เนื้อเพลง Ayo Technology คำอ่านไทย 50 Cent

Something special,
(ซัมติง ซเพฌแอ็ล ,)
Unforgetable,
(อันฟอร์เกทดาเบิล ,)
50 Cent [cent],
(50 เซ็นท [ เซ็นท ] ,)
Justin [tin],
(จัสติน [ ทิน ] ,)
Timbaland [land], god damn [damn]
(ทิมแบน [ แล็นด ] , ก็อด แด็ม [ แด็ม ])

She she, she want it, I want to give it to her
(ชี ชี , ชี ว็อนท ดิธ , ไอ ว็อนท ทู กิฝ อิท ทู เฮอ)
She know that, it’s right here for her
(ชี โน แดท , อิทซ ไรท เฮียร ฟอ เฮอ)
I want to, see you break it down
(ไอ ว็อนท ทู , ซี ยู บเรค อิท เดาน)
I’m ballin’, throw’n money around
(แอม บอลลิน , ธโรน มันอิ อะเรานด)

Verse 1 [50 Cent & Justin Timberlake]:
(เฝิซ วัน [ 50 เซ็นท & จัสติน ทิมเบอร์เลค ] :)

She work it girl, she work the pole
(ชี เวิค อิท เกิล , ชี เวิค เดอะ โพล)
She break it down, she take it low
(ชี บเรค อิท เดาน , ชี เทค อิท โล)
She fine as hell, she about the dough
(ชี ไฟน แอ็ส เฮ็ล , ชี อะเบาท เดอะ โด)
She doing her thing out on the floor
(ชี ดูอิง เฮอ ธิง เอ้า ออน เดอะ ฟโล)
Her money money, she makin’ makin’
(เฮอ มันอิ มันอิ , ชี เมกิน เมกิน)
Look at the way she shakin’ shakin’
(ลุค แกท เดอะ เว ชี เชคกินเชคกิน)
Make you want to touch it, make you want to taste it
(เมค ยู ว็อนท ทู ทั๊ช อิท , เมค ยู ว็อนท ทู เทซท อิท)
Have you lustin’ for her, go crazy face it
(แฮ็ฝ ยู ลัสติน ฟอ เฮอ , โก คเรสิ เฟซ อิท)
Now don’t stop, get it, get it
(เนา ด้อนท์ ซท็อพ , เก็ท ดิธ , เก็ท ดิธ)
The way she shakin’ make you want to hit it
(เดอะ เว ชี เชคกินเมค ยู ว็อนท ทู ฮิท ดิธ)
Think she double jointed from the way she splitted
(ธิงค ชี ดั๊บเบิ้ล จอยนท ฟร็อม เดอะ เว ชี สปิ๊ดทฺ)
Got you’re head f*cked up from the way she did it
(ก็อท ยัวร์ เฮ็ด เอฟ *cked อัพ ฟร็อม เดอะ เว ชี ดิด ดิท)
She’s so much more than you’re used to
(ชี โซ มัช โม แฑ็น ยัวร์ ยูซ ทู)
She know’s just how to move to seduce you
(ชี โน จัซท เฮา ทู มูฝ ทู ซิดยูซ ยู)
She gone do the right thing and touch the right spot
(ชี กอน ดู เดอะ ไรท ธิง แอ็นด ทั๊ช เดอะ ไรท สพอท)
Dance in you’re lap till you’re ready to pop
(ดานซ อิน ยัวร์ แล็พ ทิล ยัวร์ เรดอิ ทู พ็อพ)

She always ready, when you want it she want it
(ชี ออลเว เรดอิ , ฮเว็น ยู ว็อนท ดิธ ชี ว็อนท ดิธ)
Like a nympho, the info, I show you where to meet her
(ไลค เก นิมโฟ , ดิ อินโฟ , ไอ โฌ ยู ฮแว ทู มีท เฮอ)
On the late night, till daylight the club jumpin’
(ออน เดอะ เลท ไนท , ทิล เดย์ไลท์ เดอะ คลับ จัมปิน)
If you want a good time, she gone give you what you want
(อิฟ ยู ว็อนท ดา เกิด ไทม , ชี กอน กิฝ ยู ฮว็อท ยู ว็อนท)

Chorus [Justin Timberlake]:
(โครัซ [ จัสติน ทิมเบอร์เลค ] :)

Baby this a new age, you like my new craze
(เบบิ ดีซ ซา นยู เอจ , ยู ไลค มาย นยู คเรส)
Let’s get together maybe we can start a new phase
(เล็ท เก็ท ทุเกฑเออะ เมบี วี แค็น ซทาท ดา นยู เฟส)
The smokes got the club all hazy, spotlights don’t do you justice baby
(เดอะ ซโมค ก็อท เดอะ คลับ ออล เฮสิ , สปอทไลท์ ด้อนท์ ดู ยู จัสติกส เบบิ)
Why don’t you come over here, you got me saying
(ฮไว ด้อนท์ ยู คัม โอเฝอะ เฮียร , ยู ก็อท มี เซอิง)

Aayooh
(Aayooh)
I’m tired of using technology, why don’t you sit down on top of me
(แอม ไทร อ็อฝ ยูสซิง เท็คนอลโอะจิ , ฮไว ด้อนท์ ยู ซิท เดาน ออน ท็อพ อ็อฝ มี)

Aayooh
(Aayooh)
I’m tired of using technology, I need you right in front of me
(แอม ไทร อ็อฝ ยูสซิง เท็คนอลโอะจิ , ไอ นีด ยู ไรท อิน ฟรันท อ็อฝ มี)
Ooh, she wants it, uh uh, she wants it
(อู้ , ชี ว็อนท ซิท , อา อา , ชี ว็อนท ซิท)
Ooh, she wants it, uh uh, she wants it
(อู้ , ชี ว็อนท ซิท , อา อา , ชี ว็อนท ซิท)
Ooh, she wants it, uh uh [soo], I got to give it to her
(อู้ , ชี ว็อนท ซิท , อา อา [ soo ] , ไอ ก็อท ทู กิฝ อิท ทู เฮอ)

Your hips, your thighs, you got me hypnotized, let me tell you
(ยุร ฮิพ , ยุร ไธ , ยู ก็อท มี ฮีพโนะไทส , เล็ท มี เท็ล ยู)
Your hips, your thighs, you got me hypnotized, let me tell you
(ยุร ฮิพ , ยุร ไธ , ยู ก็อท มี ฮีพโนะไทส , เล็ท มี เท็ล ยู)
Your hips, your thighs, you got me hypnotized, let me tell you
(ยุร ฮิพ , ยุร ไธ , ยู ก็อท มี ฮีพโนะไทส , เล็ท มี เท็ล ยู)
Your hips, your thighs, you got me hypnotized, let me tell you
(ยุร ฮิพ , ยุร ไธ , ยู ก็อท มี ฮีพโนะไทส , เล็ท มี เท็ล ยู)

Verse 2 [50 Cent & Justin Timberlake]:
(เฝิซ ทู [ 50 เซ็นท & จัสติน ทิมเบอร์เลค ] :)

Got a thing for that thing she got
(ก็อท ดา ธิง ฟอ แดท ธิง ชี ก็อท)
The way she make it shake, the way she make it pop
(เดอะ เว ชี เมค อิท เฌค , เดอะ เว ชี เมค อิท พ็อพ)
Make it rain for us so she don’t stop
(เมค อิท เรน ฟอ อัซ โซ ชี ด้อนท์ ซท็อพ)
I ain’t got to move, I can sit and watch
(ไอ เอน ก็อท ทู มูฝ , ไอ แค็น ซิท แอ็นด ว็อช)
In her fantasy, there’s plain to see
(อิน เฮอ แฟนทะซิ , แดร์ พเลน ทู ซี)
Just how it be, on me, backstrokin’, sweat soaking
(จัซท เฮา อิท บี , ออน มี , แบคสโตคิน , ซเว็ท โซคิง)
All into my set sheets
(ออล อีนทุ มาย เซ็ท ฌีท)
When she ready to ride, I’m ready to roll
(ฮเว็น ชี เรดอิ ทู ไรด , แอม เรดอิ ทู โรล)
I’ll be in this b*tch till the club close
(อิล บี อิน ดีซ บี *tch ทิล เดอะ คลับ คโลส)
What should I do, one thing on all fours
(ฮว็อท เชิด ดาย ดู , วัน ธิง ออน ออล โฟ)
Now that that sh*t should be against the law
(เนา แดท แด๊ท ฌะ *ที เชิด บี อะเกนซท เดอะ ลอ)
From side to side, let the ride, break it down [down down]
(ฟร็อม ไซด ทู ไซด , เล็ท เดอะ ไรด , บเรค อิท เดาน [ เดาน เดาน ])
You know I like, when you hike and you throw it all around
(ยู โน ไอ ไลค , ฮเว็น ยู ไฮค แอ็นด ยู ธโร อิท ดอร์ อะเรานด)
Different style, different move, damn I like the way you move
(ดีฟเฟอะเร็นท ซไทล , ดีฟเฟอะเร็นท มูฝ , แด็ม นาย ไลค เดอะ เว ยู มูฝ)
Girl you got me thinking about, all the things I do to you
(เกิล ยู ก็อท มี ติ้งกิง อะเบาท , ออล เดอะ ธิง ซาย ดู ทู ยู)
Let’s get it poppin’ shorty we can switch positions
(เล็ท เก็ท ดิธ พอพปิน ชอร์ทดิง วี แค็น ซวิช โพะสีฌอัน)
From the couch to the counters in my kitchen
(ฟร็อม เดอะ เคาช ทู เดอะ เคานเทอะ ซิน มาย คีชเอ็น)

Chorus [Justin Timberlake]:
(โครัซ [ จัสติน ทิมเบอร์เลค ] :)

Baby this a new age, you like my new craze
(เบบิ ดีซ ซา นยู เอจ , ยู ไลค มาย นยู คเรส)
Let’s get together maybe we can start a new phase
(เล็ท เก็ท ทุเกฑเออะ เมบี วี แค็น ซทาท ดา นยู เฟส)
The smokes got the club all hazy, spotlights don’t do you justice baby
(เดอะ ซโมค ก็อท เดอะ คลับ ออล เฮสิ , สปอทไลท์ ด้อนท์ ดู ยู จัสติกส เบบิ)
Why don’t you come over here, you got me saying
(ฮไว ด้อนท์ ยู คัม โอเฝอะ เฮียร , ยู ก็อท มี เซอิง)

Aayooh
(Aayooh)
I’m tired of using technology, why don’t you sit down on top of me
(แอม ไทร อ็อฝ ยูสซิง เท็คนอลโอะจิ , ฮไว ด้อนท์ ยู ซิท เดาน ออน ท็อพ อ็อฝ มี)
Aayooh
(Aayooh)
I’m tired of using technology, I need you right in front of me
(แอม ไทร อ็อฝ ยูสซิง เท็คนอลโอะจิ , ไอ นีด ยู ไรท อิน ฟรันท อ็อฝ มี)

Ooh, she wants it, uh uh, she wants it
(อู้ , ชี ว็อนท ซิท , อา อา , ชี ว็อนท ซิท)
Ooh, she wants it, uh uh, she wants it
(อู้ , ชี ว็อนท ซิท , อา อา , ชี ว็อนท ซิท)
Ooh, she wants it, uh uh [soo], I got to give it to her
(อู้ , ชี ว็อนท ซิท , อา อา [ soo ] , ไอ ก็อท ทู กิฝ อิท ทู เฮอ)

Your hips, your thighs, you got me hypnotized, let me tell you
(ยุร ฮิพ , ยุร ไธ , ยู ก็อท มี ฮีพโนะไทส , เล็ท มี เท็ล ยู)
Your hips, your thighs, you got me hypnotized, let me tell you
(ยุร ฮิพ , ยุร ไธ , ยู ก็อท มี ฮีพโนะไทส , เล็ท มี เท็ล ยู)
Your hips, your thighs, you got me hypnotized, let me tell you
(ยุร ฮิพ , ยุร ไธ , ยู ก็อท มี ฮีพโนะไทส , เล็ท มี เท็ล ยู)
Your hips, your thighs, you got me hypnotized, let me tell you
(ยุร ฮิพ , ยุร ไธ , ยู ก็อท มี ฮีพโนะไทส , เล็ท มี เท็ล ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ayo Technology คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น