เนื้อเพลง Say Goodbye Hollywood คำอ่านไทย Eminem

Chorus:
(โครัซ :)
Say goodbye I’m saying goodbye to Hollywood
(เซ กู๊ดบาย แอม เซอิง กู๊ดบาย ทู ฮอลิวูด)
Say goodbye I’m saying goodbye to Hollywood
(เซ กู๊ดบาย แอม เซอิง กู๊ดบาย ทู ฮอลิวูด)
Say goodbye I’m saying goodbye to Hollywood
(เซ กู๊ดบาย แอม เซอิง กู๊ดบาย ทู ฮอลิวูด)
Say goodbye I’m saying goodbye to Hollywood
(เซ กู๊ดบาย แอม เซอิง กู๊ดบาย ทู ฮอลิวูด)
Say goodbye I’m saying goodbye to Hollywood
(เซ กู๊ดบาย แอม เซอิง กู๊ดบาย ทู ฮอลิวูด)
Say goodbye I’m saying goodbye to Hollywood
(เซ กู๊ดบาย แอม เซอิง กู๊ดบาย ทู ฮอลิวูด)
Say goodbye I’m saying goodbye to Hollywood
(เซ กู๊ดบาย แอม เซอิง กู๊ดบาย ทู ฮอลิวูด)
Say goodbye I’m saying goodbye to Hollywood
(เซ กู๊ดบาย แอม เซอิง กู๊ดบาย ทู ฮอลิวูด)

B/W Chorus:
(บี /ดับบิว โครัซ :)
Hollywood
(ฮอลิวูด)
I Feel This Way
(ไอ ฟีล ดีซ เว)

Verse #1:
(เฝิซ #1 :)
I thought i had it all figured out i did
(ไอ ธอท ไอ แฮ็ด ดิท ออล ฟีกยุร เอ้า ไอ ดิด)
I thought i was tough enuff to stick it out with kim
(ไอ ธอท ไอ วอส ทั๊ฟ อีนัฟ ทู ซทิค อิท เอ้า วิฑ คิม)
But i wasnt tough enuff to juggle two things at once
(บัท ไอ วอสซึ้น ทั๊ฟ อีนัฟ ทู จักกล ทู ธิง แอ็ท วันซ)
I found myself planted on my knees in cuffs
(ไอ เฟานด ไมเซลฟ พลานท ออน มาย นี ซิน คัฟ)
Which shoulda been a reason enuff for me to get my stuff and just leave
(ฮวิช โช๊วดา บีน อะ รี๊ซั่น อีนัฟ ฟอ มี ทู เก็ท มาย ซทัฟ แอ็นด จัซท ลีฝ)
How come i couldnt just see this sh*t myself its me
(เฮา คัม ไอ คูดซึ่น จัซท ซี ดีซ ฌะ *ที ไมเซลฟ อิทซ มี)
Nobody coulda seen this sh*t i felt
(โนบอดี้ คอดา ซีน ดีซ ฌะ *ที ไอ เฟ็ลท)
Knowin’ damn well she wasn’t gonna be there when i fell
(โนว์อิน แด็ม เว็ล ชี วอสซึ้น กอนนะ บี แดร์ ฮเว็น นาย เฟ็ล)
To catch me the minute she was seen she just bailed
(ทู แค็ช มี เดอะ มินยูท ชี วอส ซีน ชี จัซท เบล)
Im standin and swingin on like 30 people by myself
(แอม แสตนดิน แอ็นด สวิงกิน ออน ไลค 30 พี๊เพิ่ล ไบ ไมเซลฟ)
I couldnt even see the millimeter when it fell
(ไอ คูดซึ่น อีเฝ็น ซี เดอะ มิลลีมีเดอ ฮเว็น หนิด เฟ็ล)
Turned around saw Gary stashin’ a heater in his belt
(เทิน อะเรานด ซอ เกลลี่ สแตชิน อะ ฮีทเออะ อิน ฮิส เบ็ลท)
Saw the bouncers rush him and beat him to the ground
(ซอ เดอะ เบานเซอะ รัฌ ฮิม แอ็นด บีท ฮิม ทู เดอะ กเรานด)
I just sold 2 million records i dont need to go to jail
(ไอ จัซท โซลด ทู มีลยัน เรคออด ซาย ด้อนท์ นีด ทู โก ทู เจล)
Im not about to lose my freedom over no female
(แอม น็อท อะเบาท ทู ลูส มาย ฟรีดัม โอเฝอะ โน ฟีเมล)
I need to slow down, tryna get my feet on solid ground
(ไอ นีด ทู ซโล เดาน , ทายนา เก็ท มาย ฟีท ออน ซอลอิด กเรานด)
So for now
(โซ ฟอ เนา)

Chorus:
(โครัซ :)

Verse #2:
(เฝิซ #2 :)
bury my face in comic books cuz i dont wanna look
(เบริ มาย เฟซ อิน คอมอิค เบิค คัซ ไอ ด้อนท์ วอนนา ลุค)
And nothing in this world is too much
(แอ็นด นัธอิง อิน ดีซ เวิลด อีส ทู มัช)
I swallowed all i could
(ไอ ซวอลโล ออล ไอ เคิด)
If I could swallow a bottle of tylonol i would
(อิฟ ฟาย เคิด ซวอลโล อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ ทายลอโน ไอ เวิด)
And hit it for good and say good bye to Hollywood
(แอ็นด ฮิท ดิธ ฟอ เกิด แอ็นด เซ เกิด ไบ ทู ฮอลิวูด)
I prolly should cuz these problems are piled all at once
(ไอ พอวลี่ เชิด คัซ ฑิส พรอบเล็ม แซร์ ไพล ออล แอ็ท วันซ)
Cuz everything that bothers me i got all bottled up
(คัซ เอ๊วี่ติง แดท บอฑเออะ มี ไอ ก็อท ดอร์ บ๊อทเทิ่ล อัพ)
I think im bottoming out but im not about to give up
(ไอ ธิงค แอม บ๊อดโดมิง เอ้า บัท แอม น็อท อะเบาท ทู กิฝ อัพ)
I gotta get up, thank god i got a little girl
(ไอ กอททะ เก็ท อัพ , แธ็งค ก็อด ดาย ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
Now a responsible father so not alotta good
(เนา อะ รีสฺพอนสิเบิล ฟาเฑอะ โซ น็อท อาหลอดทา เกิด)
I beat up my daughter layin in the bottom of the mud
(ไอ บีท อัพ มาย ดอเทอะ เลย์อิน อิน เดอะ บอตตัม อ็อฝ เดอะ มัด)
Must be in my blood cuz i dont know how to do it
(มัซท บี อิน มาย บลัด คัซ ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู ดู อิท)
All i know is that I dont want her following in the footsteps
(ออล ไอ โน อีส แดท ไอ ด้อนท์ ว็อนท เฮอ ฟอลโละอิง อิน เดอะ ฟุทเสต็ป)
Of my dad cuz i hate him so bad
(อ็อฝ มาย แด็ด คัซ ไอ เฮท ฮิม โซ แบ็ด)
Worst feeling i had was growing up to be like this f*ckin ass
(เวิซท ฟีลอิง ไอ แฮ็ด วอส กโรอิง อัพ ทู บี ไลค ดีซ เอฟ *ckin อาซ)
Man if you could understand why I am the way that I am
(แม็น อิฟ ยู เคิด อันเดิซแทนด ฮไว ไอ แอ็ม เดอะ เว แดท ไอ แอ็ม)
What do I say to my fans when I tell em
(ฮว็อท ดู ไอ เซ ทู มาย แฟน ฮเว็น นาย เท็ล เอ็ม)

Chorus:
(โครัซ :)

Verse #3:
(เฝิซ #3 :)
I dont wanna quit
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ควิท)
This sh*t, it feels like this is it
(ดีซ ฌะ *ที , อิท ฟีล ไลค ดีซ ซิส อิท)
For me to have this much i feel like this is it
(ฟอ มี ทู แฮ็ฝ ดีซ มัช ไอ ฟีล ไลค ดีซ ซิส อิท)
This is not a game this fame the real life is as sick
(ดีซ ซิส น็อท ดา เกม ดีซ เฟม เดอะ ริแอ็ล ไลฟ อีส แอ็ส ซิค)
Publicity my ass, consume my f*ckin d*ck
(พับลีซอิทิ มาย อาซ , ค็อนซยูม มาย เอฟ *ckin d*ck)
F*ck the guns, im done ill never look at gats
(เอฟ *ck เดอะ กัน , แอม ดัน อิล เนฝเออะ ลุค แกท แกท)
If i scrap, i scrap it, ima never woops some ass
(อิฟ ฟาย ซคแร็พ , ไอ ซคแร็พ อิท , แอมอา เนฝเออะ วู๊ปสฺ ซัม อาซ)
I love my fans but no one ever puts a grasp on the fact
(ไอ ลัฝ มาย แฟน บัท โน วัน เอฝเออะ พัท ซา กราซพ ออน เดอะ แฟ็คท)
That I sacrificed everything I had
(แดท ไอ แซคริไฟซ เอ๊วี่ติง ไอ แฮ็ด)
I never dreamt i’d get to the level that im at
(ไอ เนฝเออะ ดเร็มท อาย เก็ท ทู เดอะ เลฟเอ็ล แดท แอม แอ็ท)
This is wack, this is more then I ever coulda asked
(ดีซ ซิส แวค , ดีซ ซิส โม เด็น นาย เอฝเออะ คอดา อาซค)
Everywhere I go I had a sweater, hood or mask
(เอวี่แวร์ ไอ โก ไอ แฮ็ด อะ ซเวทเออะ , ฮุด ออ มาซค)
What about math? how come I wasnt never good at that
(ฮว็อท อะเบาท แมตซฺ เฮา คัม ไอ วอสซึ้น เนฝเออะ เกิด แอ็ท แดท)
Its like the boy in a bubble who never could adapt I’m trapped
(อิทซ ไลค เดอะ บอย อิน อะ บั๊บเบิ้ล ฮู เนฝเออะ เคิด อะแดพท แอม แทร๊พ)
If I could go back, I never woulda rapped
(อิฟ ฟาย เคิด โก แบ็ค , ไอ เนฝเออะ วู๊ดดา ราบทฺ)
I sold my soul to the devil, ill never get it back
(ไอ โซลด มาย โซล ทู เดอะ เด๊ฝิ้ล , อิล เนฝเออะ เก็ท ดิธ แบ็ค)
I just wanna leave this game with level head intact
(ไอ จัซท วอนนา ลีฝ ดีซ เกม วิฑ เลฟเอ็ล เฮ็ด อินแทคท)
Imagine going from bein’ no one and seein everything blow up
(อิแมจอิน โกอิ้ง ฟร็อม บีนโพลโน วัน แอ็นด ซีอินเอ๊วี่ติง บโล อัพ)
And all you did was grow up mceein’
(แอ็นด ออล ยู ดิด วอส กโร อัพ แมคเคนอิน)
Its f*ckin crazy, all I wanted was to give Hailey the life i never had
(อิทซ เอฟ *ckin คเรสิ , ออล ไอ ว็อนท วอส ทู กิฝ เฮลี่ เดอะ ไลฟ ไอ เนฝเออะ แฮ็ด)
I’ve forced us to live alienated, so i’m sayin:
(แอฝ โฟซ อัซ ทู ไลฝ เอลเยะเนท , โซ แอม เซย์อิน :)

Chorus:
(โครัซ :)

Outro:
(เอ๊าโต :)
*Faint Talking In Background*
(*เฟนท ทอคอิง อิน แบ็คกราว *)
Goodbye
(กู๊ดบาย)
Goodbye Hollywood
(กู๊ดบาย ฮอลิวูด)
Please dont cry for me
(พลีส ด้อนท์ คไร ฟอ มี)
When im gone for good
(ฮเว็น แอม กอน ฟอ เกิด)
So, goodbye
(โซ , กู๊ดบาย)
Goodbye Hollywood
(กู๊ดบาย ฮอลิวูด)
Please dont cry for me
(พลีส ด้อนท์ คไร ฟอ มี)
When I’m gone for good
(ฮเว็น แอม กอน ฟอ เกิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Say Goodbye Hollywood คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น