เนื้อเพลง As I Am คำอ่านไทย Dream Theater

[Lyrics by John Petrucci]
([ ลีริค ไบ จอน เพอทูชชี่ ])

Don’t
(ด้อนท์)
Tell me what’s in
(เท็ล มี ฮว็อท ซิน)
Tell me how to write
(เท็ล มี เฮา ทู ไรท)
Don’t tell me how to win
(ด้อนท์ เท็ล มี เฮา ทู วิน)
This fight
(ดีซ ไฟท)
Isn’t your life
(อีสซึ่น ยุร ไลฟ)
It isn’t your right
(อิท อีสซึ่น ยุร ไรท)
To take the only thing that’s
(ทู เทค ดิ โอ๊นลี่ ธิง แด๊ท)
Mine
(ไมน)

Proven over time
(พรูฝเอ็น โอเฝอะ ไทม)
It’s over your head
(อิทซ โอเฝอะ ยุร เฮ็ด)
Don’t try to read between the
(ด้อนท์ ทไร ทู เร็ด บีทวิน เดอะ)
Lines
(ไลน)
Are clearly defined
(อาร์ คเลียลิ ดิไฟน)
Never lose sight of
(เนฝเออะ ลูส ไซท อ็อฝ)
Something you believe in
(ซัมติง ยู บิลีฝ อิน)

Takin’ in the view from the outside
(ทอคกิ่น อิน เดอะ ฝยู ฟร็อม ดิ เอาทไซด)
Feeling like the underdog
(ฟีลอิง ไลค ดิ อันเดอะด็อก)
Watching through the window I’m on the outside
(วัทชิง ธรู เดอะ วีนโด แอม ออน ดิ เอาทไซด)
Living like the underdog
(ลีฝอิง ไลค ดิ อันเดอะด็อก)

I’ve been trying to justify you
(แอฝ บีน ทไรอิง ทู จัซทิไฟ ยู)
In the end I will just defy you
(อิน ดิ เอ็นด ดาย วิล จัซท ดิไฟ ยู)

To those who understand, I extend my hand
(ทู โฑส ฮู อันเดิซแทนด , ไอ เอ็คซเทนด มาย แฮ็นด)
To the doubtful I demand, take me as I am
(ทู เดอะ เดาทฟุล ไอ ดิมานด , เทค มี แอ็ส ซาย แอ็ม)
Not under your command, I know where I stand
(น็อท อันเดอะ ยุร ค็อมมานด , ไอ โน ฮแว ไอ ซแท็นด)
I won’t change to fit your man, Take me as I am
(ไอ ว็อนท เชนจ ทู ฟิท ยุร แม็น , เทค มี แอ็ส ซาย แอ็ม)

As I am
(แอ็ส ซาย แอ็ม)

Still
(ซทิล)
Running uphill
(รันนิง อัพฮิล)
Swimming against the current
(สวิมมิง อะเกนซท เดอะ เคอเร็นท)
I wish I weren’t so
(ไอ วิฌ ไอ เวินท์ โซ)
F*cked
(เอฟ *cked)
Feels like I’m stuck
(ฟีล ไลค แอม ซทัค)
Lost in a sea of mediocrity
(ล็อซท อิน อะ ซี อ็อฝ มีดิออคริติ)

‘Slow down,
(ซโล เดาน ,)
You’re thinking too much
(ยัวร์ ติ้งกิง ทู มัช)
Where is your soul?”
(ฮแว อีส ยุร โซล)
You cannot touch
(ยู แคนน็อท ทั๊ช)
The way I
(เดอะ เว ไอ)

Play
(พเล)
Or tell me what to say
(ออ เท็ล มี ฮว็อท ทู เซ)
You’re in the way
(ยัวร์ อิน เดอะ เว)
Of all that I believe in
(อ็อฝ ออล แดท ไอ บิลีฝ อิน)

Takin’ in the view from the outside
(ทอคกิ่น อิน เดอะ ฝยู ฟร็อม ดิ เอาทไซด)
Feeling like the underdog
(ฟีลอิง ไลค ดิ อันเดอะด็อก)
Watching through the window I’m on the outside
(วัทชิง ธรู เดอะ วีนโด แอม ออน ดิ เอาทไซด)
Living like the underdog
(ลีฝอิง ไลค ดิ อันเดอะด็อก)
I’ve been wasting my breath on you
(แอฝ บีน เวซทิง มาย บเร็ธ ออน ยู)
Open minds will descend upon you
(โอเพ็น ไมนด วิล ดิเซนด อุพอน ยู)

To those who understand, I extend my hand
(ทู โฑส ฮู อันเดิซแทนด , ไอ เอ็คซเทนด มาย แฮ็นด)
To the doubtful I demand, take me as I am
(ทู เดอะ เดาทฟุล ไอ ดิมานด , เทค มี แอ็ส ซาย แอ็ม)
Not under your command, I know where I stand
(น็อท อันเดอะ ยุร ค็อมมานด , ไอ โน ฮแว ไอ ซแท็นด)
I won’t change to fit your plan, take me as I am
(ไอ ว็อนท เชนจ ทู ฟิท ยุร แพล็น , เทค มี แอ็ส ซาย แอ็ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง As I Am คำอ่านไทย Dream Theater

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น