เนื้อเพลง Breathing คำอ่านไทย Lifehouse

I’m Finding My Way Back To Sanity Again
(แอม ไฟนดิง มาย เว แบ็ค ทู แซนอิทิ อะเกน)
Though I Don’t Really Know What
(โธ ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ โน ฮว็อท)
I’m Gonna Do When I Get There
(แอม กอนนะ ดู ฮเว็น นาย เก็ท แดร์)
And Take A Breath And Hold On Tight
(แอ็นด เทค เก บเร็ธ แอ็นด โฮลด ออน ไทท)
Spin Around One More Time
(ซพิน อะเรานด วัน โม ไทม)
And Gracefully Fall Back To The Arms Of Grace
(แอ็นด กเรซฟุลิ ฟอล แบ็ค ทู ดิ อาม อ็อฝ กเรซ)

cause I Am Hanging On Every Word You Say
(คอส ไอ แอ็ม แฮงอิง ออน เอฝริ เวิด ยู เซ)
And Even If You Don’t Want To Speak Tonight
(แอ็นด อีเฝ็น อิฟ ยู ด้อนท์ ว็อนท ทู ซพีค ทุไนท)
That’s Alright Alright With Me
(แด๊ท ออลไร๊ท ออลไร๊ท วิฑ มี)
cause I Want Nothing More Than To Sit
(คอส ไอ ว็อนท นัธอิง โม แฑ็น ทู ซิท)
Outside Heaven’s Door And Listen To You Breathing
(เอาทไซด เฮฝเอ็น โด แอ็นด ลิ๊สซึ่น ทู ยู บรีสดิง)
Is Where I Want To Be Yeah
(อีส ฮแว ไอ ว็อนท ทู บี เย่)
Where I Want To Be
(ฮแว ไอ ว็อนท ทู บี)

I’m Looking Past The Shadows
(แอม ลุคอิง พาซท เดอะ แฌดโอ)
In My Mind Into The Truth
(อิน มาย ไมนด อีนทุ เดอะ ทรูธ)
And I’m Trying To Identify
(แอ็นด แอม ทไรอิง ทู ไอเดนทิไฟ)
The Voices In My Head
(เดอะ ฝอยซ ซิน มาย เฮ็ด)
God Which One’s You
(ก็อด ฮวิช วัน ยู)
Let Me Feel One More Time
(เล็ท มี ฟีล วัน โม ไทม)
What It Feels Like To Feel
(ฮว็อท ดิธ ฟีล ไลค ทู ฟีล)
And Break These Calluses Off Of Me
(แอ็นด บเรค ฑิส แควลีเซซ ออฟฟ อ็อฝ มี)
One More Time
(วัน โม ไทม)

cause I Am Hanging On Every Word You Say
(คอส ไอ แอ็ม แฮงอิง ออน เอฝริ เวิด ยู เซ)
And Even If You Don’t Want To Speak Tonight
(แอ็นด อีเฝ็น อิฟ ยู ด้อนท์ ว็อนท ทู ซพีค ทุไนท)
That’s Alright Alright With Me
(แด๊ท ออลไร๊ท ออลไร๊ท วิฑ มี)
cause I Want Nothing More Than To Sit
(คอส ไอ ว็อนท นัธอิง โม แฑ็น ทู ซิท)
Outside Your Door And Listen To You Breathing
(เอาทไซด ยุร โด แอ็นด ลิ๊สซึ่น ทู ยู บรีสดิง)
Is Where I Want To Be Yeah
(อีส ฮแว ไอ ว็อนท ทู บี เย่)

I Don’t Want A Thing From You
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ดา ธิง ฟร็อม ยู)
Bet You’re Tired Of Me Waiting
(เบ็ท ยัวร์ ไทร อ็อฝ มี เวททิง)
For The Scraps To Fall
(ฟอ เดอะ ซคแร็พ ทู ฟอล)
Off Of Your Table To The Ground
(ออฟฟ อ็อฝ ยุร เท๊เบิ้ล ทู เดอะ กเรานด)
cause I Just Want To Be Here Now
(คอส ไอ จัซท ว็อนท ทู บี เฮียร เนา)

cause I Am Hanging On Every Word You Say
(คอส ไอ แอ็ม แฮงอิง ออน เอฝริ เวิด ยู เซ)
And Even If You Don’t Want To Speak Tonight
(แอ็นด อีเฝ็น อิฟ ยู ด้อนท์ ว็อนท ทู ซพีค ทุไนท)
That’s Alright Alright With Me
(แด๊ท ออลไร๊ท ออลไร๊ท วิฑ มี)
cause I Want Nothing More Than To Sit
(คอส ไอ ว็อนท นัธอิง โม แฑ็น ทู ซิท)
Outside Heaven’s Door And Listen To You Breathing
(เอาทไซด เฮฝเอ็น โด แอ็นด ลิ๊สซึ่น ทู ยู บรีสดิง)
Is Where I Want To Be Yeah
(อีส ฮแว ไอ ว็อนท ทู บี เย่)

cause I Am Hanging On Every Word You Say
(คอส ไอ แอ็ม แฮงอิง ออน เอฝริ เวิด ยู เซ)
And Even If You Don’t Want To Speak Tonight
(แอ็นด อีเฝ็น อิฟ ยู ด้อนท์ ว็อนท ทู ซพีค ทุไนท)
That’s Alright Alright With Me
(แด๊ท ออลไร๊ท ออลไร๊ท วิฑ มี)
cause I Want Nothing More Than To Sit
(คอส ไอ ว็อนท นัธอิง โม แฑ็น ทู ซิท)
Outside Heaven’s Foor And Listen To You Breathing
(เอาทไซด เฮฝเอ็น ฟอว แอ็นด ลิ๊สซึ่น ทู ยู บรีสดิง)
Is Where I Want To Be Yeah
(อีส ฮแว ไอ ว็อนท ทู บี เย่)
Where I Want To Be
(ฮแว ไอ ว็อนท ทู บี)
Where I Want To Be
(ฮแว ไอ ว็อนท ทู บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Breathing คำอ่านไทย Lifehouse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น