เนื้อเพลง Happy Ending คำอ่านไทย Mika

This is the way you left me,
(ดีซ ซิส เดอะ เว ยู เล็ฟท มี ,)
I’m not pretending.
(แอม น็อท พรีเทนดิง)
No hope, no love, no glory,
(โน โฮพ , โน ลัฝ , โน กโลริ ,)
No Happy Ending.
(โน แฮพพิ เอนดิง)
This is the way that we love,
(ดีซ ซิส เดอะ เว แดท วี ลัฝ ,)
Like it’s forever.
(ไลค อิทซ เฟาะเรฝเออะ)
Then live the rest of our life,
(เด็น ไลฝ เดอะ เร็ซท อ็อฝ เอ๊า ไลฟ ,)
But not together.
(บัท น็อท ทุเกฑเออะ)

Wake up in the morning, stumble on my life
(เวค อัพ อิน เดอะ มอนิง , แสตมเบิล ออน มาย ไลฟ)
Can’t get no love without sacrifice
(แค็นท เก็ท โน ลัฝ วิเฑาท แซคริไฟซ)
If anything should happen, I guess I wish you well
(อิฟ เอนอิธิง เชิด แฮพเพ็น , ไอ เก็ซ ซาย วิฌ ยู เว็ล)
A little bit of heaven, but a little bit of hell
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ เฮฝเอ็น , บัท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ เฮ็ล)

This is the hardest story that I’ve ever told
(ดีซ ซิส เดอะ ฮาร์เดท ซโทริ แดท แอฝ เอฝเออะ โทลด)
No hope, or love, or glory
(โน โฮพ , ออ ลัฝ , ออ กโลริ)
Happy endings gone forever more
(แฮพพิ เอนดิง กอน เฟาะเรฝเออะ โม)
I feel as if I feel as if I’m wastin’
(ไอ ฟีล แอ็ส อิฟ ฟาย ฟีล แอ็ส อิฟ แอม เวสดิน)
And I’m wastin’ everyday
(แอ็นด แอม เวสดิน เอวี่เดย์)

This is the way you left me,
(ดีซ ซิส เดอะ เว ยู เล็ฟท มี ,)
I’m not pretending.
(แอม น็อท พรีเทนดิง)
No hope, no love, no glory,
(โน โฮพ , โน ลัฝ , โน กโลริ ,)
No Happy Ending.
(โน แฮพพิ เอนดิง)
This is the way that we love,
(ดีซ ซิส เดอะ เว แดท วี ลัฝ ,)
Like it’s forever.
(ไลค อิทซ เฟาะเรฝเออะ)
Then live the rest of our life,
(เด็น ไลฝ เดอะ เร็ซท อ็อฝ เอ๊า ไลฟ ,)
But not together.
(บัท น็อท ทุเกฑเออะ)

2 o’clock in the morning, something’s on my mind
(ทู โอคล็อก อิน เดอะ มอนิง , ซัมติง ออน มาย ไมนด)
Can’t get no rest; keep walkin’ around
(แค็นท เก็ท โน เร็ซท ; คีพ วอคกิน อะเรานด)
If I pretend that nothin’ ever went wrong, I can get to my sleep
(อิฟ ฟาย พริเทนด แดท นอทติน เอฝเออะ เว็นท ร็อง , ไอ แค็น เก็ท ทู มาย ซลีพ)
I can think that we just carried on
(ไอ แค็น ธิงค แดท วี จัซท แคร์รี่ ออน)

This is the hardest story that I’ve ever told
(ดีซ ซิส เดอะ ฮาร์เดท ซโทริ แดท แอฝ เอฝเออะ โทลด)
No hope, or love, or glory
(โน โฮพ , ออ ลัฝ , ออ กโลริ)
Happy endings gone forever more
(แฮพพิ เอนดิง กอน เฟาะเรฝเออะ โม)
I feel as if I feel as if I’m wastin’
(ไอ ฟีล แอ็ส อิฟ ฟาย ฟีล แอ็ส อิฟ แอม เวสดิน)
And I’m wastin’ everyday
(แอ็นด แอม เวสดิน เอวี่เดย์)

This is the way you left me,
(ดีซ ซิส เดอะ เว ยู เล็ฟท มี ,)
I’m not pretending.
(แอม น็อท พรีเทนดิง)
No hope, no love, no glory,
(โน โฮพ , โน ลัฝ , โน กโลริ ,)
No Happy Ending.
(โน แฮพพิ เอนดิง)
This is the way that we love,
(ดีซ ซิส เดอะ เว แดท วี ลัฝ ,)
Like it’s forever.
(ไลค อิทซ เฟาะเรฝเออะ)
Then live the rest of our life,
(เด็น ไลฝ เดอะ เร็ซท อ็อฝ เอ๊า ไลฟ ,)
But not together.
(บัท น็อท ทุเกฑเออะ)

A Little bit of love, little bit of love
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ลัฝ , ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ลัฝ)
Little bit of love, little bit of love [repeat]
(ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ลัฝ , ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ลัฝ [ ริพีท ])

I feel as if I feel as if I’m wastin’
(ไอ ฟีล แอ็ส อิฟ ฟาย ฟีล แอ็ส อิฟ แอม เวสดิน)
And I’m wastin’ everyday
(แอ็นด แอม เวสดิน เอวี่เดย์)

This is the way you left me,
(ดีซ ซิส เดอะ เว ยู เล็ฟท มี ,)
I’m not pretending.
(แอม น็อท พรีเทนดิง)
No hope, no love, no glory,
(โน โฮพ , โน ลัฝ , โน กโลริ ,)
No Happy Ending.
(โน แฮพพิ เอนดิง)
This is the way that we love,
(ดีซ ซิส เดอะ เว แดท วี ลัฝ ,)
Like it’s forever.
(ไลค อิทซ เฟาะเรฝเออะ)
To live the rest of our life,
(ทู ไลฝ เดอะ เร็ซท อ็อฝ เอ๊า ไลฟ ,)
But not together.
(บัท น็อท ทุเกฑเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Happy Ending คำอ่านไทย Mika

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น