เนื้อเพลง Not Enough คำอ่านไทย Avril Lavigne

I’m sorry if this hurts you
(แอม ซอริ อิฟ ดีซ เฮิท ยู)
But I tried to keep what we had once
(บัท ไอ ทไร ทู คีพ ฮว็อท วี แฮ็ด วันซ)
I was wrong, it wasn’t keeping me awake
(ไอ วอส ร็อง , อิท วอสซึ้น คีพอิง มี อะเวค)

You didn’t listen [you didn’t listen]
(ยู ดิ๊นอิน ลิ๊สซึ่น [ ยู ดิ๊นอิน ลิ๊สซึ่น ])
You didn’t hear me [you didn’t hear me]
(ยู ดิ๊นอิน เฮีย มี [ ยู ดิ๊นอิน เฮีย มี ])
When I said I want more I got no more
(ฮเว็น นาย เซ็ด ดาย ว็อนท โม ไอ ก็อท โน โม)
You weren’t stealing me away, oh
(ยู เวินท์ สติลลิงมี อะเว , โอ)

PRE-CHORUS
(พรี โครัซ)
It’s not enough, it’s not enough
(อิทซ น็อท อินัฟ , อิทซ น็อท อินัฟ)
To give me what it is I want
(ทู กิฝ มี ฮว็อท ดิธ อีส ซาย ว็อนท)
It’s not enough, it’s not enough
(อิทซ น็อท อินัฟ , อิทซ น็อท อินัฟ)
To get me everything I need
(ทู เก็ท มี เอ๊วี่ติง ไอ นีด)

CHORUS
(โครัซ)
I, I wish it was
(ไอ , ไอ วิฌ อิท วอส)
I think it’s time
(ไอ ธิงค อิทซ ไทม)
To give this up
(ทู กิฝ ดีซ อัพ)
Oh oh, oh oh
(โอ โอ , โอ โอ)
Oh oh, oh oh
(โอ โอ , โอ โอ)
Oh-h-h
(โอ เฮส เฮส)

All the memories that we’re losing
(ออล เดอะ เมรโมรี แดท เวีย โรซิง)
All the time that I spent with you every day
(ออล เดอะ ไทม แดท ไอ ซเพ็นท วิฑ ยู เอฝริ เด)
I think is running down the drain
(ไอ ธิงค อีส รันนิง เดาน เดอะ ดเรน)
I’m feeling [feeling] that we’re fading
(แอม ฟีลอิง [ ฟีลอิง ] แดท เวีย เฟดิง)
Don’t make this as hard as you think it would be
(ด้อนท์ เมค ดีซ แอ็ส ฮาด แอ็ส ยู ธิงค อิท เวิด บี)
It’s a lot easier than it seems, yeah-h-h
(อิทซ ซา ล็อท อีสไซน์ แฑ็น หนิด ซีม , เย่ เฮส เฮส)

PRE-CHORUS
(พรี โครัซ)
It’s not enough, it’s not enough
(อิทซ น็อท อินัฟ , อิทซ น็อท อินัฟ)
To give me what it is I want
(ทู กิฝ มี ฮว็อท ดิธ อีส ซาย ว็อนท)
It’s not enough, it’s not enough
(อิทซ น็อท อินัฟ , อิทซ น็อท อินัฟ)
To get me everything I need
(ทู เก็ท มี เอ๊วี่ติง ไอ นีด)

CHORUS
(โครัซ)
I, I wish it was
(ไอ , ไอ วิฌ อิท วอส)
I think it’s time
(ไอ ธิงค อิทซ ไทม)
To give this up
(ทู กิฝ ดีซ อัพ)

And I can feel it falling down slowly, slowly
(แอ็นด ดาย แค็น ฟีล อิท ฟ๊อลิง เดาน ซโลลิ , ซโลลิ)
I can see it starting to drown, can’t stop it now
(ไอ แค็น ซี อิท ซทาททิง ทู ดเราน , แค็นท ซท็อพ อิท เนา)
I can see it burning out so show me, show me
(ไอ แค็น ซี อิท เบรินนิง เอ้า โซ โฌ มี , โฌ มี)
How you’re gonna turn it around because
(เฮา ยัวร์ กอนนะ เทิน หนิด อะเรานด บิคอส)

PRE-CHORUS
(พรี โครัซ)
It’s not enough, it’s not enough
(อิทซ น็อท อินัฟ , อิทซ น็อท อินัฟ)
To give me what it is I want
(ทู กิฝ มี ฮว็อท ดิธ อีส ซาย ว็อนท)
It’s not enough, it’s not enough
(อิทซ น็อท อินัฟ , อิทซ น็อท อินัฟ)
To get me everything I need
(ทู เก็ท มี เอ๊วี่ติง ไอ นีด)

It’s not enough, it’s not enough
(อิทซ น็อท อินัฟ , อิทซ น็อท อินัฟ)
To give me what it is I want
(ทู กิฝ มี ฮว็อท ดิธ อีส ซาย ว็อนท)
It’s not enough, it’s not enough
(อิทซ น็อท อินัฟ , อิทซ น็อท อินัฟ)
To get me everything I need
(ทู เก็ท มี เอ๊วี่ติง ไอ นีด)

CHORUS
(โครัซ)
I, I wish it was
(ไอ , ไอ วิฌ อิท วอส)
I think it’s time
(ไอ ธิงค อิทซ ไทม)
To give this up
(ทู กิฝ ดีซ อัพ)

It’s not enough, it’s not enough
(อิทซ น็อท อินัฟ , อิทซ น็อท อินัฟ)
To give me what it is I want
(ทู กิฝ มี ฮว็อท ดิธ อีส ซาย ว็อนท)
It’s not enough, it’s not enough
(อิทซ น็อท อินัฟ , อิทซ น็อท อินัฟ)
To get me everything I need
(ทู เก็ท มี เอ๊วี่ติง ไอ นีด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Not Enough คำอ่านไทย Avril Lavigne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น