เนื้อเพลง I Need to Be in Love คำอ่านไทย The Carpenters

The hardest thing i’ve ever done
(เดอะ ฮาร์เดท ธิง แอฝ เอฝเออะ ดัน)

Is keep believing
(อีส คีพ บีลีฝวิง)

There’s someone in this crazy world
(แดร์ ซัมวัน อิน ดีซ คเรสิ เวิลด)

For me
(ฟอ มี)

The way that people come and go
(เดอะ เว แดท พี๊เพิ่ล คัม แอ็นด โก)

Thru temporary lives
(ธรู เทมโพะเรริ ไลฝ)

My chance could come and i might never know
(มาย ชานซ เคิด คัม แอ็นด ดาย ไมท เนฝเออะ โน)

I used to say ” no promises,
(ไอ ยูซ ทู เซ ” โน พรอมอิซ ,)

Let’s keep it simple ”
(เล็ท คีพ อิท ซิ๊มเพิ่ล “)

But freedom only helps you say
(บัท ฟรีดัม โอ๊นลี่ เฮ็ลพ ยู เซ)

Good-bye
(เกิด ไบ)

It took a while for me to learn
(อิท ทุค กา ฮไวล ฟอ มี ทู เลิน)

That nothin’ comes for free
(แดท นอทติน คัม ฟอ ฟรี)

The price i’ve paid is high enough for me
(เดอะ พไรซ แอฝ เพลด อีส ไฮ อินัฟ ฟอ มี)

[*] i know i need to be in love
([ * ] ไอ โน ไอ นีด ทู บี อิน ลัฝ)

I know i’ve wasted too much time
(ไอ โน แอฝ ว็อซท ทู มัช ไทม)

I know i ask perfection of
(ไอ โน ไอ อาซค เพอะเฟคฌัน อ็อฝ)

A quite imperfect world
(อะ คไวท อิมเพอเฟ็คท เวิลด)

And fool enough to think that’s
(แอ็นด ฟูล อินัฟ ทู ธิงค แด๊ท)

What i’ll find
(ฮว็อท อิล ไฟนด)

So here i am with pockets full
(โซ เฮียร ไอ แอ็ม วิฑ พอคเค็ท ฟูล)

Of good intentions
(อ็อฝ เกิด อินเทนฌัน)

But none of them will comfort me
(บัท นัน อ็อฝ เฑ็ม วิล คัมเฟิท มี)

Tonight
(ทุไนท)

I’m wide awake at four a.m.
(แอม ไวด อะเวค แอ็ท โฟ รา เอ็ม)

Without a friend in sight
(วิเฑาท ดา ฟเร็นด อิน ไซท)

Hanging on a hope but i’m alright
(แฮงอิง ออน อะ โฮพ บัท แอม ออลไร๊ท)

Repeat twice [*]
(ริพีท ทไวซ [ * ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Need to Be in Love คำอ่านไทย The Carpenters

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น