เนื้อเพลง Let’s Get out of This Country คำอ่านไทย Camera Obscura

Let’s get out of this country
(เล็ท เก็ท เอ้า อ็อฝ ดีซ คันทริ)
I’ll admit I am bored with me
(อิล แอ็ดมีท ไอ แอ็ม โบ วิฑ มี)
I drowned my sorrows and slept around
(ไอ ดเราน มาย ซอโร แซน ซเล็พท อะเรานด)
When not in body at least in mind
(ฮเว็น น็อท อิน บอดอิ แอ็ท ลีซท อิน ไมนด)
We’ll find a cathedral city
(เว็ล ไฟนด อะ คะธีดแร็ล ซีทอิ)
You can convince me I am pretty
(ยู แค็น ค็อนฝีนซ มี ไอ แอ็ม พรีททิ)

We’ll pick berries and recline
(เว็ล พิค แบร์รีสฺ แซน ริคไลน)
Let’s hit the road dear friend of mine
(เล็ท ฮิท เดอะ โรด เดีย ฟเร็นด อ็อฝ ไมน)
Wave goodbye to our thankless jobs
(เวฝ กู๊ดบาย ทู เอ๊า แธงคเล็ซ โจบ)
We’ll drive for miles maybe never turn off
(เว็ล ดไรฝ ฟอ ไมล เมบี เนฝเออะ เทิน ออฟฟ)
We’ll find a cathedral city you can be handsome I’ll be pretty
(เว็ล ไฟนด อะ คะธีดแร็ล ซีทอิ ยู แค็น บี แฮนซัม อิล บี พรีททิ)

What does this city have to offer me?
(ฮว็อท โด ดีซ ซีทอิ แฮ็ฝ ทู ออฟเฟอะ มี)
Everyone else thinks it’s the bee’s knees
(เอ๊วี่วัน เอ็ลซ ธิงค อิทซ เดอะ บี นี)
What does this city have to offer me?
(ฮว็อท โด ดีซ ซีทอิ แฮ็ฝ ทู ออฟเฟอะ มี)
I just can’t see
(ไอ จัซท แค็นท ซี)
I just can’t see
(ไอ จัซท แค็นท ซี)

Let’s get out of this country
(เล็ท เก็ท เอ้า อ็อฝ ดีซ คันทริ)
I have been so unhappy
(ไอ แฮ็ฝ บีน โซ อันแฮพพิ)
Smell the Jasmine my head was turned
(ซเม็ล เดอะ แจสมิน มาย เฮ็ด วอส เทิน)
I feel like getting confessional
(ไอ ฟีล ไลค เกดดดิ้ง ค็อนเฟฌอะแน็ล)
We’ll find a cathedral city you can convince me I am pretty
(เว็ล ไฟนด อะ คะธีดแร็ล ซีทอิ ยู แค็น ค็อนฝีนซ มี ไอ แอ็ม พรีททิ)

What does this city have to offer me?
(ฮว็อท โด ดีซ ซีทอิ แฮ็ฝ ทู ออฟเฟอะ มี)
Everyone else thinks it’s the bee’s knees
(เอ๊วี่วัน เอ็ลซ ธิงค อิทซ เดอะ บี นี)
What does this city have to offer me?
(ฮว็อท โด ดีซ ซีทอิ แฮ็ฝ ทู ออฟเฟอะ มี)
I just can’t see
(ไอ จัซท แค็นท ซี)
I just can’t see
(ไอ จัซท แค็นท ซี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let’s Get out of This Country คำอ่านไทย Camera Obscura

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น