เนื้อเพลง Fire Water Burn คำอ่านไทย The Bloodhound Gang

The roof the roof the roof is on fire
(เดอะ รูฟ เดอะ รูฟ เดอะ รูฟ อีส ออน ไฟร)
The roof the roof the roof is on fire
(เดอะ รูฟ เดอะ รูฟ เดอะ รูฟ อีส ออน ไฟร)
The roof the roof the roof is on fire
(เดอะ รูฟ เดอะ รูฟ เดอะ รูฟ อีส ออน ไฟร)
We don’t need no water let the motherf*cker burn
(วี ด้อนท์ นีด โน วอเทอะ เล็ท เดอะ motherf*cker เบิน)
Burn mother f*cker burn
(เบิน ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker เบิน)

Hello my name is Jimmy Pop and I’m a dumb white guy
(เฮ็ลโล มาย เนม อีส จิมมี่ พ็อพ แอ็นด แอม มา ดัม ฮไวท ไก)
I’m not old or new but middle school fifth grade like junior high
(แอม น็อท โอลด ออ นยู บัท มิ๊ดเดิ้ล ซคูล ฟิฟธ กเรด ไลค จูนเยอะ ไฮ)
I don’t know mofo if y’all peeps be buggin’ give props to my ho cause she all fly
(ไอ ด้อนท์ โน โมโฟ อิฟ ยอล พีพ บี บักกิน กิฝ พร็อพ ทู มาย โฮ คอส ชี ออล ฟไล)
But I can take the heat cause I’m the other white meat known as ‘Kid Funky Fried’
(บัท ไอ แค็น เทค เดอะ ฮีท คอส แอม ดิ อัฑเออะ ฮไวท มีท โนน แอ็ส คิด ฟังคิ ฟไร)
Yea I’m hung like planet Pluto hard to see with the naked eye
(เย แอม ฮัง ไลค พแลนเอ็ท พูโด ฮาด ทู ซี วิฑ เดอะ เนคิด ไอ)
But if I crashed into Uranus I would stick it where the sun don’t shine
(บัท อิฟ ฟาย คแร็ฌ อีนทุ ยูระนัซ ซาย เวิด ซทิค อิท ฮแว เดอะ ซัน ด้อนท์ ไฌน)
Cause I’m kind of like Han Solo always stroking my own wookie
(คอส แอม ไคนด อ็อฝ ไลค Han โซโล ออลเว สโตรกคิง มาย โอน วุกี)
I’m the root of all that’s evil yea but you can call me cookie
(แอม เดอะ รูท อ็อฝ ออล แด๊ท อี๊วิ้ว เย บัท ยู แค็น คอล มี คูคอิ)

The roof the roof the roof is on fire
(เดอะ รูฟ เดอะ รูฟ เดอะ รูฟ อีส ออน ไฟร)
The roof the roof the roof is on fire
(เดอะ รูฟ เดอะ รูฟ เดอะ รูฟ อีส ออน ไฟร)
The roof the roof the roof is on fire
(เดอะ รูฟ เดอะ รูฟ เดอะ รูฟ อีส ออน ไฟร)
We don’t need no water let the motherf*cker burn
(วี ด้อนท์ นีด โน วอเทอะ เล็ท เดอะ motherf*cker เบิน)
Burn mother f*cker burn
(เบิน ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker เบิน)

Yo yo this hard-core ghetto gangster image takes a lot of practice
(โย โย ดีซ ฮาด โค เกทโท แกะซเทอะ อีมอิจ เทค ซา ล็อท อ็อฝ พแรคทิซ)
I’m not black like Barry White no I am white like Frank Black is
(แอม น็อท บแล็ค ไลค บาร์รี่ ฮไวท โน ไอ แอ็ม ฮไวท ไลค แฟร๊งค บแล็ค อีส)
So if man is five and the devil is six than that must make me seven
(โซ อิฟ แม็น อีส ไฟฝ แอ็นด เดอะ เด๊ฝิ้ล อีส ซิคซ แฑ็น แดท มัซท เมค มี เซฝเอ็น)
This honkey’s gone to heaven
(ดีซ ฮองคีส กอน ทู เฮฝเอ็น)
But if I go to hell then I hope I burn well
(บัท อิฟ ฟาย โก ทู เฮ็ล เด็น นาย โฮพ ไอ เบิน เว็ล)
I’ll spend my days with J.F.K., Marvin Gaye, Martha Raye, and Lawrence Welk
(อิล ซเพ็นด มาย เด วิฑ เจ เอฟ เค , มาร์วิน เก๋ , มาสตา เร , แอ็นด อเรนซ์ เววคฺ)
And Kurt Cobain, Kojak, Mark Twain and Jimi Hendrix’s poltergeist
(แอ็นด เคิท โคเบลน , โคแจก , ม๊าร์ค ทเวน แอ็นด เจมมี่ แฮนเด็กซัส โพวเทอไกช)
And Webster yeah Emmanuel Lewis cause he’s the Anti-Christ
(แอ็นด แว๊บสเตอร์ เย่ เอมแมนยูเอว เลวิซ คอส อีส ดิ แอนทิ คไรซท)

The roof the roof the roof is on fire
(เดอะ รูฟ เดอะ รูฟ เดอะ รูฟ อีส ออน ไฟร)
The roof the roof the roof is on fire
(เดอะ รูฟ เดอะ รูฟ เดอะ รูฟ อีส ออน ไฟร)
The roof the roof the roof is on fire
(เดอะ รูฟ เดอะ รูฟ เดอะ รูฟ อีส ออน ไฟร)
We don’t need no water let the mother f*cker burn
(วี ด้อนท์ นีด โน วอเทอะ เล็ท เดอะ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker เบิน)
Burn mother f*cker burn
(เบิน ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker เบิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fire Water Burn คำอ่านไทย The Bloodhound Gang

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น