เนื้อเพลง Human Nature คำอ่านไทย Michael Jackson

[1st Verse]
([ 1st เฝิซ ])
Looking Out
(ลุคอิง เอ้า)
Across The Night-Time
(อัครอซ เดอะ ไนท ไทม)
The City Winks A Sleepless Eye
(เดอะ ซีทอิ วิงค ซา ซลีพเล็ซ ไอ)
Hear Her Voice
(เฮีย เฮอ ฝอยซ)
Shake My Window
(เฌค มาย วีนโด)
Sweet Seducing Sighs
(สวี้ท ซีดิวซิง ไซ)

[2nd Verse]
([ 2nd เฝิซ ])
Get Me Out
(เก็ท มี เอ้า)
Into The Night-Time
(อีนทุ เดอะ ไนท ไทม)
Four Walls Won’t Hold Me Tonight
(โฟ วอล ว็อนท โฮลด มี ทุไนท)
If This Town
(อิฟ ดีซ ทาวน์)
Is Just An Apple
(อีส จัซท แอน แอพ)
Then Let Me Take A Bite
(เด็น เล็ท มี เทค เก ไบท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
If They Say –
(อิฟ เฑ เซ)
Why, Why, Tell ‘Em That Is Human Nature
(ฮไว , ฮไว , เท็ล เอ็ม แดท อีส ฮยูแม็น เนเชอะ)
Why, Why, Does He Do Me That Way
(ฮไว , ฮไว , โด ฮี ดู มี แดท เว)
If They Say –
(อิฟ เฑ เซ)
Why, Why, Tell ‘Em That Is Human Nature
(ฮไว , ฮไว , เท็ล เอ็ม แดท อีส ฮยูแม็น เนเชอะ)
Why, Why, Does He Do Me That Way
(ฮไว , ฮไว , โด ฮี ดู มี แดท เว)

[3rd Verse]
([ 3rd เฝิซ ])
Reaching Out
(รีชชิง เอ้า)
To Touch A Stranger
(ทู ทั๊ช อะ ซทเรนเจอะ)
Electric Eyes Are Ev’rywhere
(อิเลคทริค ไอ แซร์ เอฝรี่แวร์)
See That Girl
(ซี แดท เกิล)
She Knows I’m Watching
(ชี โน แอม วัทชิง)
She Likes The Way I Stare
(ชี ไลค เดอะ เว ไอ ซแท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
If They Say –
(อิฟ เฑ เซ)
Why, Why, Tell ‘Em That Is Human Nature
(ฮไว , ฮไว , เท็ล เอ็ม แดท อีส ฮยูแม็น เนเชอะ)
Why, Why, Does He Do Me That Way
(ฮไว , ฮไว , โด ฮี ดู มี แดท เว)
If They Say –
(อิฟ เฑ เซ)
Why, Why, Tell ‘Em That Is Human Nature
(ฮไว , ฮไว , เท็ล เอ็ม แดท อีส ฮยูแม็น เนเชอะ)
Why, Why, Does He Do Me That Way
(ฮไว , ฮไว , โด ฮี ดู มี แดท เว)
I Like Livin’ This Way
(ไอ ไลค ลีฝอิน ดีซ เว)
I Like Lovin’ This Way
(ไอ ไลค ลัฝวิน ดีซ เว)

[4th Verse]
([ 4th เฝิซ ])
Looking Out
(ลุคอิง เอ้า)
Across The Morning
(อัครอซ เดอะ มอนิง)
The City’s Heart Begins To Beat
(เดอะ ซีทอิ ฮาท บีกีน ทู บีท)
Reaching Out
(รีชชิง เอ้า)
I Touch Her Shoulder
(ไอ ทั๊ช เฮอ โฌลเดอะ)
I’m Dreaming Of The Street
(แอม ดรีมมิง อ็อฝ เดอะ ซทรีท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
If They Say –
(อิฟ เฑ เซ)
Why, Why, Tell ‘Em That Is Human Nature
(ฮไว , ฮไว , เท็ล เอ็ม แดท อีส ฮยูแม็น เนเชอะ)
Why, Why, Does He Do Me That Way
(ฮไว , ฮไว , โด ฮี ดู มี แดท เว)
If They Say –
(อิฟ เฑ เซ)
Why, Why, Tell ‘Em That Is Human Nature
(ฮไว , ฮไว , เท็ล เอ็ม แดท อีส ฮยูแม็น เนเชอะ)
Why, Why, Does He Do Me That Way
(ฮไว , ฮไว , โด ฮี ดู มี แดท เว)
I Like Livin’ This Way
(ไอ ไลค ลีฝอิน ดีซ เว)
[Repeat Chorus – Ad-Lib/Fade-Out]
([ ริพีท โครัซ แอ็ด Lib/เฝด เอ้า ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Human Nature คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น