เนื้อเพลง Ticket To Ride คำอ่านไทย The Beatles

[Lennon/McCartney]
([ เลนนอน /แมคคาร์นี ])

I think I’m gonna be sad,
(ไอ ธิงค แอม กอนนะ บี แซ็ด ,)
I think it’s today, yeah.
(ไอ ธิงค อิทซ ทุเด , เย่)
The girl that’s driving me mad
(เดอะ เกิล แด๊ท ดรายวิง มี แม็ด)
Is going away.
(อีส โกอิ้ง อะเว)
She’s got a ticket to ride,
(ชี ก็อท ดา ทีคเคท ทู ไรด ,)
She’s got a ticket to ride,
(ชี ก็อท ดา ทีคเคท ทู ไรด ,)
She’s got a ticket to ride,
(ชี ก็อท ดา ทีคเคท ทู ไรด ,)
But she don’t care.
(บัท ชี ด้อนท์ แค)
She said that living with me
(ชี เซ็ด แดท ลีฝอิง วิฑ มี)
Is bringing her down yeah.
(อีส บริงกิง เฮอ เดาน เย่)
For she would never be free
(ฟอ ชี เวิด เนฝเออะ บี ฟรี)
When I was around.
(ฮเว็น นาย วอส อะเรานด)
She’s got a ticket to ride,
(ชี ก็อท ดา ทีคเคท ทู ไรด ,)
She’s got a ticket to ride,
(ชี ก็อท ดา ทีคเคท ทู ไรด ,)
She’s got a ticket to ride,
(ชี ก็อท ดา ทีคเคท ทู ไรด ,)
But she don’t care.
(บัท ชี ด้อนท์ แค)
I don’t know why she’s ridin’ so high,
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ชี ริดอิน โซ ไฮ ,)
She ought to think twice,
(ชี อ๊อธ ทู ธิงค ทไวซ ,)
She ought to do right by me.
(ชี อ๊อธ ทู ดู ไรท ไบ มี)
Before she gets to saying goodbye,
(บิโฟ ชี เก็ท ทู เซอิง กู๊ดบาย ,)
She ought to think twice,
(ชี อ๊อธ ทู ธิงค ทไวซ ,)
She ought to do right by me.
(ชี อ๊อธ ทู ดู ไรท ไบ มี)
I think I’m gonna be sad,
(ไอ ธิงค แอม กอนนะ บี แซ็ด ,)
I think it’s today yeah.
(ไอ ธิงค อิทซ ทุเด เย่)
The girl that’s driving me mad
(เดอะ เกิล แด๊ท ดรายวิง มี แม็ด)
Is going away, yeah.
(อีส โกอิ้ง อะเว , เย่)
She’s got a ticket to ride,
(ชี ก็อท ดา ทีคเคท ทู ไรด ,)
She’s got a ticket to ride,
(ชี ก็อท ดา ทีคเคท ทู ไรด ,)
She’s got a ticket to ride,
(ชี ก็อท ดา ทีคเคท ทู ไรด ,)
But she don’t care.
(บัท ชี ด้อนท์ แค)
I don’t know why she’s ridin’ so high,
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ชี ริดอิน โซ ไฮ ,)
She ought to think twice,
(ชี อ๊อธ ทู ธิงค ทไวซ ,)
She ought to do right by me.
(ชี อ๊อธ ทู ดู ไรท ไบ มี)
Before she gets to saying goodbye,
(บิโฟ ชี เก็ท ทู เซอิง กู๊ดบาย ,)
She ought to think twice,
(ชี อ๊อธ ทู ธิงค ทไวซ ,)
She ought to do right by me.
(ชี อ๊อธ ทู ดู ไรท ไบ มี)
She said that living with me,
(ชี เซ็ด แดท ลีฝอิง วิฑ มี ,)
Is bringing her down, yeah.
(อีส บริงกิง เฮอ เดาน , เย่)
For she would never be free
(ฟอ ชี เวิด เนฝเออะ บี ฟรี)
When I was around.
(ฮเว็น นาย วอส อะเรานด)
Ah, she’s got a ticket to ride,
(อา , ชี ก็อท ดา ทีคเคท ทู ไรด ,)
She’s got a ticket to ride,
(ชี ก็อท ดา ทีคเคท ทู ไรด ,)
She’s got a ticket to ride,
(ชี ก็อท ดา ทีคเคท ทู ไรด ,)
But she don’t care.
(บัท ชี ด้อนท์ แค)
My baby don’t care, my baby don’t care.
(มาย เบบิ ด้อนท์ แค , มาย เบบิ ด้อนท์ แค)
My baby don’t care, my baby don’t care.
(มาย เบบิ ด้อนท์ แค , มาย เบบิ ด้อนท์ แค)
My baby don’t care, my baby don’t care.
(มาย เบบิ ด้อนท์ แค , มาย เบบิ ด้อนท์ แค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ticket To Ride คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น