เนื้อเพลง That’s where you take me คำอ่านไทย Britney Spears

Oh Baby, Oh Baby
(โอ เบบิ , โอ เบบิ)
Oh Baby, Oh Baby
(โอ เบบิ , โอ เบบิ)

In love, In no belief
(อิน ลัฝ , อิน โน บิลีฟ)
Never found inside of Me
(เนฝเออะ เฟานด อีนไซด อ็อฝ มี)
Built these walls up so high
(บิลท ฑิส วอล อัพ โซ ไฮ)
Needed my room to breathe
(นีด มาย รุม ทู บรีฑ)

Oh Baby, Oh baby
(โอ เบบิ , โอ เบบิ)
You turn them down
(ยู เทิน เฑ็ม เดาน)
Can’t believe you’ve changed my mind
(แค็นท บิลีฝ ยู๊ฟ เชนจ มาย ไมนด)
Oh Baby, Oh Baby
(โอ เบบิ , โอ เบบิ)
I saw your smile
(ไอ ซอ ยุร ซไมล)
Stay with me a while
(ซเท วิฑ มี อะ ฮไวล)

All things fall in to place
(ออล ธิง ฟอล อิน ทู พเลซ)
My heart, it feels so safe
(มาย ฮาท , อิท ฟีล โซ เซฟ)
You are my melody
(ยู อาร์ มาย เมลโอะดิ)
That’s where you take me
(แด๊ท ฮแว ยู เทค มี)

With you I get so high
(วิฑ ยู ไอ เก็ท โซ ไฮ)
Lost in the crystal sky
(ล็อซท อิน เดอะ ครีซแท็ล ซไค)
You are this melody
(ยู อาร์ ดีซ เมลโอะดิ)
That’s where you take me
(แด๊ท ฮแว ยู เทค มี)

I never fell before
(ไอ เนฝเออะ เฟ็ล บิโฟ)
How did u find my door
(เฮา ดิด ยู ไฟนด มาย โด)
The key up to my soul
(เดอะ คี อัพ ทู มาย โซล)
To you forever more
(ทู ยู เฟาะเรฝเออะ โม)

Oh baby, Oh baby
(โอ เบบิ , โอ เบบิ)
You make me rise
(ยู เมค มี ไรส)
And never did I once think twice
(แอ็นด เนฝเออะ ดิด ดาย วันซ ธิงค ทไวซ)
Oh Baby, Oh baby
(โอ เบบิ , โอ เบบิ)
You make me stile
(ยู เมค มี ซไทล)
Stay with me a while
(ซเท วิฑ มี อะ ฮไวล)

Ooh!
(อู้ !)

All things fall in to place
(ออล ธิง ฟอล อิน ทู พเลซ)
My heart, it feels so safe
(มาย ฮาท , อิท ฟีล โซ เซฟ)
You are my melody
(ยู อาร์ มาย เมลโอะดิ)
That’s where you take me
(แด๊ท ฮแว ยู เทค มี)

With you I get so high
(วิฑ ยู ไอ เก็ท โซ ไฮ)
Lost in the crystal sky [crystal skies]
(ล็อซท อิน เดอะ ครีซแท็ล ซไค [ ครีซแท็ล สกาย ])
You are this melody
(ยู อาร์ ดีซ เมลโอะดิ)
That’s where you take me
(แด๊ท ฮแว ยู เทค มี)

Afraid to let it all inside
(อัฟเรด ทู เล็ท ดิธ ดอร์ อีนไซด)
Now I wanna hear you’ll
(เนา ไอ วอนนา เฮีย โยว)
stay with me a while
(ซเท วิฑ มี อะ ฮไวล)
stay with me a while
(ซเท วิฑ มี อะ ฮไวล)

la-la-la-la-la-la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
la-la-la-la-la-la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
la-la-la-la-la-la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

That’s Where you take me!
(แด๊ท ฮแว ยู เทค มี !)

All things fall in to place
(ออล ธิง ฟอล อิน ทู พเลซ)
My heart, it feels so safe
(มาย ฮาท , อิท ฟีล โซ เซฟ)
You are my melody
(ยู อาร์ มาย เมลโอะดิ)
That’s where you take me
(แด๊ท ฮแว ยู เทค มี)
With you I get so high
(วิฑ ยู ไอ เก็ท โซ ไฮ)
Lost in the crystal sky
(ล็อซท อิน เดอะ ครีซแท็ล ซไค)
You are this melody
(ยู อาร์ ดีซ เมลโอะดิ)
That’s where you take me
(แด๊ท ฮแว ยู เทค มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง That’s where you take me คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น