เนื้อเพลง Down Ass B*tch คำอ่านไทย Ja Rule

[feat. Charli Baltimore]
([ ฟีท ชาร์รี บอวทิมอว์ ])

[Ja Rule – talking]
([ จา รูล ทอคอิง ])
Ja Rule, Chuck B-more
(จา รูล , ชัค บี โม)
Every thug needs a lady
(เอฝริ ธัก นีด ซา เลดิ)
And every thug needs a down ass b*tch, huh, feel me
(แอ็นด เอฝริ ธัก นีด ซา เดาน อาซ บี *tch , ฮู , ฟีล มี)
Every thug needs a lady
(เอฝริ ธัก นีด ซา เลดิ)
Baby I’m convinced, you my down ass b*tch
(เบบิ แอม ค็อนฝีนซ , ยู มาย เดาน อาซ บี *tch)

[Chorus – Ja Rule]
([ โครัซ จา รูล ])
Baby say yeah, [baby say yeah]
(เบบิ เซ เย่ , [ เบบิ เซ เย่ ])
If you’d lie for me, like you lovin me
(อิฟ ยูต ไล ฟอ มี , ไลค ยู ลัฝวิน มี)
Baby say yeah, [baby say yeah]
(เบบิ เซ เย่ , [ เบบิ เซ เย่ ])
If you’d die for me, like you cry for me
(อิฟ ยูต ได ฟอ มี , ไลค ยู คไร ฟอ มี)
Baby say yeah, [baby say yeah]
(เบบิ เซ เย่ , [ เบบิ เซ เย่ ])
If you’d kill for me, like you comfort me
(อิฟ ยูต คิล ฟอ มี , ไลค ยู คัมเฟิท มี)
Baby say yeah, [baby say yeah]
(เบบิ เซ เย่ , [ เบบิ เซ เย่ ])
Girl I’m convinced, you’re my down ass b*tch
(เกิล แอม ค็อนฝีนซ , ยัวร์ มาย เดาน อาซ บี *tch)

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Uh
(อา)
I know that you’re lovin me, ’cause you thug with me, who bust slugs for me?
(ไอ โน แดท ยัวร์ ลัฝวิน มี , คอส ยู ธัก วิฑ มี , ฮู บัซท ซลัก ฟอ มี)
My baby
(มาย เบบิ)
Who gon’ kill for you, like I comfort you, who else but the Rule?
(ฮู ก็อน คิล ฟอ ยู , ไลค ไก คัมเฟิท ยู , ฮู เอ็ลซ บัท เดอะ รูล)
You feel me
(ยู ฟีล มี)
Girl when we connect the dots we hit the spot
(เกิล ฮเว็น วี ค็อนเนคท เดอะ ด็อท วี ฮิท เดอะ สพอท)
Twin Benz’s, you ride hard, I ride drop
(ทวิน เบนซฺ, ยู ไรด ฮาด , ไอ ไรด ดร็อพ)
And to make it better, baby got the nina’ Beretta tucked low
(แอ็นด ทู เมค อิท เบทเทอะ , เบบิ ก็อท เดอะ นี้นา เบอเรทดา ทัค โล)
And I’m two cars back with the four-four
(แอ็นด แอม ทู คา แบ็ค วิฑ เดอะ โฟ โฟ)
And it freaks you out, on your momma’s couch, that’s what us thugs be ’bout
(แอ็นด ดิท ฟรีค ยู เอ้า , ออน ยุร มอมมาเคาช , แด๊ท ฮว็อท อัซ ธัก บี เบาท)
You know me
(ยู โน มี)
And when I pray for love, baby pray for us, who celebrates the thugs?
(แอ็นด ฮเว็น นาย พเร ฟอ ลัฝ , เบบิ พเร ฟอ อัซ , ฮู เซลอิบเรท เดอะ ธัก)
My lady
(มาย เลดิ)
Got me seekin capital game when I spit sixteen
(ก็อท มี ซีคิน แคพอิแท็ล เกม ฮเว็น นาย ซพิท ซิคซทีน)
Whether bars or sixteens in the doors of cars
(ฮเวทเออะ บา ออ ซิคซทีน ซิน เดอะ โด อ็อฝ คา)
A star is born
(อะ ซทา อีส บอน)
In the hood, made a name live on, R-U-L-E, ladies, feel me
(อิน เดอะ ฮุด , เมด อะ เนม ไลฝ ออน , อาร์ ยู แอล อี , เลดิส , ฟีล มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Charli Baltimore]
([ ชาร์รี บอวทิมอว์ ])
Now I’m show you blood or love, there’s no belly you bounce from
(เนา แอม โฌ ยู บลัด ออ ลัฝ , แดร์ โน เบลลิ ยู เบานซ ฟร็อม)
Blow sellin, dough amounts to no tellin
(บโล เซลลิน , โด อะเมานท ทู โน เทลลิน)
There’ll be no tellin, snitches get it back
(เดอะเรล บี โน เทลลิน , สนิทเชด เก็ท ดิธ แบ็ค)
Those gats to your backs for my boy
(โฑส แกท ทู ยุร แบ็ค ฟอ มาย บอย)
What part of the game is that, huh?
(ฮว็อท พาท อ็อฝ เดอะ เกม อีส แดท , ฮู)
N*ggas and they feelings ’cause I handle your dealings, keep your name in tact
(เอ็น *ggas แซน เฑ ฟีลอิง คอส ไอ แฮ๊นเดิ้ล ยุร ดีลลิง , คีพ ยุร เนม อิน แท็คท)
My fame’s in tact so cops won’t know what it’s hittin for
(มาย เฟม ซิน แท็คท โซ ค็อพ ว็อนท โน ฮว็อท อิทซ ฮิทดิน ฟอ)
Now hoes wanna know what you sh*ttin for
(เนา โฮ วอนนา โน ฮว็อท ยู ฌะ *ttin ฟอ)
Cause I’m your b*tch, the Bonnie to your Clyde
(คอส แอม ยุร บี *tch , เดอะ บอนนิ ทู ยุร ครายทฺ)
It’s mental, mash your enemies, we out in the rental
(อิทซ เมนแท็ล , แม็ฌ ยุร อียีมีสฺ , วี เอ้า อิน เดอะ เรนแท็ล)
I’m your b*tch, n*ggas run up on ya, shift ya lungs, who’s your organ donor?
(แอม ยุร บี *tch , เอ็น *ggas รัน อัพ ออน ยา , ฌิฟท ยา ลัง , ฮู ยุร ออแก็น โดเนอะ)
What they know about, extreme meausures I’m a ride with you
(ฮว็อท เฑ โน อะเบาท , เอ็คซทรีม มีแอวซูเรซ แอม มา ไรด วิฑ ยู)
And my baby three-eighty at my side
(แอ็นด มาย เบบิ ธรี เอทิ แอ็ท มาย ไซด)
And we lock the town, I’m as down as any thug
(แอ็นด วี ล็อค เดอะ ทาวน์ , แอม แอ็ส เดาน แอ็ส เอนอิ ธัก)
My love, they gotta take us in blood, what
(มาย ลัฝ , เฑ กอททะ เทค อัซ ซิน บลัด , ฮว็อท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
You could die from love, at any given time I could die from slugs
(ยู เคิด ได ฟร็อม ลัฝ , แอ็ท เอนอิ กีฝเอ็น ไทม ไอ เคิด ได ฟร็อม ซลัก)
But that’s what this life is capable of
(บัท แด๊ท ฮว็อท ดีซ ไลฟ อีส แค๊พพะเบิ้ล อ็อฝ)
The death and the life of a b*tch and a thug, is what I’m scared of
(เดอะ เด็ธ แอ็นด เดอะ ไลฟ อ็อฝ อะ บี *tch แอ็นด อะ ธัก , อีส ฮว็อท แอม ซคา อ็อฝ)
But God up in Heaven who ain’t afraid to, tuck the toast in the Escalade
(บัท ก็อด อัพ อิน เฮฝเอ็น ฮู เอน อัฟเรด ทู , ทัค เดอะ โทซท อิน ดิ เอซคอลเลต)
Pop on n*ggas that showin me shade, but only for the Rule ’cause that’s my baby
(พ็อพ ออน เอ็น *ggas แดท โชว์วินมี เฌด , บัท โอ๊นลี่ ฟอ เดอะ รูล คอส แด๊ท มาย เบบิ)
Got me a down ass b*tch with red hair, that don’t care
(ก็อท มี อะ เดาน อาซ บี *tch วิฑ เร็ด แฮ , แดท ด้อนท์ แค)
Blazed by the shots and flares
(บเลส ไบ เดอะ ฌ็อท แซน ฟแล)
Girl c’mon, follow me, and bust back at police, conceal ya heat
(เกิล ซีมอน , ฟอลโล มี , แอ็นด บัซท แบ็ค แกท โพะลีซ , ค็อนซีล ยา ฮีท)
It’s a bit much to blaze up, Rule and Chuck, N-I-G, the Murderous, I-N-C
(อิทซ ซา บิท มัช ทู บเลส อัพ , รูล แอ็นด ชัค , เอ็น นาย จี , เดอะ เมอเดอะรัซ , ไอ เอ็น ซี)
With one on the hip, one in the holster, n*gga will toast ya quick
(วิฑ วัน ออน เดอะ ฮิพ , วัน อิน เดอะ โฮลซเทอะ , เอ็น *gga วิล โทซท ยา ควิค)
Especially a down ass b*tch
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ อะ เดาน อาซ บี *tch)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Thug on, ’cause you my down ass b*tch
(ธัก ออน , คอส ยู มาย เดาน อาซ บี *tch)
Thug on, ladies
(ธัก ออน , เลดิส)
Thug on, ’cause you my down ass b*tch
(ธัก ออน , คอส ยู มาย เดาน อาซ บี *tch)
Thug on, baby
(ธัก ออน , เบบิ)
Thug on, ’cause you my down ass b*tch
(ธัก ออน , คอส ยู มาย เดาน อาซ บี *tch)
Thug on, ladies
(ธัก ออน , เลดิส)
Thug on, ’cause you my down ass b*tch
(ธัก ออน , คอส ยู มาย เดาน อาซ บี *tch)
Thug on, baby
(ธัก ออน , เบบิ)

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])

Baby say yeah, [baby say yeah]
(เบบิ เซ เย่ , [ เบบิ เซ เย่ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Down Ass B*tch คำอ่านไทย Ja Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น