เนื้อเพลง One Week คำอ่านไทย Barenaked Ladies

It’s been one week since you looked at me
(อิทซ บีน วัน วีค ซินซ ยู ลุค แอ็ท มี)
Cocked your head to the side and said ” I’m angry ”
(ค็อค ยุร เฮ็ด ทู เดอะ ไซด แอ็นด เซ็ด ” แอม แองกริ “)
Five days since you laughed at me saying
(ไฟฝ เด ซินซ ยู ลาฟ แอ็ท มี เซอิง)
” Get that together come back and see me ”
(” เก็ท แดท ทุเกฑเออะ คัม แบ็ค แอ็นด ซี มี “)
Three days since the living room
(ธรี เด ซินซ เดอะ ลีฝอิง รุม)
I realized it’s all my fault, but couldn’t tell you
(ไอ รีแอะไลส อิทซ ซอร์ มาย ฟอลท , บัท คูดซึ่น เท็ล ยู)
Yesterday you’d forgiven me
(เยซเทอะดิ ยูต เฟาะกีฝเอ็น มี)
but it’ll still be two days till I say I’m sorry
(บัท อิว ซทิล บี ทู เด ทิล ไอ เซ แอม ซอริ)

Hold it now and watch the hoodwink
(โฮลด ดิท เนา แอ็นด ว็อช เดอะ ฮูดวิงค)
As I make you stop, think
(แอ็ส ซาย เมค ยู ซท็อพ , ธิงค)
You’ll think you’re looking at Aquaman
(โยว ธิงค ยัวร์ ลุคอิง แอ็ท แอคควาเมน)
I summon fish to the dish, although I like the Chalet Swiss
(ไอ ซัมมัน ฟิฌ ทู เดอะ ดิฌ , ออลโฑ ไอ ไลค เดอะ แฌะเล ซวิซ)
I like the sushi
(ไอ ไลค เดอะ ซูชิ)
cause it’s never touched a frying pan
(คอส อิทซ เนฝเออะ ทั๊ช อะ ฟลายอิง แพน)
Hot like wasabe when I bust rhymes
(ฮ็อท ไลค วอซาเบ ฮเว็น นาย บัซท ไรม)
Big like LeAnn Rimes
(บิก ไลค ลีแอน ไรม)
Because I’m all about value
(บิคอส แอม ออล อะเบาท แฝลยู)
Bert Kaempfert’s got the mad hits
(เบิดทฺ คัมเฟอสฺ ก็อท เดอะ แม็ด ฮิท)
You try to match wits, you try to hold me but I bust through
(ยู ทไร ทู แม็ช วิท , ยู ทไร ทู โฮลด มี บัท ไอ บัซท ธรู)
Gonna make a break and take a fake
(กอนนะ เมค เก บเรค แอ็นด เทค เก เฟค)
I’d like a stinkin achin shake
(อาย ไลค เก สติงคิน แอซชิน เฌค)
I like vanilla, it’s the finest of the flavours
(ไอ ไลค ฝะนีลละ , อิทซ เดอะ ไฟเนทส์ อ็อฝ เดอะ ฟเลเฝอะ)
Gotta see the show, cause then you’ll know
(กอททะ ซี เดอะ โฌ , คอส เด็น โยว โน)
The vertigo is gonna grow
(เดอะ เฝอทิโก อีส กอนนะ กโร)
Cause it’s so dangerous,
(คอส อิทซ โซ เดนเจอะรัซ ,)
you’ll have to sign a waiver
(โยว แฮ็ฝ ทู ไซน อะ เวฝเว่อร์)

How can I help it if I think you’re funny when you’re mad
(เฮา แค็น นาย เฮ็ลพ อิท อิฟ ฟาย ธิงค ยัวร์ ฟันนิ ฮเว็น ยัวร์ แม็ด)
Trying hard not to smile though I feel bad
(ทไรอิง ฮาด น็อท ทู ซไมล โธ ไอ ฟีล แบ็ด)
I’m the kind of guy who laughs at a funeral
(แอม เดอะ ไคนด อ็อฝ ไก ฮู ลาฟ แอ็ท ดา ฟยูเนอะแร็ล)
Can’t understand what I mean?
(แค็นท อันเดิซแทนด ฮว็อท ไอ มีน)
Well, you soon will
(เว็ล , ยู ซูน วิล)
I have a tendency to wear my mind on my sleeve
(ไอ แฮ็ฝ อะ เทนเด็นซิ ทู แว มาย ไมนด ออน มาย ซลีฝ)
I have a history of taking off my shirt
(ไอ แฮ็ฝ อะ ฮีซโทะริ อ็อฝ เทคอิง ออฟฟ มาย เฌิท)

It’s been one week since you looked at me
(อิทซ บีน วัน วีค ซินซ ยู ลุค แอ็ท มี)
Threw your arms in the air
(ธรู ยุร อาม ซิน ดิ แอ)
and said ” You’re crazy ”
(แอ็นด เซ็ด ” ยัวร์ คเรสิ “)
Five days since you tackled me
(ไฟฝ เด ซินซ ยู แท๊คเคิ่ล มี)
I’ve still got the rug burns on both my knees
(แอฝ ซทิล ก็อท เดอะ รัก เบิน ออน โบธ มาย นี)
It’s been three days since the afternoon
(อิทซ บีน ธรี เด ซินซ ดิ แอฟเตอร์นูน)
You realized it’s not my fault
(ยู รีแอะไลส อิทซ น็อท มาย ฟอลท)
not a moment too soon
(น็อท ดา โมเม็นท ทู ซูน)
Yesterday you’d forgiven me
(เยซเทอะดิ ยูต เฟาะกีฝเอ็น มี)
And now I sit back and wait til you say you’re sorry
(แอ็นด เนา ไอ ซิท แบ็ค แอ็นด เวท ทิล ยู เซ ยัวร์ ซอริ)

Chickity China the Chinese chicken
(ชิกคีดี้ ไชนะ เดอะ ไชนีส ชีคเค็น)
You have a drumstick and your brain stops tickin’
(ยู แฮ็ฝ อะ ดัมสติก แอ็นด ยุร บเรน ซท็อพ ทิคเคน)
Watchin’ X-Files with no lights on
(วันชิน เอ๊กซฺ ไฟล วิฑ โน ไลท ออน)
We’re dans la maison
(เวีย แด็น ลา เมะสอง)
I hope the Smoking Man’s in this one
(ไอ โฮพ เดอะ สโมคกิ้ง แม็น ซิน ดีซ วัน)
Like Harrison Ford I’m getting frantic
(ไลค แฮรีเซิน โฟด แอม เกดดดิ้ง ฟแรนทิค)
Like Sting I’m tantric
(ไลค ซทิง แอม ทานทิก)
Like Snickers, guaranteed to satisfy
(ไลค ซนีคเคอะ , แกเร็นที ทู แซทอิซไฟ)

Like Kurasawa I make mad films
(ไลค เคอรัสซาวา ไอ เมค แม็ด ฟิลม)
Okay, I don’t make films
(โอเค , ไอ ด้อนท์ เมค ฟิลม)
But if I did they’d have a Samurai
(บัท อิฟ ฟาย ดิด เดยฺ แฮ็ฝ อะ แซมอุไร)
Gonna get a set a’ better clubs
(กอนนะ เก็ท ดา เซ็ท ดา เบทเทอะ คลับ)
Gonna find the kind with tiny nubs
(กอนนะ ไฟนด เดอะ ไคนด วิฑ ไทนิ ยับสฺ)
Just so my irons aren’t always flying off the back-swing
(จัซท โซ มาย ไอเอิน อเร้น ออลเว ฟไลอิง ออฟฟ เดอะ แบ็ค ซวิง)
Gotta get in tune with Sailor Moon
(กอททะ เก็ท อิน ทยูน วิฑ เซลเออะ มูน)
Cause the cartoon has got the boom anime babes
(คอส เดอะ คาทูน แฮ็ส ก็อท เดอะ บูม แอนนิเม เบบ)
That make me think the wrong thing
(แดท เมค มี ธิงค เดอะ ร็อง ธิง)

How can I help it if I think you’re funny when you’re mad
(เฮา แค็น นาย เฮ็ลพ อิท อิฟ ฟาย ธิงค ยัวร์ ฟันนิ ฮเว็น ยัวร์ แม็ด)
Tryin’ hard not to smile though I feel bad
(ทายอิน ฮาด น็อท ทู ซไมล โธ ไอ ฟีล แบ็ด)
I’m the kind of guy who laughs at a funeral
(แอม เดอะ ไคนด อ็อฝ ไก ฮู ลาฟ แอ็ท ดา ฟยูเนอะแร็ล)
Can’t understand what I mean?
(แค็นท อันเดิซแทนด ฮว็อท ไอ มีน)
Well, you soon will
(เว็ล , ยู ซูน วิล)
I have a tendency to wear my mind on my sleeve
(ไอ แฮ็ฝ อะ เทนเด็นซิ ทู แว มาย ไมนด ออน มาย ซลีฝ)
I have a history of losing my shirt
(ไอ แฮ็ฝ อะ ฮีซโทะริ อ็อฝ โรซิง มาย เฌิท)

It’s been one week since you looked at me
(อิทซ บีน วัน วีค ซินซ ยู ลุค แอ็ท มี)
Dropped your arms to your sides
(ดร็อพ ยุร อาม ทู ยุร ไซด)
and said ” I’m sorry ”
(แอ็นด เซ็ด ” แอม ซอริ “)
Five days since I laughed at you and said
(ไฟฝ เด ซินซ ไอ ลาฟ แอ็ท ยู แอ็นด เซ็ด)
” You just did just what I thought you were gonna do ”
(” ยู จัซท ดิด จัซท ฮว็อท ไอ ธอท ยู เวอ กอนนะ ดู “)
Three days since the living room
(ธรี เด ซินซ เดอะ ลีฝอิง รุม)
We realized we’re both to blame,
(วี รีแอะไลส เวีย โบธ ทู บเลม ,)
but what could we do?
(บัท ฮว็อท เคิด วี ดู)
Yesterday you just smiled at me
(เยซเทอะดิ ยู จัซท ซไมล แอ็ท มี)
Cause it’ll still be two days till we say we’re sorry
(คอส อิว ซทิล บี ทู เด ทิล วี เซ เวีย ซอริ)

It’ll still be two days till we say we’re sorry
(อิว ซทิล บี ทู เด ทิล วี เซ เวีย ซอริ)
It’ll still be two days till we say we’re sorry
(อิว ซทิล บี ทู เด ทิล วี เซ เวีย ซอริ)
Birchmount Stadium, home of the Robbie
(บึ้ดเม้าส์ ซเทเดียม , โฮม อ็อฝ เดอะ ร็อบบี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Week คำอ่านไทย Barenaked Ladies

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น