เนื้อเพลง When You Kiss Me คำอ่านไทย Shania Twain

This could be it, I think I’m in love
(ดีซ เคิด บี อิท , ไอ ธิงค แอม อิน ลัฝ)
It’s love this time
(อิทซ ลัฝ ดีซ ไทม)
It just seems to fit, I think I’m in love
(อิท จัซท ซีม ทู ฟิท , ไอ ธิงค แอม อิน ลัฝ)
This love is mine
(ดีซ ลัฝ อีส ไมน)

I can see you with me when I’m older
(ไอ แค็น ซี ยู วิฑ มี ฮเว็น แอม โอลเดอะ)
All my lonely night are finally over
(ออล มาย โลนลิ ไนท อาร์ ไฟแน็ลลิ โอเฝอะ)
You took the weight of the world off my
(ยู ทุค เดอะ เวท อ็อฝ เดอะ เวิลด ออฟฟ มาย)
shoulders [the world just goes away]
(โฌลเดอะ [ เดอะ เวิลด จัซท โกซ อะเว ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Oh, when you kiss me
(โอ , ฮเว็น ยู คิซ มี)

I know you miss me–
(ไอ โน ยู มิซ มี)
and when you’re with me
(แอ็นด ฮเว็น ยัวร์ วิฑ มี)
The world just goes away
(เดอะ เวิลด จัซท โกซ อะเว)
The way you hold me
(เดอะ เว ยู โฮลด มี)
The way you show me that you
(เดอะ เว ยู โฌ มี แดท ยู)
adore me–oh, when you kiss me
(อะโด มี โอ , ฮเว็น ยู คิซ มี)
Oh, yeah
(โอ , เย่)

You are the one, I think I’m in love
(ยู อาร์ ดิ วัน , ไอ ธิงค แอม อิน ลัฝ)
Life has begun
(ไลฟ แฮ็ส บิกัน)

I can see the two of us together
(ไอ แค็น ซี เดอะ ทู อ็อฝ อัซ ทุเกฑเออะ)
I know I’m gonna be with you forever
(ไอ โน แอม กอนนะ บี วิฑ ยู เฟาะเรฝเออะ)
Love couldn’t be any better
(ลัฝ คูดซึ่น บี เอนอิ เบทเทอะ)

[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

[Instrumental Solo]
([ อินซทรุเมนแท็ล โซโล ])

I can see you with me when I’m older
(ไอ แค็น ซี ยู วิฑ มี ฮเว็น แอม โอลเดอะ)
All my lonely nights are finally over
(ออล มาย โลนลิ ไนท แซร์ ไฟแน็ลลิ โอเฝอะ)
You took the weight of the world off my
(ยู ทุค เดอะ เวท อ็อฝ เดอะ เวิลด ออฟฟ มาย)
shoulders [the world just goes away]
(โฌลเดอะ [ เดอะ เวิลด จัซท โกซ อะเว ])

[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

And when you kiss me
(แอ็นด ฮเว็น ยู คิซ มี)
I know you miss me
(ไอ โน ยู มิซ มี)
Oh, the world just goes away
(โอ , เดอะ เวิลด จัซท โกซ อะเว)
When you kiss me
(ฮเว็น ยู คิซ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When You Kiss Me คำอ่านไทย Shania Twain

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น