เนื้อเพลง Damaged คำอ่านไทย TLC

I know I’m kinda strange, to you sometimes
(ไอ โน แอม กินดา ซทเรนจ , ทู ยู ซัมไทม์)
Don’t always say, what’s on my mind
(ด้อนท์ ออลเว เซ , ฮว็อท ออน มาย ไมนด)
You know that I’ve been hurt, by some guy
(ยู โน แดท แอฝ บีน เฮิท , ไบ ซัม ไก)
But I don’t wanna mess up this time
(บัท ไอ ด้อนท์ วอนนา เมซ อัพ ดีซ ไทม)

And I really really really care
(แอ็นด ดาย ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ แค)
And I really really really want you
(แอ็นด ดาย ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ว็อนท ยู)
And I think I’m kinda scared
(แอ็นด ดาย ธิงค แอม กินดา ซคา)
Cuz I don’t want to lose you
(คัซ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ลูส ยู)
If you really really really care
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ แค)
Then maybe you can hang through
(เด็น เมบี ยู แค็น แฮ็ง ธรู)
I hope you understand
(ไอ โฮพ ยู อันเดิซแทนด)
It’s nothing to you
(อิทซ นัธอิง ทู ยู)

My heart’s at a low
(มาย ฮาท แอ็ท ดา โล)
I’m so much to manage
(แอม โซ มัช ทู แมนอิจ)
I think you should know that
(ไอ ธิงค ยู เชิด โน แดท)
I’ve been damaged
(แอฝ บีน แดมอิจ)
I’m falling in love
(แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)
There’s one disadvantage
(แดร์ วัน ดิแซ็ดฝานทิจ)
I think you should know that I’ve been damaged
(ไอ ธิงค ยู เชิด โน แดท แอฝ บีน แดมอิจ)

I might look through your stuff, for what I don’t wanna find
(ไอ ไมท ลุค ธรู ยุร ซทัฟ , ฟอ ฮว็อท ไอ ด้อนท์ วอนนา ไฟนด)
Or I might just set you up, to see if you’re all mine
(ออ ไอ ไมท จัซท เซ็ท ยู อัพ , ทู ซี อิฟ ยัวร์ ออล ไมน)
I’m a little paranoid, from what I’ve been through
(แอม มา ลิ๊ทเทิ่ล พารานอย , ฟร็อม ฮว็อท แอฝ บีน ธรู)
Don’t know what you got yourself into
(ด้อนท์ โน ฮว็อท ยู ก็อท ยุรเซลฟ อีนทุ)

And I really really really care [and I care about you so much]
(แอ็นด ดาย ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ แค [ แอ็นด ดาย แค อะเบาท ยู โซ มัช ])
And I really really really want you [I really do want you]
(แอ็นด ดาย ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ว็อนท ยู [ ไอ ริแอ็ลลิ ดู ว็อนท ยู ])
And I think I’m kinda scared [but I’m scared with every touch]
(แอ็นด ดาย ธิงค แอม กินดา ซคา [ บัท แอม ซคา วิฑ เอฝริ ทั๊ช ])
Cuz I don’t want to lose you [cuz I don’t want to lose you]
(คัซ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ลูส ยู [ คัซ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ลูส ยู ])
If you really really really care [if you care for me like you say]
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ แค [ อิฟ ยู แค ฟอ มี ไลค ยู เซ ])
Then maybe you can hang through [then maybe you can hang through]
(เด็น เมบี ยู แค็น แฮ็ง ธรู [ เด็น เมบี ยู แค็น แฮ็ง ธรู ])
I hope you understand [I hope you understand]
(ไอ โฮพ ยู อันเดิซแทนด [ ไอ โฮพ ยู อันเดิซแทนด ])
It’s nothing to you [It’s nothing to you, you]
(อิทซ นัธอิง ทู ยู [ อิทซ นัธอิง ทู ยู , ยู ])

My heart’s at a low [low]
(มาย ฮาท แอ็ท ดา โล [ โล ])
I’m so much to manage
(แอม โซ มัช ทู แมนอิจ)
I think you should know that [I think you should know]
(ไอ ธิงค ยู เชิด โน แดท [ ไอ ธิงค ยู เชิด โน ])
I’ve been damaged
(แอฝ บีน แดมอิจ)
I’m falling in love [I’m falling in love]
(แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ [ แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ ])
There’s one disadvantage
(แดร์ วัน ดิแซ็ดฝานทิจ)
I think you should know that I’ve been damaged [I think you should know that]
(ไอ ธิงค ยู เชิด โน แดท แอฝ บีน แดมอิจ [ ไอ ธิงค ยู เชิด โน แดท ])

My heart’s at a low
(มาย ฮาท แอ็ท ดา โล)
I’m so much to manage [I’m so much to manage]
(แอม โซ มัช ทู แมนอิจ [ แอม โซ มัช ทู แมนอิจ ])
I think you should know that [I think you should know that]
(ไอ ธิงค ยู เชิด โน แดท [ ไอ ธิงค ยู เชิด โน แดท ])
I’ve been damaged [I’ve been damaged]
(แอฝ บีน แดมอิจ [ แอฝ บีน แดมอิจ ])
I’m falling in love [I love you so]
(แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ [ ไอ ลัฝ ยู โซ ])
There’s one disadvantage [I love you so]
(แดร์ วัน ดิแซ็ดฝานทิจ [ ไอ ลัฝ ยู โซ ])
I think you should know that I’ve been damaged
(ไอ ธิงค ยู เชิด โน แดท แอฝ บีน แดมอิจ)

And I really really really want you
(แอ็นด ดาย ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ว็อนท ยู)
And I think I’m kinda scared
(แอ็นด ดาย ธิงค แอม กินดา ซคา)
Cuz I don’t want to lose you
(คัซ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ลูส ยู)
If you really really really care
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ แค)
Then maybe you can hang through
(เด็น เมบี ยู แค็น แฮ็ง ธรู)
I hope you understand
(ไอ โฮพ ยู อันเดิซแทนด)
It’s nothing to you [it’s nothing to you]
(อิทซ นัธอิง ทู ยู [ อิทซ นัธอิง ทู ยู ])

My heart’s at a low
(มาย ฮาท แอ็ท ดา โล)
I’m so much to manage
(แอม โซ มัช ทู แมนอิจ)
I think you should know that [Ooh I think you should know I’ve been damaged]
(ไอ ธิงค ยู เชิด โน แดท [ อู้ ไอ ธิงค ยู เชิด โน แอฝ บีน แดมอิจ ])
I’ve been damaged [I’ve been damaged baby]
(แอฝ บีน แดมอิจ [ แอฝ บีน แดมอิจ เบบิ ])
I’m falling in love [falling in love with you baby, yeah]
(แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ [ ฟ๊อลิง อิน ลัฝ วิฑ ยู เบบิ , เย่ ])
There’s one disadvantage
(แดร์ วัน ดิแซ็ดฝานทิจ)
I think you should know that I’ve been damaged
(ไอ ธิงค ยู เชิด โน แดท แอฝ บีน แดมอิจ)

My heart’s at a low
(มาย ฮาท แอ็ท ดา โล)
I’m so much to manage
(แอม โซ มัช ทู แมนอิจ)
I think you should know that
(ไอ ธิงค ยู เชิด โน แดท)
I’ve been damaged
(แอฝ บีน แดมอิจ)
I’m falling in love
(แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)
There’s one disadvantage
(แดร์ วัน ดิแซ็ดฝานทิจ)
I think you should know that I’ve been damaged
(ไอ ธิงค ยู เชิด โน แดท แอฝ บีน แดมอิจ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Damaged คำอ่านไทย TLC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น