เนื้อเพลง Unlovable คำอ่านไทย Darren Hayes

Are my lips unkissable?
(อาร์ มาย ลิพ อันคิสซะเบิล)
Are my eyes unlookable?
(อาร์ มาย ไอ อันลุคคาเบิล)
Is my skin untouchable?
(อีส มาย ซคิน อันทัซเชเบิล)
Am I unlovable?
(แอ็ม ไอ อันเลิฝอเบิล)

Cynical, jaded, faithless, disappointed, disillusioned, used
(ซีนอิแค็ล , เจด , เฟธเล็ซ , ดิแซ็พพอยนท , ดิซิลยูฉัน , ยูซ)
If I could take back all my sweat, my tears, my sex, my joy I would
(อิฟ ฟาย เคิด เทค แบ็ค ออล มาย ซเว็ท , มาย เทีย , มาย เซ็คซ , มาย จอย ไอ เวิด)
My time, my love, my effort, passion, dedication
(มาย ไทม , มาย ลัฝ , มาย เอฟเฟิท , แพฌอัน , เดดิเคฌัน)
In case of mistaken identity I gave these things to you
(อิน เคซ อ็อฝ มิซเทคเอ็น ไอเดนทิทิ ไอ เกฝ ฑิส ธิง ทู ยู)
If I sound angry, bitter, sad, infatuated, it’s the truth
(อิฟ ฟาย เซานด แองกริ , บีทเทอะ , แซ็ด , อินแฟชอิวเอท , อิทซ เดอะ ทรูธ)
Denial, anger, bargaining, depression, just a few
(ดิไนแอ็ล , แองเกอะ , บาร์เกนนิง , ดิพเรฌอัน , จัซท ดา ฟยู)
Stages of acceptance that it’s really over
(ซเทจ อ็อฝ แอ็คเซพแท็นซ แดท อิทซ ริแอ็ลลิ โอเฝอะ)
It’s just so complicated and I’m stupid for believing in you
(อิทซ จัซท โซ คอมพลิเคท แอ็นด แอม ซทยูทิด ฟอ บีลีฝวิงอิน ยู)

You make me feel like my father never loved me
(ยู เมค มี ฟีล ไลค มาย ฟาเฑอะ เนฝเออะ ลัฝ มี)
You make me feel like the act of love is empty
(ยู เมค มี ฟีล ไลค ดิ แอ็คท อ็อฝ ลัฝ อีส เอมทิ)
Am I so unlovable?
(แอ็ม ไอ โซ อันเลิฝอเบิล)
Is my skin untouchable?
(อีส มาย ซคิน อันทัซเชเบิล)
Do I remind you of a part of you that you don’t like?
(ดู ไอ ริไมนด ยู อ็อฝ อะ พาท อ็อฝ ยู แดท ยู ด้อนท์ ไลค)

I had your back, I held you up, I told you you were good enough
(ไอ แฮ็ด ยุร แบ็ค , ไอ เฮ็ลด ยู อัพ , ไอ โทลด ยู ยู เวอ เกิด อินัฟ)
It was not reciprocated, you kept affection and yourself apart
(อิท วอส น็อท ริซีพโระเคท , ยู เค็พท แอ็ฟเฟคฌัน แอ็นด ยุรเซลฟ อะพาท)
You fed your love to me like crumbs to pigeons in the park
(ยู เฟ็ด ยุร ลัฝ ทู มี ไลค ครัม ทู พีจอัน ซิน เดอะ พาค)
Sometimes I think you’re satisfied to see me begging like a dog
(ซัมไทม์ ซาย ธิงค ยัวร์ แซทอิซไฟด ทู ซี มี เบกกิง ไลค เก ด็อก)
I wasn’t armoured, you were king, I gave my everything
(ไอ วอสซึ้น อาเมอะ , ยู เวอ คิง , ไอ เกฝ มาย เอ๊วี่ติง)
Because sometimes you showed me just a hint of you and then
(บิคอส ซัมไทม์ ยู โฌ มี จัซท ดา ฮินท อ็อฝ ยู แอ็นด เด็น)
For just a moment I romanticised the notion
(ฟอ จัซท ดา โมเม็นท ไอ โรแมนทิคคิด เดอะ โนฌัน)
I can take away the torment, I can love you like they never did
(ไอ แค็น เทค อะเว เดอะ ทอเม็นท , ไอ แค็น ลัฝ ยู ไลค เฑ เนฝเออะ ดิด)

You make me feel like my father never loved me [you never loved me]
(ยู เมค มี ฟีล ไลค มาย ฟาเฑอะ เนฝเออะ ลัฝ มี [ ยู เนฝเออะ ลัฝ มี ])
You make me feel like the act of love is empty [I felt so empty]
(ยู เมค มี ฟีล ไลค ดิ แอ็คท อ็อฝ ลัฝ อีส เอมทิ [ ไอ เฟ็ลท โซ เอมทิ ])
Am I so unlovable?
(แอ็ม ไอ โซ อันเลิฝอเบิล)
Is my skin untouchable?
(อีส มาย ซคิน อันทัซเชเบิล)
Do I remind you of a part of you that you don’t like?
(ดู ไอ ริไมนด ยู อ็อฝ อะ พาท อ็อฝ ยู แดท ยู ด้อนท์ ไลค)

You make me feel like my mother, she abandoned me [you abandoned me]
(ยู เมค มี ฟีล ไลค มาย ม๊าเธ่อร์ , ชี อะแบนดัน มี [ ยู อะแบนดัน มี ])
You make me feel like the act of love is empty [I felt so empty]
(ยู เมค มี ฟีล ไลค ดิ แอ็คท อ็อฝ ลัฝ อีส เอมทิ [ ไอ เฟ็ลท โซ เอมทิ ])
Am I so unlovable?
(แอ็ม ไอ โซ อันเลิฝอเบิล)
Is my heart unbreakable?
(อีส มาย ฮาท อันเบรกเคเบิล)
Do I remind you of a part of you that you despise?
(ดู ไอ ริไมนด ยู อ็อฝ อะ พาท อ็อฝ ยู แดท ยู ดิซไพส)

Are my lips unkissable?
(อาร์ มาย ลิพ อันคิสซะเบิล)
Are my eyes unlookable?
(อาร์ มาย ไอ อันลุคคาเบิล)
Is my sex undoable?
(อีส มาย เซ็คซ ฮันดีอเบิล)
Am I unlovable?
(แอ็ม ไอ อันเลิฝอเบิล)
Are my words unlistenable?
(อาร์ มาย เวิด อันลิซึนนาเบิล)
Are my hands untouchable?
(อาร์ มาย แฮ็นด อันทัซเชเบิล)
Am I undesirable?
(แอ็ม ไอ อันเดไซรเบิล)
Am I unlovable?
(แอ็ม ไอ อันเลิฝอเบิล)

You make me feel like my father never loved me
(ยู เมค มี ฟีล ไลค มาย ฟาเฑอะ เนฝเออะ ลัฝ มี)
You make me feel like the act of love is empty
(ยู เมค มี ฟีล ไลค ดิ แอ็คท อ็อฝ ลัฝ อีส เอมทิ)
Am I so unlovable?
(แอ็ม ไอ โซ อันเลิฝอเบิล)
Is my skin untouchable?
(อีส มาย ซคิน อันทัซเชเบิล)
Do I remind you of a part of you that you don’t like?
(ดู ไอ ริไมนด ยู อ็อฝ อะ พาท อ็อฝ ยู แดท ยู ด้อนท์ ไลค)

You make me feel like my father never loved me [you never loved me]
(ยู เมค มี ฟีล ไลค มาย ฟาเฑอะ เนฝเออะ ลัฝ มี [ ยู เนฝเออะ ลัฝ มี ])
You make me feel like the act of love is empty [I felt so empty]
(ยู เมค มี ฟีล ไลค ดิ แอ็คท อ็อฝ ลัฝ อีส เอมทิ [ ไอ เฟ็ลท โซ เอมทิ ])
Am I so unlovable?
(แอ็ม ไอ โซ อันเลิฝอเบิล)
Is my skin untouchable?
(อีส มาย ซคิน อันทัซเชเบิล)
Do I remind you of a part of you that you don’t like?
(ดู ไอ ริไมนด ยู อ็อฝ อะ พาท อ็อฝ ยู แดท ยู ด้อนท์ ไลค)

You make me feel like my mother, she abandoned me [you abandoned me]
(ยู เมค มี ฟีล ไลค มาย ม๊าเธ่อร์ , ชี อะแบนดัน มี [ ยู อะแบนดัน มี ])
You make me feel like the act of love is empty [I felt so empty]
(ยู เมค มี ฟีล ไลค ดิ แอ็คท อ็อฝ ลัฝ อีส เอมทิ [ ไอ เฟ็ลท โซ เอมทิ ])
Am I so unlovable?
(แอ็ม ไอ โซ อันเลิฝอเบิล)
Is my heart unbreakable?
(อีส มาย ฮาท อันเบรกเคเบิล)
Do I remind you of a part of you that you despise?
(ดู ไอ ริไมนด ยู อ็อฝ อะ พาท อ็อฝ ยู แดท ยู ดิซไพส)

You make me feel like my father never loved me [you never loved me]
(ยู เมค มี ฟีล ไลค มาย ฟาเฑอะ เนฝเออะ ลัฝ มี [ ยู เนฝเออะ ลัฝ มี ])
You make me feel like my mother, she abandoned me [you abandoned me]
(ยู เมค มี ฟีล ไลค มาย ม๊าเธ่อร์ , ชี อะแบนดัน มี [ ยู อะแบนดัน มี ])
You make me feel like my father never loved me [you never loved me]
(ยู เมค มี ฟีล ไลค มาย ฟาเฑอะ เนฝเออะ ลัฝ มี [ ยู เนฝเออะ ลัฝ มี ])
You make me feel like my mother, she abandoned me [you abandoned me]
(ยู เมค มี ฟีล ไลค มาย ม๊าเธ่อร์ , ชี อะแบนดัน มี [ ยู อะแบนดัน มี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Unlovable คำอ่านไทย Darren Hayes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น