เนื้อเพลง Sugar We’re Going Down คำอ่านไทย Fall Out Boy

Am I more than you bargained for yet
(แอ็ม ไอ โม แฑ็น ยู บากิน ฟอ เย็ท)
I’ve been dying to tell you anything you want to hear
(แอฝ บีน ไดอิง ทู เท็ล ยู เอนอิธิง ยู ว็อนท ทู เฮีย)
Cause that’s just who I am this week
(คอส แด๊ท จัซท ฮู ไอ แอ็ม ดีซ วีค)
Lie in the grass, next to the mausoleum
(ไล อิน เดอะ กราซ , เน็คซท ทู เดอะ มอโซะลีอัม)
I’m just a notch in your bedpost
(แอม จัซท ดา น็อช อิน ยุร เบดโพสท)
But you’re just a line in a song
(บัท ยัวร์ จัซท ดา ไลน อิน อะ ซ็อง)
[A notch in your bedpost, but you’re just a line in a song]
([ อะ น็อช อิน ยุร เบดโพสท , บัท ยัวร์ จัซท ดา ไลน อิน อะ ซ็อง ])

Drop a heart, break a name
(ดร็อพ อะ ฮาท , บเรค กา เนม)
We’re always sleeping in, and sleeping for the wrong team
(เวีย ออลเว ซลีพพิง อิน , แอ็นด ซลีพพิง ฟอ เดอะ ร็อง ทีม)

We’re going down, down in an earlier round
(เวีย โกอิ้ง เดาน , เดาน อิน แอน เออเรีย เรานด)
And Sugar, we’re going down swinging
(แอ็นด ฌูกเออะ , เวีย โกอิ้ง เดาน สวิงงิง)
I’ll be your number one with a bullet
(อิล บี ยุร นัมเบอะ วัน วิฑ อะ บูลเล็ท)
A loaded god complex, cock it and pull it
(อะ โลด ก็อด ค็อมพเลคซ , ค็อค อิท แอ็นด พุล อิท)

We’re going down, down in an earlier round
(เวีย โกอิ้ง เดาน , เดาน อิน แอน เออเรีย เรานด)
And Sugar, we’re going down swinging
(แอ็นด ฌูกเออะ , เวีย โกอิ้ง เดาน สวิงงิง)
I’ll be your number one with a bullet
(อิล บี ยุร นัมเบอะ วัน วิฑ อะ บูลเล็ท)
A loaded god complex, cock it and pull it
(อะ โลด ก็อด ค็อมพเลคซ , ค็อค อิท แอ็นด พุล อิท)

Is this more than you bargained for yet
(อีส ดีซ โม แฑ็น ยู บากิน ฟอ เย็ท)
Oh don’t mind me I’m watching you two from the closet
(โอ ด้อนท์ ไมนด มี แอม วัทชิง ยู ทู ฟร็อม เดอะ คลอสเอ็ท)
Wishing to be the friction in your jeans
(วิชชิ้ง ทู บี เดอะ ฟรีคฌัน อิน ยุร จีน)
Isn’t it messed up how I’m just dying to be him
(อีสซึ่น ดิธ เม็ซ อัพ เฮา แอม จัซท ไดอิง ทู บี ฮิม)
I’m just a notch in your bedpost
(แอม จัซท ดา น็อช อิน ยุร เบดโพสท)
But you’re just a line in a song
(บัท ยัวร์ จัซท ดา ไลน อิน อะ ซ็อง)
[Notch in your bedpost, but you’re just a line in a song]
([ น็อช อิน ยุร เบดโพสท , บัท ยัวร์ จัซท ดา ไลน อิน อะ ซ็อง ])

Drop a heart, break a name
(ดร็อพ อะ ฮาท , บเรค กา เนม)
We’re always sleeping in, and sleeping for the wrong team
(เวีย ออลเว ซลีพพิง อิน , แอ็นด ซลีพพิง ฟอ เดอะ ร็อง ทีม)

We’re going down, down in an earlier round
(เวีย โกอิ้ง เดาน , เดาน อิน แอน เออเรีย เรานด)
And Sugar, we’re going down swinging
(แอ็นด ฌูกเออะ , เวีย โกอิ้ง เดาน สวิงงิง)
I’ll be your number one with a bullet
(อิล บี ยุร นัมเบอะ วัน วิฑ อะ บูลเล็ท)
A loaded god complex, cock it and pull it
(อะ โลด ก็อด ค็อมพเลคซ , ค็อค อิท แอ็นด พุล อิท)
[x2]
([ x2 ])

Down, down in an earlier round
(เดาน , เดาน อิน แอน เออเรีย เรานด)
And Sugar, we’re going down swinging
(แอ็นด ฌูกเออะ , เวีย โกอิ้ง เดาน สวิงงิง)
I’ll be your number one with a bullet
(อิล บี ยุร นัมเบอะ วัน วิฑ อะ บูลเล็ท)
A loaded god complex, cock it and pull it
(อะ โลด ก็อด ค็อมพเลคซ , ค็อค อิท แอ็นด พุล อิท)

We’re going down, down in an earlier round
(เวีย โกอิ้ง เดาน , เดาน อิน แอน เออเรีย เรานด)
And Sugar, we’re going down swinging
(แอ็นด ฌูกเออะ , เวีย โกอิ้ง เดาน สวิงงิง)
I’ll be your number one with a bullet
(อิล บี ยุร นัมเบอะ วัน วิฑ อะ บูลเล็ท)
A loaded god complex, cock it and pull it
(อะ โลด ก็อด ค็อมพเลคซ , ค็อค อิท แอ็นด พุล อิท)

We’re going down, down [down, down]
(เวีย โกอิ้ง เดาน , เดาน [ เดาน , เดาน ])
Down, down [down, down]
(เดาน , เดาน [ เดาน , เดาน ])
We’re going down, down [down, down]
(เวีย โกอิ้ง เดาน , เดาน [ เดาน , เดาน ])
A loaded god complex, cock it and pull it
(อะ โลด ก็อด ค็อมพเลคซ , ค็อค อิท แอ็นด พุล อิท)

We’re going down, down in an earlier round
(เวีย โกอิ้ง เดาน , เดาน อิน แอน เออเรีย เรานด)
And Sugar, we’re going down swinging
(แอ็นด ฌูกเออะ , เวีย โกอิ้ง เดาน สวิงงิง)
I’ll be your number one with a bullet
(อิล บี ยุร นัมเบอะ วัน วิฑ อะ บูลเล็ท)
A loaded god complex, cock it and pull it
(อะ โลด ก็อด ค็อมพเลคซ , ค็อค อิท แอ็นด พุล อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sugar We’re Going Down คำอ่านไทย Fall Out Boy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น