เนื้อเพลง Father & Son คำอ่านไทย Stevens

Father
(ฟาเฑอะ)
It’s not time to make a change,
(อิทซ น็อท ไทม ทู เมค เก เชนจ ,)
Just relax, take it easy.
(จัซท ริแลคซ , เทค อิท อีสอิ)
You’re still young, that’s your fault,
(ยัวร์ ซทิล ยัง , แด๊ท ยุร ฟอลท ,)
There’s so much you have to know.
(แดร์ โซ มัช ยู แฮ็ฝ ทู โน)
Find a girl, settle down,
(ไฟนด อะ เกิล , เซ็ทเทิ่ล เดาน ,)
If you want you can marry.
(อิฟ ยู ว็อนท ยู แค็น แมริ)
Look at me, I am old, but I’m happy.
(ลุค แกท มี , ไอ แอ็ม โอลด , บัท แอม แฮพพิ)

I was once like you are now, and I know that it’s not easy,
(ไอ วอส วันซ ไลค ยู อาร์ เนา , แอ็นด ดาย โน แดท อิทซ น็อท อีสอิ ,)
To be calm when you’ve found something going on.
(ทู บี คาม ฮเว็น ยู๊ฟ เฟานด ซัมติง โกอิ้ง ออน)
But take your time, think a lot,
(บัท เทค ยุร ไทม , ธิงค กา ล็อท ,)
Why, think of everything you’ve got.
(ฮไว , ธิงค อ็อฝ เอ๊วี่ติง ยู๊ฟ ก็อท)
For you will still be here tomorrow, but your dreams may not.
(ฟอ ยู วิล ซทิล บี เฮียร ทุมอโร , บัท ยุร ดรีม เม น็อท)

Son
(ซัน)
How can I try to explain, when I do he turns away again.
(เฮา แค็น นาย ทไร ทู เอ็คซพเลน , ฮเว็น นาย ดู ฮี เทิน อะเว อะเกน)
It’s always been the same, same old story.
(อิทซ ออลเว บีน เดอะ เซม , เซม โอลด ซโทริ)
From the moment I could talk I was ordered to listen.
(ฟร็อม เดอะ โมเม็นท ไอ เคิด ทอค ไอ วอส ออเดอะ ทู ลิ๊สซึ่น)
Now there’s a way and I know that I have to go away.
(เนา แดร์ ซา เว แอ็นด ดาย โน แดท ไอ แฮ็ฝ ทู โก อะเว)
I know I have to go.
(ไอ โน ไอ แฮ็ฝ ทู โก)

Father
(ฟาเฑอะ)
It’s not time to make a change,
(อิทซ น็อท ไทม ทู เมค เก เชนจ ,)
Just sit down, take it slowly.
(จัซท ซิท เดาน , เทค อิท ซโลลิ)
You’re still young, that’s your fault,
(ยัวร์ ซทิล ยัง , แด๊ท ยุร ฟอลท ,)
There’s so much you have to go through.
(แดร์ โซ มัช ยู แฮ็ฝ ทู โก ธรู)
Find a girl, settle down,
(ไฟนด อะ เกิล , เซ็ทเทิ่ล เดาน ,)
If you want you can marry.
(อิฟ ยู ว็อนท ยู แค็น แมริ)
Look at me, I am old, but I’m happy.
(ลุค แกท มี , ไอ แอ็ม โอลด , บัท แอม แฮพพิ)
[son– away away away, I know I have to
([ ซัน อะเว อะเว อะเว , ไอ โน ไอ แฮ็ฝ ทู)
Make this decision alone – no]
(เมค ดีซ ดิซีฉอัน อะโลน โน ])
Son
(ซัน)
All the times that I cried, keeping all the things I knew inside,
(ออล เดอะ ไทม แดท ไอ คไร , คีพอิง ออล เดอะ ธิง ซาย นยู อีนไซด ,)
It’s hard, but it’s harder to ignore it.
(อิทซ ฮาด , บัท อิทซ อาณ์เดอ ทู อิกโน อิท)
If they were right, I’d agree, but it’s them you know not me.
(อิฟ เฑ เวอ ไรท , อาย อักรี , บัท อิทซ เฑ็ม ยู โน น็อท มี)
Now there’s a way and I know that I have to go away.
(เนา แดร์ ซา เว แอ็นด ดาย โน แดท ไอ แฮ็ฝ ทู โก อะเว)
I know I have to go.
(ไอ โน ไอ แฮ็ฝ ทู โก)
[father– stay stay stay, why must you go and
([ ฟาเฑอะ ซเท ซเท ซเท , ฮไว มัซท ยู โก แอ็นด)
Make this decision alone? ]
(เมค ดีซ ดิซีฉอัน อะโลน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Father & Son คำอ่านไทย Stevens

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น