท ซโล)
When I find my piece of mind,
(ฮเว็น นาย ไฟนด มาย พีซ อ็อฝ ไมนด ,)
I’m gonna give you some of my good time.
(แอม กอนนะ กิฝ ยู ซัม อ็อฝ มาย เกิด ไทม)

Today loves smile on me,
(ทุเด ลัฝ ซไมล ออน มี ,)
It took away my pain, said please
(อิท ทุค อะเว มาย เพน , เซ็ด พลีส)
All that you ride is free,
(ออล แดท ยู ไรด อีส ฟรี ,)
You gotta let it be,
(ยู กอททะ เล็ท ดิธ บี ,)
Oh ya.
(โอ ยา)

Where I go I just don’t know,
(ฮแว ไอ โก ไอ จัซท ด้อนท์ โน ,)
I got to, gotta, gotta take it slow.
(ไอ ก็อท ทู , กอททะ , กอททะ เทค อิท ซโล)
When I find my piece of mind,
(ฮเว็น นาย ไฟนด มาย พีซ อ็อฝ ไมนด ,)
I’m gonna give you some of my good time.
(แอม กอนนะ กิฝ ยู ซัม อ็อฝ มาย เกิด ไทม)

You’re so polite indeed,
(ยัวร์ โซ โพะไลท อินดีด ,)
Well I got everything I need.
(เว็ล ไอ ก็อท เอ๊วี่ติง ไอ นีด)
Oh make my days a breeze,
(โอ เมค มาย เด ซา บรีส ,)
And take away my self destruction.
(แอ็นด เทค อะเว มาย เซ็ลฟ ดิซทรัคฌัน)

It’s bitter baby,
(อิทซ บีทเทอะ เบบิ ,)
And it’s very sweet.
(แอ็นด อิทซ เฝริ สวี้ท)
I’m on a rollercoaster,
(แอม ออน อะ โรเรอโคสเตอ ,)
but I’m on my feet.
(บัท แอม ออน มาย ฟีท)
Take me to the river,
(เทค มี ทู เดอะ รีฝเออะ ,)
Let me on your shore.
(เล็ท มี ออน ยุร โฌ)
I be coming back baby,
(ไอ บี คัมอิง แบ็ค เบบิ ,)
I be coming back for more.
(ไอ บี คัมอิง แบ็ค ฟอ โม)

Doo doo doo doo dingle zing a dong bone,
(ดู ดู ดู ดู ดิงเกิล ซิง อะ ดัง บอน ,)
ba-di ba-da ba-zumba crunga cong gone bad,
(บา ได บา ดา บา ซัมบา คังกา คอง กอน แบ็ด ,)
like an apple gift but i went out and never said my pleasures
(ไลค แอน แอพ กิฟท บัท ไอ เว็นท เอ้า แอ็นด เนฝเออะ เซ็ด มาย พเลฉเออะ)
I’m much better but I won’t regret it never
(แอม มัช เบทเทอะ บัท ไอ ว็อนท ริกเรท ดิธ เนฝเออะ)

Where I go I just dont’t know,
(ฮแว ไอ โก ไอ จัซท ดอนทฺ โน ,)
I got to, got to, gotta take it slow.
(ไอ ก็อท ทู , ก็อท ทู , กอททะ เทค อิท ซโล)
When I find my piece of mind,
(ฮเว็น นาย ไฟนด มาย พีซ อ็อฝ ไมนด ,)
I’m gonna give you some of my good time.
(แอม กอนนะ กิฝ ยู ซัม อ็อฝ มาย เกิด ไทม)

Where I go I just don’t know,
(ฮแว ไอ โก ไอ จัซท ด้อนท์ โน ,)
I might end up somewhere in Mexico.
(ไอ ไมท เอ็นด อัพ ซัมแวร์ อิน เม๊กซีโค)
When I find my piece of mind,
(ฮเว็น นาย ไฟนด มาย พีซ อ็อฝ ไมนด ,)
I’m gonna keep for the end of time!
(แอม กอนนะ คีพ ฟอ ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Soul To Squeeze คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น