เนื้อเพลง Green Day คำอ่านไทย Green Day

A small cloud has fallen
(อะ ซมอล คเลาด แฮ็ส ฟอลเล็น)
The white mist hits the ground
(เดอะ ฮไวท มิซท ฮิท เดอะ กเรานด)
My lungs comfort me with joy
(มาย ลัง คัมเฟิท มี วิฑ จอย)
Vegging on one detail
(เวจจิง ออน วัน ดิเทล)
The rest just crowds around
(เดอะ เร็ซท จัซท คเราด อะเรานด)
My eyes itch of burning red
(มาย ไอ อิช อ็อฝ เบรินนิง เร็ด)

Picture sounds
(พีคเชอะ เซานด)
Of moving insects so surreal
(อ็อฝ มูฝอิง อีนเซ็คท โซ เซอร์เรียล)
Lay around
(เล อะเรานด)
Looks like I found something new
(ลุค ไลค ไก เฟานด ซัมติง นยู)

Laying in my bed
(เลยิง อิน มาย เบ็ด)
I think I’m in left field
(ไอ ธิงค แอม อิน เล็ฟท ฟีลด)
I picture someone, I think it’s you
(ไอ พีคเชอะ ซัมวัน , ไอ ธิงค อิทซ ยู)
You’re standing so darn close
(ยัวร์ ซแทนดิง โซ ดาน คโลส)
My body begins to swell
(มาย บอดอิ บีกีน ทู ซเว็ล)
Why does 1 + 1 make 2
(ฮไว โด วัน + วัน เมค ทู)

Picture sounds
(พีคเชอะ เซานด)
Of moving insects so surreal
(อ็อฝ มูฝอิง อีนเซ็คท โซ เซอร์เรียล)
Lay around
(เล อะเรานด)
Looks like I found something new
(ลุค ไลค ไก เฟานด ซัมติง นยู)

Laying in my bed
(เลยิง อิน มาย เบ็ด)
I think I’m in left field
(ไอ ธิงค แอม อิน เล็ฟท ฟีลด)
I picture someone, I think it’s you
(ไอ พีคเชอะ ซัมวัน , ไอ ธิงค อิทซ ยู)
You’re standing so darn close
(ยัวร์ ซแทนดิง โซ ดาน คโลส)
My body begins to swell
(มาย บอดอิ บีกีน ทู ซเว็ล)
Why does 1 + 1 make 2
(ฮไว โด วัน + วัน เมค ทู)

Picture sounds
(พีคเชอะ เซานด)
Of moving insects so surreal
(อ็อฝ มูฝอิง อีนเซ็คท โซ เซอร์เรียล)
Lay around
(เล อะเรานด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Green Day คำอ่านไทย Green Day

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น