เนื้อเพลง I’ll Be OK คำอ่านไทย Limp Bizkit

i just read your letter
(ไอ จัซท เร็ด ยุร เลทเทอะ)
it says that you’ll be gone for a while
(อิท เซ แดท โยว บี กอน ฟอ รา ฮไวล)
everything was gettin’ better
(เอ๊วี่ติง วอส เกดดิน เบทเทอะ)
i guess i’m just a fool
(ไอ เก็ซ แอม จัซท ดา ฟูล)
strung out what to do?
(ซทรัง เอ้า ฮว็อท ทู ดู)
life is through
(ไลฟ อีส ธรู)
just want to kill myself for you
(จัซท ว็อนท ทู คิล ไมเซลฟ ฟอ ยู)
i wonder just how sympathetic you’ll be
(ไอ วันเดอะ จัซท เฮา ซิมพะเธทอิค โยว บี)
you’ve come to take me under
(ยู๊ฟ คัม ทู เทค มี อันเดอะ)
and i’ve forgotten all about me
(แอ็นด แอฝ ฟอร์กอทเดน ออล อะเบาท มี)
what to do?
(ฮว็อท ทู ดู)
my life is through
(มาย ไลฟ อีส ธรู)
just want to kill myself for you
(จัซท ว็อนท ทู คิล ไมเซลฟ ฟอ ยู)
so tell me why you say goodbye?
(โซ เท็ล มี ฮไว ยู เซ กู๊ดบาย)
and tell me why
(แอ็นด เท็ล มี ฮไว)
your f*ckin’ up my whole life?
(ยุร เอฟ *ckin อัพ มาย โฮล ไลฟ)
yeah, f*ckin’ up my whole life
(เย่ , เอฟ *ckin อัพ มาย โฮล ไลฟ)
so, i’m on my way
(โซ , แอม ออน มาย เว)
i leave today
(ไอ ลีฝ ทุเด)
if i get away
(อิฟ ฟาย เก็ท อะเว)
it’ll be ok
(อิว บี โอเค)
it’ll be ok
(อิว บี โอเค)
i’m looking out a window
(แอม ลุคอิง เอ้า ดา วีนโด)
into a world that’s taken you from me
(อีนทุ อะ เวิลด แด๊ท เทคเอ็น ยู ฟร็อม มี)
and i’m feeling so disgusted
(แอ็นด แอม ฟีลอิง โซ ดิซกัซท)
how pathetic can i possibly be?
(เฮา พะเธทอิค แค็น นาย พอซซิบลิ บี)
what to do?
(ฮว็อท ทู ดู)
life is through
(ไลฟ อีส ธรู)
just want to kill myself for you
(จัซท ว็อนท ทู คิล ไมเซลฟ ฟอ ยู)
so tell me why you say goodbye
(โซ เท็ล มี ฮไว ยู เซ กู๊ดบาย)
and tell me why
(แอ็นด เท็ล มี ฮไว)
you’re f*ckin’ up my whole life
(ยัวร์ เอฟ *ckin อัพ มาย โฮล ไลฟ)
f*ckin’ up my whole life
(เอฟ *ckin อัพ มาย โฮล ไลฟ)
so, i’m on my way
(โซ , แอม ออน มาย เว)
i leave today
(ไอ ลีฝ ทุเด)
if i get away
(อิฟ ฟาย เก็ท อะเว)
it’ll be ok
(อิว บี โอเค)
it’ll be ok
(อิว บี โอเค)
if there’s a better place you can take me
(อิฟ แดร์ ซา เบทเทอะ พเลซ ยู แค็น เทค มี)
a better life you can give me
(อะ เบทเทอะ ไลฟ ยู แค็น กิฝ มี)
whatever place i can start all over
(ฮว็อทเอฝเออะ พเลซ ไอ แค็น ซทาท ดอร์ โอเฝอะ)
then i would never need what you gave me
(เด็น นาย เวิด เนฝเออะ นีด ฮว็อท ยู เกฝ มี)
never need you to save me
(เนฝเออะ นีด ยู ทู เซฝ มี)
and never feel like this life is over
(แอ็นด เนฝเออะ ฟีล ไลค ดีซ ไลฟ อีส โอเฝอะ)
if there’s a better place you can take me
(อิฟ แดร์ ซา เบทเทอะ พเลซ ยู แค็น เทค มี)
a better life you can give me
(อะ เบทเทอะ ไลฟ ยู แค็น กิฝ มี)
whatever place i can start all over
(ฮว็อทเอฝเออะ พเลซ ไอ แค็น ซทาท ดอร์ โอเฝอะ)
then i would never need what you gave me
(เด็น นาย เวิด เนฝเออะ นีด ฮว็อท ยู เกฝ มี)
and never need you to save me
(แอ็นด เนฝเออะ นีด ยู ทู เซฝ มี)
and never feel like this life is over
(แอ็นด เนฝเออะ ฟีล ไลค ดีซ ไลฟ อีส โอเฝอะ)
feel like this life is over so, i’m on my way
(ฟีล ไลค ดีซ ไลฟ อีส โอเฝอะ โซ , แอม ออน มาย เว)
i leave today if i can get away
(ไอ ลีฝ ทุเด อิฟ ฟาย แค็น เก็ท อะเว)
it’ll be ok
(อิว บี โอเค)
it’ll be ok
(อิว บี โอเค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Be OK คำอ่านไทย Limp Bizkit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น