เนื้อเพลง The Hardest Day คำอ่านไทย The Corrs feat Alejandro Sanz

One more day, one last look
(วัน โม เด , วัน ลาซท ลุค)
Before I leave it all behind
(บิโฟ ไอ ลีฝ อิท ดอร์ บิไฮนด)
And play the role that’s meant for us
(แอ็นด พเล เดอะ โรล แด๊ท เม็นท ฟอ อัซ)
That said we’d say goodbye
(แดท เซ็ด เว็ด เซ กู๊ดบาย)

One more night [one more night] by your side [by your side]
(วัน โม ไนท [ วัน โม ไนท ] ไบ ยุร ไซด [ ไบ ยุร ไซด ])
Where our dreams collide
(ฮแว เอ๊า ดรีม ค็อลไลด)
And all we have is everything
(แอ็นด ออล วี แฮ็ฝ อีส เอ๊วี่ติง)
And there’s no pain there’s no hurt
(แอ็นด แดร์ โน เพน แดร์ โน เฮิท)
There’s no wrong it’s all right
(แดร์ โน ร็อง อิทซ ซอร์ ไรท)

If I promise to believe will you believe
(อิฟ ฟาย พรอมอิซ ทู บิลีฝ วิล ยู บิลีฝ)
That there’s nowhere that we’d rather be
(แดท แดร์ โนแวร์ แดท เว็ด ราฑเออะ บี)
Nowhere describes where we are
(โนแวร์ ดิซไครบ ฮแว วี อาร์)
I’ve no choice, I love you
(แอฝ โน ชอยซ , ไอ ลัฝ ยู)
Leave, love you wave goodbye
(ลีฝ , ลัฝ ยู เวฝ กู๊ดบาย)

And all I ever wanted was to stay [all I ever wanted was to stay]
(แอ็นด ออล ไอ เอฝเออะ ว็อนท วอส ทู ซเท [ ออล ไอ เอฝเออะ ว็อนท วอส ทู ซเท ])
And nothing in this world’s gonna change, change
(แอ็นด นัธอิง อิน ดีซ เวิลด กอนนะ เชนจ , เชนจ)

Never wanna wake up from this night
(เนฝเออะ วอนนา เวค อัพ ฟร็อม ดีซ ไนท)
Never [never] wanna leave this moment
(เนฝเออะ [ เนฝเออะ ] วอนนา ลีฝ ดีซ โมเม็นท)
Waiting for you only, only you
(เวททิง ฟอ ยู โอ๊นลี่ , โอ๊นลี่ ยู)
Never gonna forget every single thing you do
(เนฝเออะ กอนนะ เฟาะเกท เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล ธิง ยู ดู)
When loving you is my finest hour
(ฮเว็น ลัฝอิง ยู อีส มาย ไฟเนทส์ เอาร)
Leaving you, the hardest day of my life
(ลีฝอิงส ยู , เดอะ ฮาร์เดท เด อ็อฝ มาย ไลฟ)
The hardest day of my life
(เดอะ ฮาร์เดท เด อ็อฝ มาย ไลฟ)

I still breathe [I still breathe], I still eat [I still eat]
(ไอ ซทิล บรีฑ [ ไอ ซทิล บรีฑ ] , ไอ ซทิล อีท [ ไอ ซทิล อีท ])
And the sun it shines the same as it did yesterday
(แอ็นด เดอะ ซัน หนิด ไฌน เดอะ เซม แอ็ส ซิท ดิด เยซเทอะดิ)
But there’s no warmth, no light
(บัท แดร์ โน วอมธ , โน ไลท)
I feel empty inside
(ไอ ฟีล เอมทิ อีนไซด)

But I never will regret a single day
(บัท ไอ เนฝเออะ วิล ริกเรท ดา ซิ๊งเกิ้ล เด)
I know it isn’t going to go away
(ไอ โน อิท อีสซึ่น โกอิ้ง ทู โก อะเว)
What I’m feeling [I’m feeling] for you
(ฮว็อท แอม ฟีลอิง [ แอม ฟีลอิง ] ฟอ ยู)
I will always love you
(ไอ วิล ออลเว ลัฝ ยู)
Leave, love you wave goodbye [love you wave goodbye]
(ลีฝ , ลัฝ ยู เวฝ กู๊ดบาย [ ลัฝ ยู เวฝ กู๊ดบาย ])

And all, and all I ever wanted was to stay [all I ever wanted was to stay]
(แอ็นด ออล , แอ็นด ออล ไอ เอฝเออะ ว็อนท วอส ทู ซเท [ ออล ไอ เอฝเออะ ว็อนท วอส ทู ซเท ])
Nothing [nothing] in this world’s gonna change…
(นัธอิง [ นัธอิง ] อิน ดีซ เวิลด กอนนะ เชนจ)

Never wanna wake up from this night
(เนฝเออะ วอนนา เวค อัพ ฟร็อม ดีซ ไนท)
Never [never] wanna leave this moment
(เนฝเออะ [ เนฝเออะ ] วอนนา ลีฝ ดีซ โมเม็นท)
Waiting for you only, only you
(เวททิง ฟอ ยู โอ๊นลี่ , โอ๊นลี่ ยู)
Never gonna forget every single thing you do
(เนฝเออะ กอนนะ เฟาะเกท เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล ธิง ยู ดู)
When loving you is my finest hour
(ฮเว็น ลัฝอิง ยู อีส มาย ไฟเนทส์ เอาร)
I never knew I’d ever feel this way
(ไอ เนฝเออะ นยู อาย เอฝเออะ ฟีล ดีซ เว)
I feel for you…
(ไอ ฟีล ฟอ ยู)

Never wanna wake up [I feel for you, I feel for you] from this night
(เนฝเออะ วอนนา เวค อัพ [ ไอ ฟีล ฟอ ยู , ไอ ฟีล ฟอ ยู ] ฟร็อม ดีซ ไนท)
Never [never, never] wanna leave this moment
(เนฝเออะ [ เนฝเออะ , เนฝเออะ ] วอนนา ลีฝ ดีซ โมเม็นท)
Wainting for you only, only you
(เวนทิง ฟอ ยู โอ๊นลี่ , โอ๊นลี่ ยู)
Never gonna forget [never gonna forget] every single thing you do
(เนฝเออะ กอนนะ เฟาะเกท [ เนฝเออะ กอนนะ เฟาะเกท ] เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล ธิง ยู ดู)
When loving you is my finest hour
(ฮเว็น ลัฝอิง ยู อีส มาย ไฟเนทส์ เอาร)
Leaving you, the hardest day of my life…
(ลีฝอิงส ยู , เดอะ ฮาร์เดท เด อ็อฝ มาย ไลฟ)
Never wanna wake up from this night
(เนฝเออะ วอนนา เวค อัพ ฟร็อม ดีซ ไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Hardest Day คำอ่านไทย The Corrs feat Alejandro Sanz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น