เนื้อเพลง Party Up คำอ่านไทย DMX

[DMX]
([ DMX ])
Uhh.. UH! .. WHOO!
(อา อา ! ฮู !)
[Chorus:]
([ โครัซ : ])
[DMX]
([ DMX ])
Y’all gon’ make me lose my mind up in HERE, up in here
(ยอล ก็อน เมค มี ลูส มาย ไมนด อัพ อิน เฮียร , อัพ อิน เฮียร)
Y’all gon’ make me go all out up in here, up in here
(ยอล ก็อน เมค มี โก ออล เอ้า อัพ อิน เฮียร , อัพ อิน เฮียร)
Y’all gon’ make me act a FOOL up in HERE, up in here
(ยอล ก็อน เมค มี แอ็คท ดา ฟูล อัพ อิน เฮียร , อัพ อิน เฮียร)
Y’all gon’ make me lose my cool up in here, up in here
(ยอล ก็อน เมค มี ลูส มาย คูล อัพ อิน เฮียร , อัพ อิน เฮียร)
[DMX]
([ DMX ])
If I gotsta bring it to you cowards then it’s gonna be quick, aight
(อิฟ ฟาย กอสดา บริง อิท ทู ยู เคาเอิด เด็น อิทซ กอนนะ บี ควิค , ไอชฺ)
All your mens up in the jail before, s*ck my d*ck
(ออล ยุร เม็น อัพ อิน เดอะ เจล บิโฟ , เอส *ck มาย d*ck)
and all them other cats you run with, get done with, dumb quick
(แอ็นด ออล เฑ็ม อัฑเออะ แค็ท ยู รัน วิฑ , เก็ท ดัน วิฑ , ดัม ควิค)
How the f*ck you gonna cross the dog with some bum sh*t?
(เฮา เดอะ เอฟ *ck ยู กอนนะ คร็อซ เดอะ ด็อก วิฑ ซัม บัม ฌะ *ที)
Aight
(ไอชฺ)
There go the gun click, nine one one sh*t
(แดร์ โก เดอะ กัน คลิค , ไนน วัน วัน ฌะ *ที)
All over some dumb sh*t, ain’t that some sh*t
(ออล โอเฝอะ ซัม ดัม ฌะ *ที , เอน แดท ซัม ฌะ *ที)
Y’all n*ggaz remind me of a strip club, cause everytime you come around,
(ยอล เอ็น *ggaz ริไมนด มี อ็อฝ อะ ซทริพ คลับ , คอส เอ๊รี่ไทม์ ยู คัม อะเรานด ,)
it’s like [what] I just gotta get my d*ck s*cked
(อิทซ ไลค [ ฮว็อท ] ไอ จัซท กอททะ เก็ท มาย d*ck เอส *cked)
And I don’t know who the f*ck you think you talkin to but I’m not him, aight slim?
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮู เดอะ เอฟ *ck ยู ธิงค ยู ทอคกิ่น ทู บัท แอม น็อท ฮิม , ไอชฺซลิม)
So watch what you do
(โซ ว็อช ฮว็อท ยู ดู)
Or you gon’ find yourself, buried next to someone else and we all thought you loved yourself
(ออ ยู ก็อน ไฟนด ยุรเซลฟ , เบริ เน็คซท ทู ซัมวัน เอ็ลซ แอ็นด วี ออล ธอท ยู ลัฝ ยุรเซลฟ)
But that couldn’t have been the issue, or maybe they just sayin that, now cause they miss you
(บัท แดท คูดซึ่น แฮ็ฝ บีน ดิ อีฌยุ , ออ เมบี เฑ จัซท เซย์อิน แดท , เนา คอส เฑ มิซ ยู)
Sh*t a n*gga tried to diss you
(ฌะ *ที ดา เอ็น *gga ทไร ทู ดิซ ยู)
That’s why you layin on your back, lookin at the roof of the church
(แด๊ท ฮไว ยู เลย์อิน ออน ยุร แบ็ค , ลุคกิน แอ็ท เดอะ รูฟ อ็อฝ เดอะ เชิช)
Preacher tellin the truth and it hurts
(พิทเชอร์ เทลลิน เดอะ ทรูธ แอ็นด ดิท เฮิท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[DMX]
([ DMX ])
Off the chain I leave n*ggaz soft in the brain cause n*ggaz still want the fame,
(ออฟฟ เดอะ เชน นาย ลีฝ เอ็น *ggaz ซ็อฟท อิน เดอะ บเรน คอส เอ็น *ggaz ซทิล ว็อนท เดอะ เฟม ,)
off the name First of all, you ain’t rapped long enough to be f*ckin with me
(ออฟฟ เดอะ เนม เฟิซท อ็อฝ ออล , ยู เอน ราบทฺ ล็อง อินัฟ ทู บี เอฟ *ckin วิฑ มี)
and you, you ain’t strong enough
(แอ็นด ยู , ยู เอน ซทร็อง อินัฟ)
So whatever it is you puffin on that got you think that you
(โซ ฮว็อทเอฝเออะ อิท อีส ยู พัฟฟิน ออน แดท ก็อท ยู ธิงค แดท ยู)
Superman I got the Kryptonite, should I smack him with my d*ck and the mic?
(ซยูเพอะแม็น นาย ก็อท เดอะ คริพทูไน , เชิด ดาย ซแม็ค ฮิม วิฑ มาย d*ck แอ็นด เดอะ ไมคะ)
Y’all n*ggaz is characters, not even good actors
(ยอล เอ็น *ggaz อีส แคแร็คเทอะ , น็อท อีเฝ็น เกิด แอคเทอะ)
What’s gon’ be the outcome?
(ฮว็อท ก็อน บี ดิ เอาทคัม)
Hmm, let’s add up all the factors
(อึม , เล็ท แอ็ด อัพ ออล เดอะ แฟคเทอะ)
You wack, you’re twisted, your girl’s a hoe
(ยู แวค , ยัวร์ ทวิซท , ยุร เกิล ซา โฮ)
You’re broke, the kid ain’t yours, and e’rybody know
(ยัวร์ บโรค , เดอะ คิด เอน ยุร , แอ็นด เอรี่บอดี้ โน)
Your old man say you stupid, you be like,
(ยุร โอลด แม็น เซ ยู ซทยูทิด , ยู บี ไลค ,)
” So? I love my baby mother, I never let her go
(” โซ ไอ ลัฝ มาย เบบิ ม๊าเธ่อร์ , ไอ เนฝเออะ เล็ท เฮอ โก)
” I’m tired of weak ass n*ggaz whinin over p*ssy that don’t belong to them,
(” แอม ไทร อ็อฝ วีค อาซ เอ็น *ggaz วายนิน โอเฝอะ พี *ssy แดท ด้อนท์ บิลอง ทู เฑ็ม ,)
f*ck is wrong with them?
(เอฟ *ck อีส ร็อง วิฑ เฑ็ม)
They f*ck it up for real n*ggaz like my mans and them who get it on
(เฑ เอฟ *ck อิท อัพ ฟอ ริแอ็ล เอ็น *ggaz ไลค มาย แม็น แซน เฑ็ม ฮู เก็ท ดิธ ออน)
on the strength of the hands with them, MAN
(ออน เดอะ ซทเร็งธ อ็อฝ เดอะ แฮ็นด วิฑ เฑ็ม , แม็น)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[DMX]
([ DMX ])
I bring down rains so heavy it curse the head
(ไอ บริง เดาน เรน โซ เฮฝอิ อิท เคิซ เดอะ เฮ็ด)
No more talkin – put him in the dirt instead
(โน โม ทอคกิ่น พัท ฮิม อิน เดอะ เดิท อินซเทด)
You keep walin – lest you tryin to end up red
(ยู คีพ วอลิน เล็ซท ยู ทายอิน ทู เอ็นด อัพ เร็ด)
Cause if I end up fed, y’all end up dead
(คอส อิฟ ฟาย เอ็นด อัพ เฟ็ด , ยอล เอ็นด อัพ เด็ด)
Cause youse a soft type n*gga
(คอส ยูซอะ ซ็อฟท ไทพ เอ็น *gga)
Fake up
(เฟค อัพ)
North type n*gga
(นอธ ไทพ เอ็น *gga)
Puss like a soft white n*gga
(พัซ ไลค เก ซ็อฟท ฮไวท เอ็น *gga)
Dog is a dog, blood’s thicker than water
(ด็อก อีส ซา ด็อก , บลัด ทิคเกอร์ แฑ็น วอเทอะ)
We done been through the mud and we quicker to slaughter
(วี ดัน บีน ธรู เดอะ มัด แอ็นด วี ควิกเกอร์ ทู ซลอเทอะ)
The bigger the order, the more guns we brought out
(เดอะ บี๊กเกอร์ ดิ ออเดอะ , เดอะ โม กัน วี บรอท เอ้า)
We run up in there, e’rybody come out, don’t nobody run out
(วี รัน อัพ อิน แดร์ , เอรี่บอดี้ คัม เอ้า , ด้อนท์ โนบอดี้ รัน เอ้า)
Sun in to sun out, I’ma keep the gun out
(ซัน อิน ทู ซัน เอ้า , แอมอา คีพ เดอะ กัน เอ้า)
N*gga runnin his mouth?
(เอ็น *gga รูนนิน ฮิส เมาธ)
I’ma blow his lung out
(แอมอา บโล ฮิส ลัง เอ้า)
Listen, yo’ ass is about to be missin
(ลิ๊สซึ่น , โย อาซ ซิส อะเบาท ทู บี มิซซิน)
You know who gon’ find you?
(ยู โน ฮู ก็อน ไฟนด ยู)
[Who?]
([ ฮู ])
Some old man fishin
(ซัม โอลด แม็น ฟิซชิน)
Grandma wishin your soul’s at rest but it’s hard to digest with the size of the hole in your chest
(แกรนมา วิซชิน ยุร โซล แอ็ท เร็ซท บัท อิทซ ฮาด ทู ไดเจ็ซท วิฑ เดอะ ไซส อ็อฝ เดอะ โฮล อิน ยุร เช็ซท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[DMX]
([ DMX ])
Hold up! ERRRRRRRR!
(โฮลด อัพ ! ERRRRRRRR !)
One.. two.. meet me outside meet me outside, meet me outside
(วัน ทู มีท มี เอาทไซด มีท มี เอาทไซด , มีท มี เอาทไซด)
All my Ruff
(ออล มาย รัฟ)
Ry-DERS gon’ meet me outside meet me outside, meet me outside
(Ry เดอสฺ ก็อน มีท มี เอาทไซด มีท มี เอาทไซด , มีท มี เอาทไซด)
All my big ball-ERS gon’ meet me outside meet me outside, meet me outside
(ออล มาย บิก บอล ERS ก็อน มีท มี เอาทไซด มีท มี เอาทไซด , มีท มี เอาทไซด)
All my fly lad-IES gon’ meet me outside meet me outside, meet me outside
(ออล มาย ฟไล แล็ด IES ก็อน มีท มี เอาทไซด มีท มี เอาทไซด , มีท มี เอาทไซด)
All my street street peoples meet me outside meet me outside, outside motherf*cker
(ออล มาย ซทรีท ซทรีท พี๊เพิ่ล มีท มี เอาทไซด มีท มี เอาทไซด , เอาทไซด motherf*cker)
X is got y’all bouncin again
(เอ๊กซฺ อีส ก็อท ยอล เบ๊าซิน อะเกน)
Bouncin again, bounce-bouncin again
(เบ๊าซิน อะเกน , เบานซ เบ๊าซิน อะเกน)
Dark Man X got ya bouncin again
(ดาค แม็น เอ๊กซฺ ก็อท ยา เบ๊าซิน อะเกน)
Bouncin again, bounce-bouncin again
(เบ๊าซิน อะเกน , เบานซ เบ๊าซิน อะเกน)
Swizz Beatz got y’all bouncin again
(สวิซ บีทซ ก็อท ยอล เบ๊าซิน อะเกน)
Bouncin again, bounce-bouncin again [Swizz Beatz]
(เบ๊าซิน อะเกน , เบานซ เบ๊าซิน อะเกน [ สวิซ บีทซ ])
Ruff Ryders got y’all bouncin again
(รัฟ ไรเดอสฺ ก็อท ยอล เบ๊าซิน อะเกน)
[DMX]
([ DMX ])
Bouncin again, bounce-bouncin again
(เบ๊าซิน อะเกน , เบานซ เบ๊าซิน อะเกน)
Dark Man keep you bouncin again
(ดาค แม็น คีพ ยู เบ๊าซิน อะเกน)
Bouncin again, bounce-bouncin again
(เบ๊าซิน อะเกน , เบานซ เบ๊าซิน อะเกน)
Dark Man keep you bouncin again
(ดาค แม็น คีพ ยู เบ๊าซิน อะเกน)
Bouncin again, bounce-bouncin again
(เบ๊าซิน อะเกน , เบานซ เบ๊าซิน อะเกน)
All my streets they bouncin again
(ออล มาย ซทรีท เฑ เบ๊าซิน อะเกน)
Bouncin again, we’re bouncin again
(เบ๊าซิน อะเกน , เวีย เบ๊าซิน อะเกน)
Swizz Swizz Beatz we bouncin again
(สวิซ สวิซ บีทซ วี เบ๊าซิน อะเกน)
Bouncin again and we bouncin again
(เบ๊าซิน อะเกน แอ็นด วี เบ๊าซิน อะเกน)
Double R keep it comin, ain’t nuttin y’all
(ดั๊บเบิ้ล อาร์ คีพ อิท คัมอิน , เอน นัทดินยอล)
Ain’t nuttin y’all can do, now.. [BOOM]
(เอน นัทดินยอล แค็น ดู , เนา [ บูม ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Party Up คำอ่านไทย DMX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น