เนื้อเพลง Sugar คำอ่านไทย System of A Down

The kombucha mushroom people,
(เดอะ คอมบัชจา มัฌรูม พี๊เพิ่ล ,)
Sitting around all day,
(ซีททิง อะเรานด ออล เด ,)
Who can believe you,
(ฮู แค็น บิลีฝ ยู ,)
Who can believe you,
(ฮู แค็น บิลีฝ ยู ,)
Let your mother pray, [sugar]
(เล็ท ยุร ม๊าเธ่อร์ พเร , [ ฌูกเออะ ])

Well I’m not there all the time you know
(เว็ล แอม น็อท แดร์ ออล เดอะ ไทม ยู โน)
Some people, some people, some people,
(ซัม พี๊เพิ่ล , ซัม พี๊เพิ่ล , ซัม พี๊เพิ่ล ,)
Call it insane, yeah they call it insane, [sugar]
(คอล อิท อินเซน , เย่ เฑ คอล อิท อินเซน , [ ฌูกเออะ ])
I play Russian roulette everyday, a man’s sport,
(ไอ พเล รัฌแอ็น รูเลท เอวี่เดย์ , อะ แม็น ซโพท ,)
With a bullet called life, yeah called life,[sugar]
(วิฑ อะ บูลเล็ท คอล ไลฟ , เย่ คอล ไลฟ , [ ฌูกเออะ ])
You know that every time I try to go
(ยู โน แดท เอฝริ ไทม ไอ ทไร ทู โก)
Where I really want to be,
(ฮแว ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู บี ,)
It’s already where I am,
(อิทซ ออลเรดอิ ฮแว ไอ แอ็ม ,)
Cause I’m already there….[sugar]
(คอส แอม ออลเรดอิ แดร์ [ ฌูกเออะ ])

The kombucha mushroom people,
(เดอะ คอมบัชจา มัฌรูม พี๊เพิ่ล ,)
Sitting around all day,
(ซีททิง อะเรานด ออล เด ,)
Who can believe you,
(ฮู แค็น บิลีฝ ยู ,)
Who can believe you,
(ฮู แค็น บิลีฝ ยู ,)
Let your mother pray, [sugar]
(เล็ท ยุร ม๊าเธ่อร์ พเร , [ ฌูกเออะ ])

I got a gun the other day from Sako,
(ไอ ก็อท ดา กัน ดิ อัฑเออะ เด ฟร็อม Sako ,)
It’s cute, small, fits right in my pocket,
(อิทซ คยูท , ซมอล , ฟิท ไรท อิน มาย พอคเค็ท ,)
Yeah, right in my pocket, [sugar]
(เย่ , ไรท อิน มาย พอคเค็ท , [ ฌูกเออะ ])
My girl, you know, she lashes out at me sometimes,
(มาย เกิล , ยู โน , ชี แลเชด เอ้า แอ็ท มี ซัมไทม์ ,)
And I just kick her, and then she’s O.K. ,she’s O.K.[sugar]
(แอ็นด ดาย จัซท คิด เฮอ , แอ็นด เด็น ชี โอ เค , ชี โอ เค [ ฌูกเออะ ])
People are always chasing me down,
(พี๊เพิ่ล อาร์ ออลเว เชซิง มี เดาน ,)
Trying to push my face to the ground,
(ทไรอิง ทู พุฌ มาย เฟซ ทู เดอะ กเรานด ,)
Where all they really want to do,
(ฮแว ออล เฑ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ดู ,)
Is s*ck out my mother f*cking brains, my brains [sugar].
(อีส เอส *ck เอ้า มาย ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckings บเรน , มาย บเรน [ ฌูกเออะ ])

The kombucha mushroom people,
(เดอะ คอมบัชจา มัฌรูม พี๊เพิ่ล ,)
Sitting around all day,
(ซีททิง อะเรานด ออล เด ,)
Who can believe you,
(ฮู แค็น บิลีฝ ยู ,)
Who can believe you,
(ฮู แค็น บิลีฝ ยู ,)
Let your mother pray~,
(เล็ท ยุร ม๊าเธ่อร์ pray~ ,)

I sit, in my desolate room, no lights, no music,
(ไอ ซิท , อิน มาย เดซโอะลิท รุม , โน ไลท , โน มยูสิค ,)
Just anger, I’ve killed everyone,
(จัซท แองเกอะ , แอฝ คิล เอ๊วี่วัน ,)
I’m away forever, but I’m feeling better,
(แอม อะเว เฟาะเรฝเออะ , บัท แอม ฟีลอิง เบทเทอะ ,)
How do I feel, What do I say,
(เฮา ดู ไอ ฟีล , ฮว็อท ดู ไอ เซ ,)
F*ck you, it all goes away,
(เอฟ *ck ยู , อิท ดอร์ โกซ อะเว ,)
How do I feel, What do I say,
(เฮา ดู ไอ ฟีล , ฮว็อท ดู ไอ เซ ,)
F*ck you, it all goes away,
(เอฟ *ck ยู , อิท ดอร์ โกซ อะเว ,)
How do I feel, What do I say,
(เฮา ดู ไอ ฟีล , ฮว็อท ดู ไอ เซ ,)
In the end it all goes away,
(อิน ดิ เอ็นด ดิท ออล โกซ อะเว ,)
How do I feel, What do I say,
(เฮา ดู ไอ ฟีล , ฮว็อท ดู ไอ เซ ,)
In the end it all goes away,
(อิน ดิ เอ็นด ดิท ออล โกซ อะเว ,)
How do I feel, What do I say,
(เฮา ดู ไอ ฟีล , ฮว็อท ดู ไอ เซ ,)
In the end it all goes away,
(อิน ดิ เอ็นด ดิท ออล โกซ อะเว ,)
How do I feel, What do I say,
(เฮา ดู ไอ ฟีล , ฮว็อท ดู ไอ เซ ,)
In the end it all goes away,
(อิน ดิ เอ็นด ดิท ออล โกซ อะเว ,)
How do I feel, What do I say,
(เฮา ดู ไอ ฟีล , ฮว็อท ดู ไอ เซ ,)
In the end it all goes away,
(อิน ดิ เอ็นด ดิท ออล โกซ อะเว ,)
How do I feel, What do I say,
(เฮา ดู ไอ ฟีล , ฮว็อท ดู ไอ เซ ,)
In the end it all goes away,
(อิน ดิ เอ็นด ดิท ออล โกซ อะเว ,)
In the end it all goes away,
(อิน ดิ เอ็นด ดิท ออล โกซ อะเว ,)
In the end it all goes away,
(อิน ดิ เอ็นด ดิท ออล โกซ อะเว ,)
In the end it all goes away,
(อิน ดิ เอ็นด ดิท ออล โกซ อะเว ,)
In the end it all goes away.
(อิน ดิ เอ็นด ดิท ออล โกซ อะเว)
s O.K. ,she’s O.K.[sugar]
(เอส โอ เค , ชี โอ เค [ ฌูกเออะ ])
People are always chasing me down,
(พี๊เพิ่ล อาร์ ออลเว เชซิง มี เดาน ,)
Trying to push my face to the ground,
(ทไรอิง ทู พุฌ มาย เฟซ ทู เดอะ กเรานด ,)
Where all they really want to do,
(ฮแว ออล เฑ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ดู ,)
Is s*ck out my mother f*cking brains, my brains [sugar].
(อีส เอส *ck เอ้า มาย ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckings บเรน , มาย บเรน [ ฌูกเออะ ])

The kombucha mushroom people,
(เดอะ คอมบัชจา มัฌรูม พี๊เพิ่ล ,)
Sitting around all day,
(ซีททิง อะเรานด ออล เด ,)
Who can believe you,
(ฮู แค็น บิลีฝ ยู ,)
Who can believe you,
(ฮู แค็น บิลีฝ ยู ,)
Let your mother pray~,
(เล็ท ยุร ม๊าเธ่อร์ pray~ ,)

I sit, in my desolate room, no lights, no music,
(ไอ ซิท , อิน มาย เดซโอะลิท รุม , โน ไลท , โน มยูสิค ,)
Just anger, I’ve killed everyone,
(จัซท แองเกอะ , แอฝ คิล เอ๊วี่วัน ,)
I’m away forever, but I’m feeling better,
(แอม อะเว เฟาะเรฝเออะ , บัท แอม ฟีลอิง เบทเทอะ ,)
How do I feel, What do I say,
(เฮา ดู ไอ ฟีล , ฮว็อท ดู ไอ เซ ,)
F*ck you, it all goes away,
(เอฟ *ck ยู , อิท ดอร์ โกซ อะเว ,)
How do I feel, What do I say,
(เฮา ดู ไอ ฟีล , ฮว็อท ดู ไอ เซ ,)
F*ck you, it all goes away,
(เอฟ *ck ยู , อิท ดอร์ โกซ อะเว ,)
How do I feel, What do I say,
(เฮา ดู ไอ ฟีล , ฮว็อท ดู ไอ เซ ,)
In the end it all goes away,
(อิน ดิ เอ็นด ดิท ออล โกซ อะเว ,)
How do I feel, What do I say,
(เฮา ดู ไอ ฟีล , ฮว็อท ดู ไอ เซ ,)
In the end it all goes away,
(อิน ดิ เอ็นด ดิท ออล โกซ อะเว ,)
How do I feel, What do I say,
(เฮา ดู ไอ ฟีล , ฮว็อท ดู ไอ เซ ,)
In the end it all goes away,
(อิน ดิ เอ็นด ดิท ออล โกซ อะเว ,)
How do I feel, What do I say,
(เฮา ดู ไอ ฟีล , ฮว็อท ดู ไอ เซ ,)
In the end it all goes away,
(อิน ดิ เอ็นด ดิท ออล โกซ อะเว ,)
How do I feel, What do I say,
(เฮา ดู ไอ ฟีล , ฮว็อท ดู ไอ เซ ,)
In the end it all goes away,
(อิน ดิ เอ็นด ดิท ออล โกซ อะเว ,)
How do I feel, What do I say,
(เฮา ดู ไอ ฟีล , ฮว็อท ดู ไอ เซ ,)
In the end it all goes away,
(อิน ดิ เอ็นด ดิท ออล โกซ อะเว ,)
In the end it all goes away,
(อิน ดิ เอ็นด ดิท ออล โกซ อะเว ,)
In the end it all goes away,
(อิน ดิ เอ็นด ดิท ออล โกซ อะเว ,)
In the end it all goes away,
(อิน ดิ เอ็นด ดิท ออล โกซ อะเว ,)
In the end it all goes away.
(อิน ดิ เอ็นด ดิท ออล โกซ อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sugar คำอ่านไทย System of A Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น