เนื้อเพลง What Makes You Different (Makes You Beautiful) คำอ่านไทย Backstreet Boys

You don’t run with the crowd, you go your own way
(ยู ด้อนท์ รัน วิฑ เดอะ คเราด , ยู โก ยุร โอน เว)
You don’t play after dark, you light up my day
(ยู ด้อนท์ พเล อาฟเทอะ ดาค , ยู ไลท อัพ มาย เด)
Got your own kind of style that set you apart
(ก็อท ยุร โอน ไคนด อ็อฝ ซไทล แดท เซ็ท ยู อะพาท)
Baby that why you capture my heart
(เบบิ แดท ฮไว ยู แคพเชอะ มาย ฮาท)

I know sometimes you feel like you don’t fit in
(ไอ โน ซัมไทม์ ยู ฟีล ไลค ยู ด้อนท์ ฟิท อิน)
And this world doesn’t know what you have within
(แอ็นด ดีซ เวิลด ดัสอินท โน ฮว็อท ยู แฮ็ฝ วิฑีน)
When I look at you, I see something rare
(ฮเว็น นาย ลุค แกท ยู , ไอ ซี ซัมติง แร)
A rose can grow anywhere
(อะ โรส แค็น กโร เอนอิฮแว)
And there is no one I know that can compare
(แอ็นด แดร์ อีส โน วัน ไอ โน แดท แค็น ค็อมแพ)

Chorus :
(โครัซ :)
What makes you different [makes you beautiful]
(ฮว็อท เมค ยู ดีฟเฟอะเร็นท [ เมค ยู บยูทิฟุล ])
What’s there inside you [shining still to me]
(ฮว็อท แดร์ อีนไซด ยู [ ชายนิง ซทิล ทู มี ])
In your eyes I see, all the love I’ll ever need
(อิน ยุร ไอ ซาย ซี , ออล เดอะ ลัฝ อิล เอฝเออะ นีด)
What makes you different [makes you beautiful to me]
(ฮว็อท เมค ยู ดีฟเฟอะเร็นท [ เมค ยู บยูทิฟุล ทู มี ])

You got something so real, you touch me so deep
(ยู ก็อท ซัมติง โซ ริแอ็ล , ยู ทั๊ช มี โซ ดีพ)
See what’s in your fade, don’t matter to me
(ซี ฮว็อท ซิน ยุร เฝด , ด้อนท์ แมทเทอะ ทู มี)
So come as you are, you got nothing to prove
(โซ คัม แอ็ส ยู อาร์ , ยู ก็อท นัธอิง ทู พรูฝ)
You want me with all that you do
(ยู ว็อนท มี วิฑ ออล แดท ยู ดู)
And I want to take this chance to say to you
(แอ็นด ดาย ว็อนท ทู เทค ดีซ ชานซ ทู เซ ทู ยู)

[Chorus]
([ โครัซ ])

You don’t know how you touch my life
(ยู ด้อนท์ โน เฮา ยู ทั๊ช มาย ไลฟ)
Always so many ways I just scared to try
(ออลเว โซ เมนอิ เว ซาย จัซท ซคา ทู ทไร)
You tought me what love is supposed to be
(ยู ถอด มี ฮว็อท ลัฝ อีส ซัพโพส ทู บี)
You saw the little things that make you beautiful to me
(ยู ซอ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง แดท เมค ยู บยูทิฟุล ทู มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Everything you do is beautiful [so beautiful]
(เอ๊วี่ติง ยู ดู อีส บยูทิฟุล [ โซ บยูทิฟุล ])
Love you give shines right through me [shines right through me]
(ลัฝ ยู กิฝ ไฌน ไรท ธรู มี [ ไฌน ไรท ธรู มี ])
Everything you do is beautiful [oh]
(เอ๊วี่ติง ยู ดู อีส บยูทิฟุล [ โอ ])
You’re beautiful to me [to me]
(ยัวร์ บยูทิฟุล ทู มี [ ทู มี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What Makes You Different (Makes You Beautiful) คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น