เนื้อเพลง My Hands คำอ่านไทย David Archuleta

Accidentally, on purpose
(แอคซิเดนแท็ลลิ , ออน เพอพัซ)
I dropped my watch behind the tire
(ไอ ดร็อพ มาย ว็อช บิไฮนด เดอะ ไทร)
Threw my alarm clock inside the fireplace
(ธรู มาย อะลาม คล็อค อีนไซด เดอะ ไฟทดิง)
Yeah, and I put the parental control on,
(เย่ , แอ็นด ดาย พัท เดอะ พะเรนแท็ล ค็อนทโรล ออน ,)
On the news and the weather channel
(ออน เดอะ นยู แซน เดอะ เวฑเออะ แชนเน็ล)
I’m outside in my robe I’m looking for you, oh
(แอม เอาทไซด อิน มาย โรบ แอม ลุคอิง ฟอ ยู , โอ)

If everything’d stop
(อิฟ เอฟรี่ติงทฺ ซท็อพ)
I’d listen for your heart
(อาย ลิ๊สซึ่น ฟอ ยุร ฮาท)
To lead me right to you, yeah
(ทู เล็ด มี ไรท ทู ยู , เย่)
I tried every way I can
(ไอ ทไร เอฝริ เว ไอ แค็น)

But it’s harder to hold on to your hands than the hands of time
(บัท อิทซ อาณ์เดอ ทู โฮลด ออน ทู ยุร แฮ็นด แฑ็น เดอะ แฮ็นด อ็อฝ ไทม)
I need a hand, girl, I’m trying to hold on
(ไอ นีด อะ แฮ็นด , เกิล , แอม ทไรอิง ทู โฮลด ออน)
Losing strength in these hands of mine
(โรซิง ซทเร็งธ อิน ฑิส แฮ็นด อ็อฝ ไมน)
I need you here
(ไอ นีด ยู เฮียร)
I’m trying to hold on
(แอม ทไรอิง ทู โฮลด ออน)
Standing here, open hands and I
(ซแทนดิง เฮียร , โอเพ็น แฮ็นด แซน ดาย)
Know I can’t do this alone
(โน ไอ แค็นท ดู ดีซ อะโลน)
Hold on, oh hold on
(โฮลด ออน , โอ โฮลด ออน)
Lemme hold on [to my hands]
(เลมมี โฮลด ออน [ ทู มาย แฮ็นด ])
Hold on to my hands [don’t let go of my hands]
(โฮลด ออน ทู มาย แฮ็นด [ ด้อนท์ เล็ท โก อ็อฝ มาย แฮ็นด ])
Don’t let go
(ด้อนท์ เล็ท โก)

I don’t think this is working
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ดีซ ซิส เวิคกิง)
Squeezing so hard my hands are hurting
(สควีซซิงโซ ฮาด มาย แฮ็นด แซร์ เฮอดิง)
Ought to let go in the first place
(อ๊อธ ทู เล็ท โก อิน เดอะ เฟิซท พเลซ)
And I put the phone on the front lawn
(แอ็นด ดาย พัท เดอะ โฟน ออน เดอะ ฟรันท ลอน)
Everything that shows time is gone
(เอ๊วี่ติง แดท โฌ ไทม อีส กอน)
I’m outside in this cold
(แอม เอาทไซด อิน ดีซ โคลด)
Still looking for you
(ซทิล ลุคอิง ฟอ ยู)

If everything’d stop
(อิฟ เอฟรี่ติงทฺ ซท็อพ)
I’d listen for your heart
(อาย ลิ๊สซึ่น ฟอ ยุร ฮาท)
To lead me right to you, yeah
(ทู เล็ด มี ไรท ทู ยู , เย่)
I tried every way I can
(ไอ ทไร เอฝริ เว ไอ แค็น)

But it’s harder to hold on to your hands than the hands of time
(บัท อิทซ อาณ์เดอ ทู โฮลด ออน ทู ยุร แฮ็นด แฑ็น เดอะ แฮ็นด อ็อฝ ไทม)
I need a hand girl, I’m trying to hold on
(ไอ นีด อะ แฮ็นด เกิล , แอม ทไรอิง ทู โฮลด ออน)
Losing strength in these hands of mine, I need you here
(โรซิง ซทเร็งธ อิน ฑิส แฮ็นด อ็อฝ ไมน , ไอ นีด ยู เฮียร)
I’m trying to hold on
(แอม ทไรอิง ทู โฮลด ออน)
Standing here open hands and I
(ซแทนดิง เฮียร โอเพ็น แฮ็นด แซน ดาย)
Know I can’t do this alone
(โน ไอ แค็นท ดู ดีซ อะโลน)
Hold on, oh hold on
(โฮลด ออน , โอ โฮลด ออน)
Lemme hold on [to my hands]
(เลมมี โฮลด ออน [ ทู มาย แฮ็นด ])
Hold on to my hands [don’t let go of my hands]
(โฮลด ออน ทู มาย แฮ็นด [ ด้อนท์ เล็ท โก อ็อฝ มาย แฮ็นด ])
Don’t ever let me go
(ด้อนท์ เอฝเออะ เล็ท มี โก)

If everything’d stop
(อิฟ เอฟรี่ติงทฺ ซท็อพ)
I’d listen for your heart
(อาย ลิ๊สซึ่น ฟอ ยุร ฮาท)
To lead me right to you, yeah
(ทู เล็ด มี ไรท ทู ยู , เย่)
I tried every way I can
(ไอ ทไร เอฝริ เว ไอ แค็น)

But it’s harder to hold on to your hands than the hands of time
(บัท อิทซ อาณ์เดอ ทู โฮลด ออน ทู ยุร แฮ็นด แฑ็น เดอะ แฮ็นด อ็อฝ ไทม)
I need a hand girl, I’m trying to hold on
(ไอ นีด อะ แฮ็นด เกิล , แอม ทไรอิง ทู โฮลด ออน)
Losing strength in these hands of mine, I need you here
(โรซิง ซทเร็งธ อิน ฑิส แฮ็นด อ็อฝ ไมน , ไอ นีด ยู เฮียร)
I’m trying to hold on
(แอม ทไรอิง ทู โฮลด ออน)
Standing here open hands and I
(ซแทนดิง เฮียร โอเพ็น แฮ็นด แซน ดาย)
Know I can’t do this alone
(โน ไอ แค็นท ดู ดีซ อะโลน)
Hold on, hold on
(โฮลด ออน , โฮลด ออน)
Lemme hold on [to my hands]
(เลมมี โฮลด ออน [ ทู มาย แฮ็นด ])
Can you hold on to my hands [don’t let go of my hands]
(แค็น ยู โฮลด ออน ทู มาย แฮ็นด [ ด้อนท์ เล็ท โก อ็อฝ มาย แฮ็นด ])
Don’t let go
(ด้อนท์ เล็ท โก)
Can you hold on to my hands
(แค็น ยู โฮลด ออน ทู มาย แฮ็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Hands คำอ่านไทย David Archuleta

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น