เนื้อเพลง Same Old Brand New You คำอ่านไทย a1

* I can still remember the time
(* ไอ แค็น ซทิล ริเมมเบอะ เดอะ ไทม)
You were there when I needed to hold you, feel you
(ยู เวอ แดร์ ฮเว็น นาย นีด ทู โฮลด ยู , ฟีล ยู)
Everytime I ask you to find a new way
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ อาซค ยู ทู ไฟนด อะ นยู เว)
You lie a new way, is it gone, gone, gone, gone, gone
(ยู ไล อะ นยู เว , อีส ซิท กอน , กอน , กอน , กอน , กอน)

You said you’d change, but I’m afraid
(ยู เซ็ด ยูต เชนจ , บัท แอม อัฟเรด)
It’s something I won’t live to see
(อิทซ ซัมติง ไอ ว็อนท ไลฝ ทู ซี)
It’s seems so strange that sometimes fate
(อิทซ ซีม โซ ซทเรนจ แดท ซัมไทม์ เฟท)
Can appear to be so real and yet turn out to be a fantasy
(แค็น แอ็พเพีย ทู บี โซ ริแอ็ล แอ็นด เย็ท เทิน เอ้า ทู บี อะ แฟนทะซิ)

** Same old line, one more time
(** เซม โอลด ไลน , วัน โม ไทม)
Say you’re gonna be, there for me
(เซ ยัวร์ กอนนะ บี , แดร์ ฟอ มี)
Say you’ll change, change your ways
(เซ โยว เชนจ , เชนจ ยุร เว)
Never gonna keep your promises
(เนฝเออะ กอนนะ คีพ ยุร พรอมอิซ)
Same old game [you know it doesn’t turn me on]
(เซม โอลด เกม [ ยู โน อิท ดัสอินท เทิน มี ออน ])
Brand new day [you’re singing that same old song]
(บแร็นด นยู เด [ ยัวร์ ซิงกิง แดท เซม โอลด ซ็อง ])
No more lies [if you don’t wanna find me gone, gone, gone, gone, gone]
(โน โม ไล [ อิฟ ยู ด้อนท์ วอนนา ไฟนด มี กอน , กอน , กอน , กอน , กอน ])

*** Another night, another day, what can I say [what can I say]
(*** แอะนัธเออะ ไนท , แอะนัธเออะ เด , ฮว็อท แค็น นาย เซ [ ฮว็อท แค็น นาย เซ ])
You’re still the same old brand new you
(ยัวร์ ซทิล เดอะ เซม โอลด บแร็นด นยู ยู)
You break your promises in two, what can I do [what can I do]
(ยู บเรค ยุร พรอมอิซ ซิน ทู , ฮว็อท แค็น นาย ดู [ ฮว็อท แค็น นาย ดู ])
When you’re the same old brand new you
(ฮเว็น ยัวร์ เดอะ เซม โอลด บแร็นด นยู ยู)

Because of you, I guess we’re through
(บิคอส อ็อฝ ยู , ไอ เก็ซ เวีย ธรู)
Is this the way it has to be
(อีส ดีซ เดอะ เว อิท แฮ็ส ทู บี)
I’ve been a fool [I’ve been a fool]
(แอฝ บีน อะ ฟูล [ แอฝ บีน อะ ฟูล ])
A fool for you [a fool for you]
(อะ ฟูล ฟอ ยู [ อะ ฟูล ฟอ ยู ])
But I’ve got better things to do than let you walk all over me
(บัท แอฝ ก็อท เบทเทอะ ธิง ทู ดู แฑ็น เล็ท ยู วอค ออล โอเฝอะ มี)

[Repeat ** , ** , *]
([ ริพีท ** , ** , * ])

[Repeat ** , ***]
([ ริพีท ** , *** ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Same Old Brand New You คำอ่านไทย a1

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น