เนื้อเพลง I Can’t Ever Get Enough of You คำอ่านไทย Darren Hayes

Well I know that I have only ever held your hand
(เว็ล ไอ โน แดท ไอ แฮ็ฝ โอ๊นลี่ เอฝเออะ เฮ็ลด ยุร แฮ็นด)
But just one touch is more than enough to understand
(บัท จัซท วัน ทั๊ช อีส โม แฑ็น อินัฟ ทู อันเดิซแทนด)
There’s a master plan
(แดร์ ซา มาซเทอะ แพล็น)
And although I know i don’t believe in destiny
(แอ็นด ออลโฑ ไอ โน ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิน เดซทินิ)
Maybe it found me
(เมบี อิท เฟานด มี)
Now my world is filled with so many things
(เนา มาย เวิลด อีส ฟิล วิฑ โซ เมนอิ ธิง)
But nothing compares to the touch of your skin
(บัท นัธอิง ค็อมแพ ทู เดอะ ทั๊ช อ็อฝ ยุร ซคิน)

Theres a symphony
(แดร์ ซา ซีมโฟะนิ)
And a melody that plays whenever you’re around
(แอ็นด อะ เมลโอะดิ แดท พเล ฮเว็นเอฝเออะ ยัวร์ อะเรานด)
I think I’ve been found
(ไอ ธิงค แอฝ บีน เฟานด)
I can see the sun
(ไอ แค็น ซี เดอะ ซัน)
And I can feel the rain
(แอ็นด ดาย แค็น ฟีล เดอะ เรน)
I can hear the wind call your name
(ไอ แค็น เฮีย เดอะ วินด คอล ยุร เนม)
I can feel your love
(ไอ แค็น ฟีล ยุร ลัฝ)
But there’s one thing I can’t do
(บัท แดร์ วัน ธิง ไอ แค็นท ดู)
I can’t ever get enough of you
(ไอ แค็นท เอฝเออะ เก็ท อินัฟ อ็อฝ ยู)

Now I know that in the past I’ve been much too keen
(เนา ไอ โน แดท อิน เดอะ พาซท แอฝ บีน มัช ทู คีน)
But your eyes are the kindest that I’ve ever seen
(บัท ยุร ไอ แซร์ เดอะ ไคเดส แดท แอฝ เอฝเออะ ซีน)
I guess there are some things you just know
(ไอ เก็ซ แดร์ อาร์ ซัม ธิง ยู จัซท โน)
There’s a voice inside telling me to hold on
(แดร์ ซา ฝอยซ อีนไซด เทลลิง มี ทู โฮลด ออน)
And never let you go
(แอ็นด เนฝเออะ เล็ท ยู โก)
There’s a tune that plays
(แดร์ ซา ทยูน แดท พเล)
It’s a sacred sound
(อิทซ ซา เซคเร็ด เซานด)
It’s a symphony I hear whenever you’re around
(อิทซ ซา ซีมโฟะนิ ไอ เฮีย ฮเว็นเอฝเออะ ยัวร์ อะเรานด)
Now my world is filled
(เนา มาย เวิลด อีส ฟิล)
With a whisper of love and a promise of tomorrow
(วิฑ อะ ฮวีซเพอะ อ็อฝ ลัฝ แอ็นด อะ พรอมอิซ อ็อฝ ทุมอโร)

I can see the sun
(ไอ แค็น ซี เดอะ ซัน)
And I can feel the rain
(แอ็นด ดาย แค็น ฟีล เดอะ เรน)
I can hear the wind call your name
(ไอ แค็น เฮีย เดอะ วินด คอล ยุร เนม)
I can feel your love
(ไอ แค็น ฟีล ยุร ลัฝ)
But there’s one thing I can’t do
(บัท แดร์ วัน ธิง ไอ แค็นท ดู)
I can’t ever get enough of you
(ไอ แค็นท เอฝเออะ เก็ท อินัฟ อ็อฝ ยู)

When we make love I lose track of time
(ฮเว็น วี เมค ลัฝ ไอ ลูส ทแรค อ็อฝ ไทม)
I can’t count all the colors I see in your eyes
(ไอ แค็นท เคานท ดอร์ เดอะ คัลเออะ ซาย ซี อิน ยุร ไอ)
And while your heart beats in mine, it’s true
(แอ็นด ฮไวล ยุร ฮาท บีท ซิน ไมน , อิทซ ทรู)
I can’t ever get enough of you
(ไอ แค็นท เอฝเออะ เก็ท อินัฟ อ็อฝ ยู)

Now my world is filled with so many things
(เนา มาย เวิลด อีส ฟิล วิฑ โซ เมนอิ ธิง)
But nothing compares to the touch of your skin
(บัท นัธอิง ค็อมแพ ทู เดอะ ทั๊ช อ็อฝ ยุร ซคิน)
There’s a symphony
(แดร์ ซา ซีมโฟะนิ)
And a melody that plays whenever you’re around
(แอ็นด อะ เมลโอะดิ แดท พเล ฮเว็นเอฝเออะ ยัวร์ อะเรานด)
I think I’ve been found
(ไอ ธิงค แอฝ บีน เฟานด)

I can see the sun
(ไอ แค็น ซี เดอะ ซัน)
And I can feel the rain
(แอ็นด ดาย แค็น ฟีล เดอะ เรน)
I can hear the wind call your name
(ไอ แค็น เฮีย เดอะ วินด คอล ยุร เนม)
I can feel your love
(ไอ แค็น ฟีล ยุร ลัฝ)
But there’s one thing I can’t do
(บัท แดร์ วัน ธิง ไอ แค็นท ดู)
I can’t ever get enough of you
(ไอ แค็นท เอฝเออะ เก็ท อินัฟ อ็อฝ ยู)

I can see the sun
(ไอ แค็น ซี เดอะ ซัน)
And I can feel the rain
(แอ็นด ดาย แค็น ฟีล เดอะ เรน)
I can hear the wind call your name
(ไอ แค็น เฮีย เดอะ วินด คอล ยุร เนม)
I can feel your love
(ไอ แค็น ฟีล ยุร ลัฝ)
But there’s one thing I can’t do
(บัท แดร์ วัน ธิง ไอ แค็นท ดู)
I can’t ever get enough of you
(ไอ แค็นท เอฝเออะ เก็ท อินัฟ อ็อฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Can’t Ever Get Enough of You คำอ่านไทย Darren Hayes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น