เนื้อเพลง Feel The Fire คำอ่านไทย Peabo Bryson

Ooh?ooh?ooh?ooh?
(อู้ อู้ อู้ อู้)
Ooh?ooh?ooh?ooh?
(อู้ อู้ อู้ อู้)
Ooh?ooh?
(อู้ อู้)

Something that you told me stayed in my head
(ซัมติง แดท ยู โทลด มี ซเท อิน มาย เฮ็ด)
All night long
(ออล ไนท ล็อง)
You wanted me to love you
(ยู ว็อนท มี ทู ลัฝ ยู)
When you said softly
(ฮเว็น ยู เซ็ด ซอฟทลิ)
Reach out and touch me
(รีช เอ้า แอ็นด ทั๊ช มี)
My love is in your hands
(มาย ลัฝ อีส ซิน ยุร แฮ็นด)

Feel me
(ฟีล มี)
I want to feel the fire, yeah
(ไอ ว็อนท ทู ฟีล เดอะ ไฟร , เย่)
Feel me
(ฟีล มี)
I want to feel you, oh
(ไอ ว็อนท ทู ฟีล ยู , โอ)

And if I should lose your love
(แอ็นด อิฟ ฟาย เชิด ลูส ยุร ลัฝ)
For any reason, any reason at all
(ฟอ เอนอิ รี๊ซั่น , เอนอิ รี๊ซั่น แอ็ท ดอร์)
Then let my record show
(เด็น เล็ท มาย เรคออด โฌ)
I gave you all the love I know
(ไอ เกฝ ยู ออล เดอะ ลัฝ ไอ โน)

Something that you told me stayed in my head
(ซัมติง แดท ยู โทลด มี ซเท อิน มาย เฮ็ด)
All night long
(ออล ไนท ล็อง)
You wanted me to love you
(ยู ว็อนท มี ทู ลัฝ ยู)
When you said softly
(ฮเว็น ยู เซ็ด ซอฟทลิ)
Reach out and touch me
(รีช เอ้า แอ็นด ทั๊ช มี)
My love is in your hands, come on, girl
(มาย ลัฝ อีส ซิน ยุร แฮ็นด , คัมมอน , เกิล)

Feel me [All you got to do]
(ฟีล มี [ ออล ยู ก็อท ทู ดู ])
I want to feel the fire [Yeah]
(ไอ ว็อนท ทู ฟีล เดอะ ไฟร [ เย่ ])
Feel me
(ฟีล มี)
I want to feel you, yeah
(ไอ ว็อนท ทู ฟีล ยู , เย่)

And if I should lose your love
(แอ็นด อิฟ ฟาย เชิด ลูส ยุร ลัฝ)
For any reason, any reason at all
(ฟอ เอนอิ รี๊ซั่น , เอนอิ รี๊ซั่น แอ็ท ดอร์)
Then let my record show
(เด็น เล็ท มาย เรคออด โฌ)
I gave you all the love I know, I know, whoa, ho, ho, ho
(ไอ เกฝ ยู ออล เดอะ ลัฝ ไอ โน , ไอ โน , โว้ว , โฮ , โฮ , โฮ)

Feel, feel the fire
(ฟีล , ฟีล เดอะ ไฟร)
Feel the fire, yeah, all you got to do
(ฟีล เดอะ ไฟร , เย่ , ออล ยู ก็อท ทู ดู)
Don?t try to play with my emotions
(ด็อน ที ทไร ทู พเล วิฑ มาย อิโมฌัน)
Give me lovin? and devotion
(กิฝ มี ลัฝวิน แอ็นด ดิโฝฌัน)

Feel the fire [Oh, my love, if you don?t mean it]
(ฟีล เดอะ ไฟร [ โอ , มาย ลัฝ , อิฟ ยู ด็อน ที มีน หนิด ])
Don?t try to play with my emotions [Whoa?ho, ho, ho]
(ด็อน ที ทไร ทู พเล วิฑ มาย อิโมฌัน [ โว้ว โฮ , โฮ , โฮ ])
Feel the fire [Feel the fire]
(ฟีล เดอะ ไฟร [ ฟีล เดอะ ไฟร ])
Don?t try to play with my emotions
(ด็อน ที ทไร ทู พเล วิฑ มาย อิโมฌัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Feel The Fire คำอ่านไทย Peabo Bryson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น