เนื้อเพลง Breathe Again คำอ่านไทย Toni Braxton

[Babyface]
([ เบบี้เฟซ ])

If I never feel you in my arms again
(อิฟ ฟาย เนฝเออะ ฟีล ยู อิน มาย อาม อะเกน)
If I never feel your tender kiss again
(อิฟ ฟาย เนฝเออะ ฟีล ยุร เทนเดอะ คิซ อะเกน)
If I never hear I love you now and then
(อิฟ ฟาย เนฝเออะ เฮีย ไอ ลัฝ ยู เนา แอ็นด เด็น)
Will I never make love to you once again
(วิล ไอ เนฝเออะ เมค ลัฝ ทู ยู วันซ อะเกน)
Please understand if love ends
(พลีส อันเดิซแทนด อิฟ ลัฝ เอ็นด)
Then I promise you, I promise you
(เด็น นาย พรอมอิซ ยู , ไอ พรอมอิซ ยู)
That, that I shall never breathe again
(แดท , แดท ไอ แฌ็ล เนฝเออะ บรีฑ อะเกน)
Breathe again
(บรีฑ อะเกน)
Breathe again
(บรีฑ อะเกน)
That I shall never breathe again
(แดท ไอ แฌ็ล เนฝเออะ บรีฑ อะเกน)
Breathe again
(บรีฑ อะเกน)

And I can’t stop thinkin’ about
(แอ็นด ดาย แค็นท ซท็อพ ติ้งกิน อะเบาท)
About the way things used to be
(อะเบาท เดอะ เว ธิง ยูซ ทู บี)
And I can’t stop thinkin’ about
(แอ็นด ดาย แค็นท ซท็อพ ติ้งกิน อะเบาท)
About the love that you make to me
(อะเบาท เดอะ ลัฝ แดท ยู เมค ทู มี)
And I can’t get you outta my head
(แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท ยู เอ๊าตา มาย เฮ็ด)
How in the world will I begin
(เฮา อิน เดอะ เวิลด วิล ไอ บีกีน)
To let you walk right out my life
(ทู เล็ท ยู วอค ไรท เอ้า มาย ไลฟ)
And blow my heart away
(แอ็นด บโล มาย ฮาท อะเว)

And I can’t stop carin’ about
(แอ็นด ดาย แค็นท ซท็อพ แคริน อะเบาท)
About the apple of my eye
(อะเบาท ดิ แอพ อ็อฝ มาย ไอ)
And I can’t stop doin’ without
(แอ็นด ดาย แค็นท ซท็อพ โดย วิเฑาท)
Without the center of my life
(วิเฑาท เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ มาย ไลฟ)
And I can’t get you outta my head
(แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท ยู เอ๊าตา มาย เฮ็ด)
And I know I can’t pretend
(แอ็นด ดาย โน ไอ แค็นท พริเทนด)
That I won’t die if you decide
(แดท ไอ ว็อนท ได อิฟ ยู ดิไซด)
You won’t see me again
(ยู ว็อนท ซี มี อะเกน)

If I never feel you in my arms again
(อิฟ ฟาย เนฝเออะ ฟีล ยู อิน มาย อาม อะเกน)
If I never feel your tender kiss again
(อิฟ ฟาย เนฝเออะ ฟีล ยุร เทนเดอะ คิซ อะเกน)
If I never hear I love you now and then
(อิฟ ฟาย เนฝเออะ เฮีย ไอ ลัฝ ยู เนา แอ็นด เด็น)
Will I never make love to you once again
(วิล ไอ เนฝเออะ เมค ลัฝ ทู ยู วันซ อะเกน)
Please understand if love ends
(พลีส อันเดิซแทนด อิฟ ลัฝ เอ็นด)
Then I promise you, I promise you
(เด็น นาย พรอมอิซ ยู , ไอ พรอมอิซ ยู)
That, that I shall never breathe again
(แดท , แดท ไอ แฌ็ล เนฝเออะ บรีฑ อะเกน)
Breathe again
(บรีฑ อะเกน)
Breathe again
(บรีฑ อะเกน)
That I shall never breathe again
(แดท ไอ แฌ็ล เนฝเออะ บรีฑ อะเกน)
Breathe again
(บรีฑ อะเกน)

And I can’t stop thinkin’ about
(แอ็นด ดาย แค็นท ซท็อพ ติ้งกิน อะเบาท)
About the way my life would be
(อะเบาท เดอะ เว มาย ไลฟ เวิด บี)
No I can’t stop thinkin’ about
(โน ไอ แค็นท ซท็อพ ติ้งกิน อะเบาท)
How could your love be leavin’ me
(เฮา เคิด ยุร ลัฝ บี เลวิน มี)
And I can’t get you outta my mind
(แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท ยู เอ๊าตา มาย ไมนด)
God knows how hard I tried
(ก็อด โน เฮา ฮาด ดาย ทไร)
And if you walk right out my life
(แอ็นด อิฟ ยู วอค ไรท เอ้า มาย ไลฟ)
God knows I’d surely die
(ก็อด โน อาย ฌูรลิ ได)
And I can’t stop doin’ without
(แอ็นด ดาย แค็นท ซท็อพ โดย วิเฑาท)
Without the rythm of my heart
(วิเฑาท เดอะ ริ๊ดเดม อ็อฝ มาย ฮาท)
No I can’t stop doin’ without
(โน ไอ แค็นท ซท็อพ โดย วิเฑาท)
For I would surely fall apart
(ฟอ ไอ เวิด ฌูรลิ ฟอล อะพาท)
And I can’t get you outta my mind
(แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท ยู เอ๊าตา มาย ไมนด)
Cause I know I can’t deny it
(คอส ไอ โน ไอ แค็นท ดิไน อิท)
And I would die if you decide
(แอ็นด ดาย เวิด ได อิฟ ยู ดิไซด)
You won’t see me again
(ยู ว็อนท ซี มี อะเกน)

If I never feel you in my arms again
(อิฟ ฟาย เนฝเออะ ฟีล ยู อิน มาย อาม อะเกน)
If I never feel your tender kiss again
(อิฟ ฟาย เนฝเออะ ฟีล ยุร เทนเดอะ คิซ อะเกน)
If I never hear I love you now and then
(อิฟ ฟาย เนฝเออะ เฮีย ไอ ลัฝ ยู เนา แอ็นด เด็น)
Will I never make love to you once again
(วิล ไอ เนฝเออะ เมค ลัฝ ทู ยู วันซ อะเกน)
Please understand if love ends
(พลีส อันเดิซแทนด อิฟ ลัฝ เอ็นด)
Then I promise you, I promise you
(เด็น นาย พรอมอิซ ยู , ไอ พรอมอิซ ยู)
That, that I shall never breathe again
(แดท , แดท ไอ แฌ็ล เนฝเออะ บรีฑ อะเกน)
Breathe again
(บรีฑ อะเกน)
Breathe again
(บรีฑ อะเกน)
That I shall never breathe again
(แดท ไอ แฌ็ล เนฝเออะ บรีฑ อะเกน)
Breathe again
(บรีฑ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Breathe Again คำอ่านไทย Toni Braxton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น