เนื้อเพลง Astronaut คำอ่านไทย Simple Plan

Can anybody hear me?
(แค็น เอนอิบอดิ เฮีย มี)
Or am I talking to myself?
(ออ แอ็ม ไอ ทอคอิง ทู ไมเซลฟ)
Am I just running empty
(แอ็ม ไอ จัซท รันนิง เอมทิ)
In this search for someone else?
(อิน ดีซ เซิช ฟอ ซัมวัน เอ็ลซ)

It doesn’t look right through me
(อิท ดัสอินท ลุค ไรท ธรู มี)
It’s all just static in my head
(อิทซ ซอร์ จัซท ซแททอิค อิน มาย เฮ็ด)
Can anybody tell me why
(แค็น เอนอิบอดิ เท็ล มี ฮไว)
I’m roaming like a satellite?
(แอม โรมมิง ไลค เก แซทเอะไลท)

Cause tonight I’m feeling like an astronaut
(คอส ทุไนท แอม ฟีลอิง ไลค แอน แอซทโระนอท)
Sending an S.O.S from this tiny box
(เซนดิ้ง แอน เอส โอ เอส ฟร็อม ดีซ ไทนิ บ็อคซ)
And I lost all signal when I lifted off
(แอ็นด ดาย ล็อซท ดอร์ ซีกแน็ล ฮเว็น นาย ลิฟท ออฟฟ)
Now I’m stuck out here and the world forgot
(เนา แอม ซทัค เอ้า เฮียร แอ็นด เดอะ เวิลด เฟาะกอท)

Can I please come down? [Come down]
(แค็น นาย พลีส คัม เดาน [ คัม เดาน ])
Cause I’m tired drifting round and round [And round]
(คอส แอม ไทร ดริฟทิง เรานด แอ็นด เรานด [ แอ็นด เรานด ])
Can I please come down?
(แค็น นาย พลีส คัม เดาน)

I’m deafened by the silence
(แอม เดฟเอ็น ไบ เดอะ ไซเล็นซ)
Is there something that I’ve done?
(อีส แดร์ ซัมติง แดท แอฝ ดัน)
I know that there are millions
(ไอ โน แดท แดร์ อาร์ มีลยัน)
I can’t be the only one
(ไอ แค็นท บี ดิ โอ๊นลี่ วัน)

That’s so disconnected
(แด๊ท โซ ดิซค็อนเนคท)
And so different in my head
(แอ็นด โซ ดีฟเฟอะเร็นท อิน มาย เฮ็ด)
Can anybody tell me why?
(แค็น เอนอิบอดิ เท็ล มี ฮไว)
I’m roaming like a satellite
(แอม โรมมิง ไลค เก แซทเอะไลท)

Cause tonight I’m feeling like an astronaut
(คอส ทุไนท แอม ฟีลอิง ไลค แอน แอซทโระนอท)
Sending an S.O.S from this tiny box
(เซนดิ้ง แอน เอส โอ เอส ฟร็อม ดีซ ไทนิ บ็อคซ)
And I lost all signal when I lifted off
(แอ็นด ดาย ล็อซท ดอร์ ซีกแน็ล ฮเว็น นาย ลิฟท ออฟฟ)
Now I’m stuck out here and the world forgot
(เนา แอม ซทัค เอ้า เฮียร แอ็นด เดอะ เวิลด เฟาะกอท)

Can I please come down? [Come down]
(แค็น นาย พลีส คัม เดาน [ คัม เดาน ])
Cause I’m tired of drifting round and round [And round]
(คอส แอม ไทร อ็อฝ ดริฟทิง เรานด แอ็นด เรานด [ แอ็นด เรานด ])
Can I please come down?
(แค็น นาย พลีส คัม เดาน)

Now I lie awake and
(เนา ไอ ไล อะเวค แอ็นด)
Scream in zero gravity
(ซครีม อิน สีโร กเรฝอิทิ)
And I’m starting to weigh down
(แอ็นด แอม ซทาททิง ทู เว เดาน)
On me [woah-oh]
(ออน มี [ ว้าว โอ ])

Let’s abort this mission now
(เล็ท อะบอท ดีซ มีฌอัน เนา)
Can I please come down?
(แค็น นาย พลีส คัม เดาน)

Cause tonight I’m calling all astronauts
(คอส ทุไนท แอม คอลลิง ออล แอซทโระนอท)
All the lonely people that the world forgot
(ออล เดอะ โลนลิ พี๊เพิ่ล แดท เดอะ เวิลด เฟาะกอท)
If you hear my voice, come pick me up
(อิฟ ยู เฮีย มาย ฝอยซ , คัม พิค มี อัพ)
Are you out there? ‘Cause you’re all I’ve got
(อาร์ ยู เอ้า แดร์ คอส ยัวร์ ออล แอฝ ก็อท)

Cause tonight I’m feeling like an astronaut
(คอส ทุไนท แอม ฟีลอิง ไลค แอน แอซทโระนอท)
Sending an S.O.S from this tiny box
(เซนดิ้ง แอน เอส โอ เอส ฟร็อม ดีซ ไทนิ บ็อคซ)
And I lost all signal when I lifted off
(แอ็นด ดาย ล็อซท ดอร์ ซีกแน็ล ฮเว็น นาย ลิฟท ออฟฟ)
Now I’m stuck out here and the world forgot
(เนา แอม ซทัค เอ้า เฮียร แอ็นด เดอะ เวิลด เฟาะกอท)

Cause tonight I’m feeling like an astronaut
(คอส ทุไนท แอม ฟีลอิง ไลค แอน แอซทโระนอท)
Sending an S.O.S from this tiny box
(เซนดิ้ง แอน เอส โอ เอส ฟร็อม ดีซ ไทนิ บ็อคซ)
To the lonely people that the world forgot
(ทู เดอะ โลนลิ พี๊เพิ่ล แดท เดอะ เวิลด เฟาะกอท)
Are you out there? ‘Cause you’re all I’ve got
(อาร์ ยู เอ้า แดร์ คอส ยัวร์ ออล แอฝ ก็อท)

Can I please come down? [Please come down]
(แค็น นาย พลีส คัม เดาน [ พลีส คัม เดาน ])
Cause I’m tired of drifting round and round [Tired of drifting round]
(คอส แอม ไทร อ็อฝ ดริฟทิง เรานด แอ็นด เรานด [ ไทร อ็อฝ ดริฟทิง เรานด ])
Can I please [come down] come down?
(แค็น นาย พลีส [ คัม เดาน ] คัม เดาน)
Can I please [come down] come down?
(แค็น นาย พลีส [ คัม เดาน ] คัม เดาน)
Can I please come down?
(แค็น นาย พลีส คัม เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Astronaut คำอ่านไทย Simple Plan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น