เนื้อเพลง You Are Everything คำอ่านไทย 98 Degrees

Today I saw somebody
(ทุเด ไอ ซอ ซัมบอดี้)
Who looked just like you
(ฮู ลุค จัซท ไลค ยู)
She walked like you do
(ชี วอค ไลค ยู ดู)
I thought it was you
(ไอ ธอท ดิธ วอส ยู)
As she turned the corner
(แอ็ส ชี เทิน เดอะ คอเนอะ)
I calle dout your name
(ไอ ไคเอ เด้าทฺ ยุร เนม)
I felt so ashamed when
(ไอ เฟ็ลท โซ อะเฌมด ฮเว็น)
it wasn’t you, wasn’t you
(อิท วอสซึ้น ยู , วอสซึ้น ยู)
Ooo, oh
(อู้ , โอ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
You are everything and everything is you, oh
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู , โอ)
You are everything and everything is you, woah
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู , ว้าว)
You are everything and everything is you
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู)

Hmm
(อึม)
How can I forget when
(เฮา แค็น นาย เฟาะเกท ฮเว็น)
each face that I see
(อีช เฟซ แดท ไอ ซี)
Brings back memories, of being with you
(บริง แบ็ค เมรโมรี , อ็อฝ บีอิง วิฑ ยู)
I just can’t go on living life as I do
(ไอ จัซท แค็นท โก ออน ลีฝอิง ไลฟ แอ็ส ซาย ดู)
Comparing each girl to you
(คอมพิวริง อีช เกิล ทู ยู)
No they just won’t do,
(โน เฑ จัซท ว็อนท ดู ,)
they’re not you, oh
(เดรว น็อท ยู , โอ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[You are the song that I sing]
([ ยู อาร์ เดอะ ซ็อง แดท ไอ ซิง ])
You are everything and everything is you
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู)
[You’re everything]
([ ยัวร์ เอ๊วี่ติง ])
You are everything and everything is you
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู)
[You’re my everything, yes you are]
([ ยัวร์ มาย เอ๊วี่ติง , เย็ซ ยู อาร์ ])
You are everything and everything is you
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู)
[Oh, you’re my evening time, you’re mine]
([ โอ , ยัวร์ มาย อีฝนิง ไทม , ยัวร์ ไมน ])
You are everything and everything is you
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู)
[You’re my everything]
([ ยัวร์ มาย เอ๊วี่ติง ])
You are everything and everything is you
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู)
[You are the everything I need]
([ ยู อาร์ ดิ เอ๊วี่ติง ไอ นีด ])
You are everything and everything is you
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู)
[Girl you mean the world to me]
([ เกิล ยู มีน เดอะ เวิลด ทู มี ])
You are everything and everything is you
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู)
[Oh, you are my destiny]
([ โอ , ยู อาร์ มาย เดซทินิ ])
You are everything and everything is you
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Are Everything คำอ่านไทย 98 Degrees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น