เนื้อเพลง No More คำอ่านไทย Jamelia

Mmmmmm, Yeaaahhh, Yeah
(อึม , Yeaaahhh , เย่)

No More, [No more] No More, No More, [No more] No More
(โน โม , [ โน โม ] โน โม , โน โม , [ โน โม ] โน โม)

No more trouble in my life,
(โน โม ทรั๊บเบิ้ล อิน มาย ไลฟ ,)
No more tears over you to cry,
(โน โม เทีย โอเฝอะ ยู ทู คไร ,)
No more breaking me inside,
(โน โม บเรคคิง มี อีนไซด ,)
No more hurting me, no more lies
(โน โม เฮอดิง มี , โน โม ไล)

I’ll walk away with my dignity, [Aaaaaahhhh]
(อิล วอค อะเว วิฑ มาย ดีกนิทิ , [ Aaaaaahhhh ])
You can’t take that away from me, [Aaaaahhhhh]
(ยู แค็นท เทค แดท อะเว ฟร็อม มี , [ Aaaaahhhhh ])

No More, [No more] No More, [No more] No More, [No more] No More [No]
(โน โม , [ โน โม ] โน โม , [ โน โม ] โน โม , [ โน โม ] โน โม [ โน ])

No more waiting up all night,
(โน โม เวททิง อัพ ออล ไนท ,)
No more secrets you tried to hide,
(โน โม ซีคเร็ท ยู ทไร ทู ไฮด ,)
No more covering your crimes,
(โน โม คัฝเออะริง ยุร คไรม ,)
No more you, I’ve made up my mind
(โน โม ยู , แอฝ เมด อัพ มาย ไมนด)

I’ll walk away with my dignity, [Aaaahhh] [Oh yeah]
(อิล วอค อะเว วิฑ มาย ดีกนิทิ , [ Aaaahhh ] [ โอ เย่ ])
You can’t take that away from me, [Aaaahhh]
(ยู แค็นท เทค แดท อะเว ฟร็อม มี , [ Aaaahhh ])
All the good love that I have wasted [Aaaahhh] [I wasted so much of my love]
(ออล เดอะ เกิด ลัฝ แดท ไอ แฮ็ฝ ว็อซท [ Aaaahhh ] [ ไอ ว็อซท โซ มัช อ็อฝ มาย ลัฝ ])
All this pain I can’t take it.
(ออล ดีซ เพน นาย แค็นท เทค อิท)

No More, [Oh no] No More, [Oh no] No More, [Oh no] No More [No]
(โน โม , [ โอ โน ] โน โม , [ โอ โน ] โน โม , [ โอ โน ] โน โม [ โน ])

Someday you’ll be back [Oh yes you will]
(ซัมเดย์ โยว บี แบ็ค [ โอ เย็ซ ยู วิล ])
Wanting more of what we had [I aint goin givin none]
(วอนทิง โม อ็อฝ ฮว็อท วี แฮ็ด [ ไอ เอน โกอิน กีฝอิน นัน ])

I walk away with my dignity, [Aaaahhh] [Oh yeah]
(ไอ วอค อะเว วิฑ มาย ดีกนิทิ , [ Aaaahhh ] [ โอ เย่ ])
You can not take that away from me, [Aaaahhh]
(ยู แค็น น็อท เทค แดท อะเว ฟร็อม มี , [ Aaaahhh ])
All the good love I have wasted [so much love, so much love]
(ออล เดอะ เกิด ลัฝ ไอ แฮ็ฝ ว็อซท [ โซ มัช ลัฝ , โซ มัช ลัฝ ])
All this pain I can’t take it. [Aaahhh] [Oh no]
(ออล ดีซ เพน นาย แค็นท เทค อิท [ Aaahhh ] [ โอ โน ])

No More, [No more] No More, [No more] No More, [No more] No More [No More]
(โน โม , [ โน โม ] โน โม , [ โน โม ] โน โม , [ โน โม ] โน โม [ โน โม ])
No More, [No more] No More, [No more] No More, [No more] No More [No More] No More
(โน โม , [ โน โม ] โน โม , [ โน โม ] โน โม , [ โน โม ] โน โม [ โน โม ] โน โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No More คำอ่านไทย Jamelia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น