เนื้อเพลง Goodbye’s (The Saddest Word) คำอ่านไทย Celine Dion

Mamma
(อะ พรอมอิซ ไลฝ วิฑีน ยู เนา มะมา)
You gave life to me
(ยู เกฝ ไลฟ ทู มี)
Turned a baby into a lady
(เทิน อะ เบบิ อีนทุ อะ เลดิ)

Mamma
(มะมา)
All you had to offer
(ออล ยู แฮ็ด ทู ออฟเฟอะ)
Was the promise of a lifetime of love
(วอส เดอะ พรอมอิซ อ็อฝ อะ ไลฟ์ไทม์ อ็อฝ ลัฝ)

Now I know
(เนา ไอ โน)
There is no other
(แดร์ อีส โน อัฑเออะ)
Love like a mother’s love for her child
(ลัฝ ไลค เก ม๊าเธ่อร์ ลัฝ ฟอ เฮอ ไชล)

And I know
(แอ็นด ดาย โน)
A love so complete
(อะ ลัฝ โซ ค็อมพลีท)
Someday must leave
(ซัมเดย์ มัซท ลีฝ)
Must say goodbye
(มัซท เซ กู๊ดบาย)

Goodbye’s the saddest word I’ll ever hear
(กู๊ดบาย เดอะ แซดเดเรตสฺ เวิด อิล เอฝเออะ เฮีย)
Goodbye’s the last time I will hold you near
(กู๊ดบาย เดอะ ลาซท ไทม ไอ วิล โฮลด ยู เนีย)
Someday you’ll say that word and I will cry
(ซัมเดย์ โยว เซ แดท เวิด แอ็นด ดาย วิล คไร)
It’ll break my heart to hear you say goodbye
(อิว บเรค มาย ฮาท ทู เฮีย ยู เซ กู๊ดบาย)

Mamma
(มะมา)
You gave love to me
(ยู เกฝ ลัฝ ทู มี)
Turned a young one into a woman
(เทิน อะ ยัง วัน อีนทุ อะ วูมเอิน)

Mamma
(มะมา)
All I ever needed
(ออล ไอ เอฝเออะ นีด)
Was a guarantee of you loving me
(วอส ซา แกเร็นที อ็อฝ ยู ลัฝอิง มี)

Cause I know
(คอส ไอ โน)
There is no other
(แดร์ อีส โน อัฑเออะ)
Love like a mother’s love for her child
(ลัฝ ไลค เก ม๊าเธ่อร์ ลัฝ ฟอ เฮอ ไชล)

And it hurts so
(แอ็นด ดิท เฮิท โซ)
That something so strong
(แดท ซัมติง โซ ซทร็อง)
Someday will be gone, must say goodbye
(ซัมเดย์ วิล บี กอน , มัซท เซ กู๊ดบาย)

Goodbye’s the saddest word I’ll ever hear
(กู๊ดบาย เดอะ แซดเดเรตสฺ เวิด อิล เอฝเออะ เฮีย)
Goodbye’s the last time I will hold you near
(กู๊ดบาย เดอะ ลาซท ไทม ไอ วิล โฮลด ยู เนีย)
Someday you’ll say that word and I will cry
(ซัมเดย์ โยว เซ แดท เวิด แอ็นด ดาย วิล คไร)
It’ll break my heart to hear you say goodbye
(อิว บเรค มาย ฮาท ทู เฮีย ยู เซ กู๊ดบาย)

But the love you gave me will always live
(บัท เดอะ ลัฝ ยู เกฝ มี วิล ออลเว ไลฝ)
You’ll always be there every time I call
(โยว ออลเว บี แดร์ เอฝริ ไทม ไอ คอล)
You offered me the greatest love of all
(ยู ออฟเฟอะ มี เดอะ เกสเดด ลัฝ อ็อฝ ออล)
You take my weakness and you make me strong
(ยู เทค มาย วีคเน็ซ แซน ยู เมค มี ซทร็อง)
And I will always love you ’til forever comes
(แอ็นด ดาย วิล ออลเว ลัฝ ยู ทิล เฟาะเรฝเออะ คัม)

And when you need me
(แอ็นด ฮเว็น ยู นีด มี)
I’ll be there for you all the way
(อิล บี แดร์ ฟอ ยู ออล เดอะ เว)
I’ll be there all life through
(อิล บี แดร์ ออล ไลฟ ธรู)
I’ll be there this I guarantee
(อิล บี แดร์ ดีซ ซาย แกเร็นที)

Mamma, I’ll be
(มะมา , อิล บี)
I’ll be there through the darkest nights
(อิล บี แดร์ ธรู เดอะ ดาร์คเนท ไนท)
I’ll be the wings that guide your broken flight
(อิล บี เดอะ วิง แดท ไกด ยุร บโรเค็น ฟไลท)
I’ll be your shelter through the raging storm
(อิล บี ยุร เฌลเทอะ ธรู เดอะ เรจิง ซทอม)
And I will love you ’till forever comes
(แอ็นด ดาย วิล ลัฝ ยู ทิล เฟาะเรฝเออะ คัม)

Goodbye’s the saddest word I’ll ever hear
(กู๊ดบาย เดอะ แซดเดเรตสฺ เวิด อิล เอฝเออะ เฮีย)
Goodbye’s the last time I will hold you near
(กู๊ดบาย เดอะ ลาซท ไทม ไอ วิล โฮลด ยู เนีย)
Someday you’ll say that word and I will cry
(ซัมเดย์ โยว เซ แดท เวิด แอ็นด ดาย วิล คไร)
It’ll break my heart to hear you say goodbye
(อิว บเรค มาย ฮาท ทู เฮีย ยู เซ กู๊ดบาย)

Till we meet again…
(ทิล วี มีท อะเกน)
Until then…
(อันทีล เด็น)
Goodbye
(กู๊ดบาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Goodbye’s (The Saddest Word) คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น