เนื้อเพลง Runaway คำอ่านไทย Maroon 5

What am I supposed to do with this time
(ฮว็อท แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ดู วิฑ ดีซ ไทม)
It tear’s so many holes, I stay afloat but I’m
(อิท เทีย โซ เมนอิ โฮล , ไอ ซเท อัฟโลท บัท แอม)
Feel out of control, so petrified
(ฟีล เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล , โซ เพชฟายด)
I’m petrified
(แอม เพชฟายด)

What am I supposed to do to get by
(ฮว็อท แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ดู ทู เก็ท ไบ)
Did I loose everything I need to survive
(ดิด ดาย ลูซ เอ๊วี่ติง ไอ นีด ทู เซอะไฝฝ)
Cause its 4AM and the sweats sets in
(คอส อิทซ 4AM แอ็นด เดอะ ซเว็ท เซ็ท ซิน)
Did you get my message, did it send
(ดิด ยู เก็ท มาย เมซซิจ , ดิด ดิท เซ็นด)
Or did you just get on with your life, oh
(ออ ดิด ยู จัซท เก็ท ออน วิฑ ยุร ไลฟ , โอ)

I’m taking time to thinking I
(แอม เทคอิง ไทม ทู ติ้งกิง ไอ)
Don’t think it’s fair for us to
(ด้อนท์ ธิงค อิทซ แฟ ฟอ อัซ ทู)
Turn around and say goodbye
(เทิน อะเรานด แอ็นด เซ กู๊ดบาย)
I have this feeling when I
(ไอ แฮ็ฝ ดีซ ฟีลอิง ฮเว็น นาย)
Finally find the words to say
(ไฟแน็ลลิ ไฟนด เดอะ เวิด ทู เซ)
But I can’t tell you if you turn around and runaway, runaway
(บัท ไอ แค็นท เท็ล ยู อิฟ ยู เทิน อะเรานด แอ็นด รันนาเวย์, รันนาเวย์)

What am I supposed to do with these clothes
(ฮว็อท แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ดู วิฑ ฑิส คโลฑ)
It’s my twisted way of keep you close
(อิทซ มาย ทวิซท เว อ็อฝ คีพ ยู คโลส)
I’m a nervous wreck, I’m a broken man
(แอม มา เนอฝัซ เร็ค , แอม มา บโรเค็น แม็น)
Did you get my message, did it send
(ดิด ยู เก็ท มาย เมซซิจ , ดิด ดิท เซ็นด)
Or do you get along on your own, oh
(ออ ดู ยู เก็ท อะลอง ออน ยุร โอน , โอ)

I’m taking time to thinking I
(แอม เทคอิง ไทม ทู ติ้งกิง ไอ)
Don’t think it’s fair for us to
(ด้อนท์ ธิงค อิทซ แฟ ฟอ อัซ ทู)
Turn around and say goodbye
(เทิน อะเรานด แอ็นด เซ กู๊ดบาย)
I have this feeling when I
(ไอ แฮ็ฝ ดีซ ฟีลอิง ฮเว็น นาย)
Finally find the words to say
(ไฟแน็ลลิ ไฟนด เดอะ เวิด ทู เซ)
But I can’t tell you if you turn around and runaway, runaway
(บัท ไอ แค็นท เท็ล ยู อิฟ ยู เทิน อะเรานด แอ็นด รันนาเวย์, รันนาเวย์)

And it breaks me down when I see your face
(แอ็นด ดิท บเรค มี เดาน ฮเว็น นาย ซี ยุร เฟซ)
You look so different but you feel the same
(ยู ลุค โซ ดีฟเฟอะเร็นท บัท ยู ฟีล เดอะ เซม)
And I don’t not understand, I cannot comprehend
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ น็อท อันเดิซแทนด , ไอ แคนน็อท คอมพริเฮนด)
The chills your body sends, Why did it have to end
(เดอะ ชิล ยุร บอดอิ เซ็นด , ฮไว ดิด ดิท แฮ็ฝ ทู เอ็นด)

I’m taking time to thinking I
(แอม เทคอิง ไทม ทู ติ้งกิง ไอ)
Don’t think it’s fair for us to
(ด้อนท์ ธิงค อิทซ แฟ ฟอ อัซ ทู)
Turn around and say goodbye
(เทิน อะเรานด แอ็นด เซ กู๊ดบาย)
I have this feeling that I
(ไอ แฮ็ฝ ดีซ ฟีลอิง แดท ไอ)
Finally find the words to say
(ไฟแน็ลลิ ไฟนด เดอะ เวิด ทู เซ)
But I can’t tell you if you turn around and runaway, runaway
(บัท ไอ แค็นท เท็ล ยู อิฟ ยู เทิน อะเรานด แอ็นด รันนาเวย์, รันนาเวย์)

I’m taking time to thinking I
(แอม เทคอิง ไทม ทู ติ้งกิง ไอ)
Don’t think it’s fair for us to
(ด้อนท์ ธิงค อิทซ แฟ ฟอ อัซ ทู)
Turn around and say goodbye
(เทิน อะเรานด แอ็นด เซ กู๊ดบาย)
And I have this feeling that I
(แอ็นด ดาย แฮ็ฝ ดีซ ฟีลอิง แดท ไอ)
Finally find the words to say
(ไฟแน็ลลิ ไฟนด เดอะ เวิด ทู เซ)
But I can’t tell you if you turn around and runaway, runaway
(บัท ไอ แค็นท เท็ล ยู อิฟ ยู เทิน อะเรานด แอ็นด รันนาเวย์, รันนาเวย์)

Runaway, Runaway
(รันนาเวย์, รันนาเวย์)
Turn around and runaway, runaway
(เทิน อะเรานด แอ็นด รันนาเวย์, รันนาเวย์)
Runaway, Runaway
(รันนาเวย์, รันนาเวย์)
But I can’t tell you if you runaway, runaway
(บัท ไอ แค็นท เท็ล ยู อิฟ ยู รันนาเวย์, รันนาเวย์)
Runaway, Runaway,
(รันนาเวย์, รันนาเวย์,)
Turn around and runaway
(เทิน อะเรานด แอ็นด รันนาเวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Runaway คำอ่านไทย Maroon 5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น