เนื้อเพลง The Fame คำอ่านไทย Lady Gaga

I can’t help myself I’m addicted to a life of
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ ไมเซลฟ แอม แอดดีคท ทู อะ ไลฟ อ็อฝ)
Material
(มะเทียเรียล)
It’s some kind of joke, I’m obsessively
(อิทซ ซัม ไคนด อ็อฝ โจค , แอม obsessively)
Opposed to the typical
(ออปโพส ทู เดอะ ทีพอิแค็ล)
All we care about is, runway models, cadillacs
(ออล วี แค อะเบาท อีส , รันเวย์ โม๊เด็ล , คาดิลแล)
And liquor bottles
(แอ็นด ลีคเออะ บ๊อทเทิ่ล)
Give me something I wanna be, retro glamour,
(กิฝ มี ซัมติง ไอ วอนนา บี , เรทโระ กแลมเออะ ,)
Hollywood yes we live for the
(ฮอลิวูด เย็ซ วี ไลฝ ฟอ เดอะ)

Fame
(เฟม)
Doin’ it for the
(โดย หนิด ฟอ เดอะ)
Fame
(เฟม)
Cuz we wanna live the life of the rich and
(คัซ วี วอนนา ไลฝ เดอะ ไลฟ อ็อฝ เดอะ ริช แอ็นด)
Famous
(เฟมัซ)
Fame
(เฟม)
Doin’ it for the
(โดย หนิด ฟอ เดอะ)
Fame
(เฟม)
Cuz we gotta taste for champagne and endless
(คัซ วี กอททะ เทซท ฟอ แฌ็มเพน แอ็นด เอ็นเล็ซ)
Fortune
(ฟอชุน)

Fame fame baby
(เฟม เฟม เบบิ)
The fame fame
(เดอะ เฟม เฟม)
We live for the fame fame baby
(วี ไลฝ ฟอ เดอะ เฟม เฟม เบบิ)
The fame fame
(เดอะ เฟม เฟม)
Isn’t it a shame shame baby
(อีสซึ่น ดิธ ดา เฌม เฌม เบบิ)
A shame shame
(อะ เฌม เฌม)
In it for the fame fame baby
(อิน หนิด ฟอ เดอะ เฟม เฟม เบบิ)
The fame fame
(เดอะ เฟม เฟม)

I can see myself in the movies with my
(ไอ แค็น ซี ไมเซลฟ อิน เดอะ มูวี่ วิฑ มาย)
Picture in the city lights
(พีคเชอะ อิน เดอะ ซีทอิ ไลท)
Photograph my mind and whatever else you’d
(โฟโทะกราฟ มาย ไมนด แอ็นด ฮว็อทเอฝเออะ เอ็ลซ ยูต)
Like to shoot you decide
(ไลค ทู ฌูท ยู ดิไซด)
All we care about is, pornographic girlson film
(ออล วี แค อะเบาท อีส , พอโนะกแรฟอิค เกิลเซิน ฟิลม)
And body plastic
(แอ็นด บอดอิ พแลซทิค)
Give me something, I wanna see television and
(กิฝ มี ซัมติง , ไอ วอนนา ซี เทลิฝีฉอัน แอ็นด)
Hot blondes in odd positions
(ฮ็อท บล็อนด ซิน อ๊อดด โพะสีฌอัน)

Fame
(เฟม)
Doin’ it for the
(โดย หนิด ฟอ เดอะ)
Fame
(เฟม)
Cuz we wanna live the life of the rich and
(คัซ วี วอนนา ไลฝ เดอะ ไลฟ อ็อฝ เดอะ ริช แอ็นด)
Famous
(เฟมัซ)
Fame
(เฟม)
Doin’ it for the
(โดย หนิด ฟอ เดอะ)
Fame
(เฟม)
Cuz we gotta taste for champagne and endless
(คัซ วี กอททะ เทซท ฟอ แฌ็มเพน แอ็นด เอ็นเล็ซ)
Fortune
(ฟอชุน)

Fame fame baby
(เฟม เฟม เบบิ)
The fame fame
(เดอะ เฟม เฟม)
We live for the fame fame baby
(วี ไลฝ ฟอ เดอะ เฟม เฟม เบบิ)
The fame fame
(เดอะ เฟม เฟม)
Isn’t it a shame shame baby
(อีสซึ่น ดิธ ดา เฌม เฌม เบบิ)
A shame shame
(อะ เฌม เฌม)
In it for the fame fame baby
(อิน หนิด ฟอ เดอะ เฟม เฟม เบบิ)
The fame fame
(เดอะ เฟม เฟม)

Don’t ask me how or why
(ด้อนท์ อาซค มี เฮา ออ ฮไว)
But I’m gonna make it happen this time
(บัท แอม กอนนะ เมค อิท แฮพเพ็น ดีซ ไทม)
My teenage dream tonight
(มาย ทีนเอจ ดรีม ทุไนท)
Yeah I’m gonna make it happen this time
(เย่ แอม กอนนะ เมค อิท แฮพเพ็น ดีซ ไทม)

Fame!
(เฟม !)
Fame
(เฟม)
Doin it for the fame
(โดย หนิด ฟอ เดอะ เฟม)
Cuz we wanna live the life of the rich and
(คัซ วี วอนนา ไลฝ เดอะ ไลฟ อ็อฝ เดอะ ริช แอ็นด)
Famous
(เฟมัซ)

Fame
(เฟม)
Doin’ it for the
(โดย หนิด ฟอ เดอะ)
Fame
(เฟม)
Cuz we wanna live the life of the rich and
(คัซ วี วอนนา ไลฝ เดอะ ไลฟ อ็อฝ เดอะ ริช แอ็นด)
Famous
(เฟมัซ)
Fame
(เฟม)
Doin’ it for the
(โดย หนิด ฟอ เดอะ)
Fame
(เฟม)
Cuz we gotta taste for champagne and endless
(คัซ วี กอททะ เทซท ฟอ แฌ็มเพน แอ็นด เอ็นเล็ซ)
Fortune
(ฟอชุน)

Fame
(เฟม)
Doin’ it for the
(โดย หนิด ฟอ เดอะ)
Fame
(เฟม)
Cuz we wanna live the life of the rich and
(คัซ วี วอนนา ไลฝ เดอะ ไลฟ อ็อฝ เดอะ ริช แอ็นด)

Famous
(เฟมัซ)
Fame
(เฟม)
Doin’ it for the
(โดย หนิด ฟอ เดอะ)
Fame
(เฟม)
Cuz we gotta taste for champagne and endless
(คัซ วี กอททะ เทซท ฟอ แฌ็มเพน แอ็นด เอ็นเล็ซ)
Fortune
(ฟอชุน)

Fame
(เฟม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Fame คำอ่านไทย Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น